Home

Pedagogiska planeringar Skolverket

Sök - Skolverke

Pedagogisk planering i Skolbanken: LPP-mall: Lgr 1

 1. I Skolbanken delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration, få idéer till ditt eget arbete eller hitta en mall som går att applicera direkt i din verksamhet
 2. Skolverkets film om skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens (kommunens) ansvar Fritidshem De här allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse
 3. En pedagogisk planering. Syfte. Dessa planeringar är ofta fyllda med svårtillgänglig LGR11-text (copy-paste), visuellt en Berlinmur att forcera och på grund av fixeringen vid styrdokumenten riskerar de att lura bort både elev och lärare från undervisningens innehåll
 4. Medverkande: Elin Borg Olofsson, Helén Engdahl och Marie Norén. Samtalet leds av Karin Hahn, undervisningsråd på Skolverket

Skolbanke

 1. en kommer vi att arbeta med arbetsområdet Going to School in the U.S. i ämnet engelska. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna, tala och samtala
 2. pedagogiska planeringar som en riktlinje i er undervisning - sedan är det processen, där ni följer barnens idéer och intressen, som står i fokus. Skolverket (2017) Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättninga Gå igenom den pedagogiska planeringen med eleverna
 3. Pedagogisk planering i skola. Filmen nedan visar hur man arbetar med pedagogisk planering i skola. Till planeringar kan man koppla bedömningsmatriser och kunskarav. Bedömningsmatriserna är matriser som kan skapas helt fritt och endast är kopplade till planeringen
 4. en kommer vi att arbeta med arbetsområdet Att återbruka och återanvända i ämnet slöjd. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om material, hantverkstekniker och miljöaspekter. Genom att arbeta med återbruk och återvinning på olika sätt får du.
 5. Lektionsbankens pedagogiska planeringar vill försöka inspirera andra lärare hur det går att arbeta med ett omfattande arbetsområde. Då blir helt plötsligt metoddelen den mest centrala. Möjligtvis tillkommer en del som omfattar roliga och intressanta källor, till exempel hänvisningar till filmklipp, böcker, artiklar och onlinespel
 6. Denna planeringsmall utgår från Skolverkets allmänna råd för Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen. Innehållet är anpassat med hänvisningar till Stockholms stads digitala pedagogiska verktyg. [På denna plats skriver du en kort beskrivning av ämnesområdet.

Pedagogiska planering (vecka 22) - modersmalslarare202

 1. Skolverket, Läroplan för förskolan, lpfö 98/reviderad 2010 (2010) Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation Läraren bör, vid planeringen av undervisningen i ett ämne, enligt Skolverkets allmänna råd (Skolverket 2011d) tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges.
 2. utbildning (Skolverket, 2011a). Jag brukar sammanfatta de innehållsliga delarna i en pedagogisk planering i fyra punkter (jfr. Hirsh, 2016): 1. Formulering av lärandemål: Vart ska området leda? Vilka innehållsrelaterade kunskaper och förmågor ska utvecklas? (Utgångspunkt tas främst i ämnets syft
 3. ut- och timvisare), årstiderna, månaderna, veckodagarna och tidslinjer. I våra pedagogiska planeringar kommer vi fokusera på klockan och dess uppbyggnad. Det centrala innehållet gällande tid är: Jämförelser och upattningar av matematiska.
 4. lokala pedagogiska planeringarna är att tydliggöra kopplingarna mellan de nationella målen, undervisningens innehåll och bedömningen av elevens lärande. Det här görs för att främja elevens utveckling mot de nationella målen (Skolverket, 2009a). Enligt Läroplanen för de
 5. s-, tema och veckoplaneringar. Du kan skapa återanvändbara kurspaket, med arbetsmaterial, länksamlingar och koppla till det centrala innehållet i läroplanen
 6. har vi på Marbäcksskolan bestämt oss för att fokusera på att gemensamt diskutera och förbättra arbetet med våra pedagogiska planeringar. När man skriver sin pedagogiska planering är det mycket som är viktigt att tänka på. Både jag och många av

500 000 färdiga pedagogiska planeringar i Skolbanken - Uniku

 1. Skolbanken - inspiration, pedagogiska planeringar, matriser mm. Här finns en hel del pedagogiska planeringar och matriser som man får använda bara man talar om vad man fått det ifrån. Toppen
 2. undervisning för att möta
 3. Svenska 1 pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. en beskrivning av vad kunskaraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag
 4. Pedagogiska planeringar på fritidshem synliggör den fria tidens lärande. När all personal på fritidshemmet på Skolan på Ön började skriva pedagogiska planeringar för sin verksamhet, fick den fria tidens lärande en ökad innebörd. Genom att koppla styrdokument till lärandeprocessen i planeringar utifrån olika teman, synliggörs.
 5. Pedagogiska Planeringar - Torvallaskolan Klass 1A. Torvallaskolan Klass 1A. Pedagogisk planering - Geometri åk 1. Förankring i kursplanens syfte. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. · Utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden och.
 6. Dokumenteras t ex i pedagogiska planeringar Särskilt stöd, t ex, - Regelbundna specialpedagogisk insatser - Extra vuxenstöd för tillgänglighet - Extra färdighetstränin

Pedagogiska planeringar. För att se ditt barns pedagogiska planeringar för de olika arbetsområdena klickar du i vänsterlisten under rubriken Utveckling och lärande.Där väljer du Pedagogiska planeringar. Utvecklingsområde Kombinationen av pedagogiska planeringar och formativ bedömning utvecklade elevernas förståelse för kursplanerna vilket hjälpte dem att nå målen. Jag har gjort utvärderingar under arbetets gång och vid slutet av läsåret. De visar att eleverna upattat arbetet med tydliga planeringar, säger läraren Ulrika Andersson Svenska 2 pedagogiska planeringar. De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. Du får dem som wordfiler genom att klicka på länken. Först finns alltid en ruta med det centrala innehållet, en beskrivning av vad kunskaraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan. Riktlinjer för Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP) På ett eller annat sätt måste allt lektionsarbete planeras och den planen ska kommuniceras till eleverna för att skapa förförståelse samt delaktighet. I läraruppdraget finns en mängd gemensamm Pedagogiska planeringar för fritidshem. Här hittar du pedagogiska planeringar för fritidshem! Rörelse på fritids, LPP, Korallen. Leklotteriet, LPP, Fady Jabour. Göra en film på fritids, LPP, Korallen Korallens filmprojekt illustrationer. Baka, LPP, Pia von Knorring. PP bakning & matlagning. Pedagogisk planering BAKNING_ Brygga

Allmänna råd - Skolverke

Pedagogiska planeringar + matriser. 23 oktober, 2014 malincarlsson Lämna en kommentar. En läsare undrade om jag hade fler PP:er och matriser igång. Dessa har jag jobbat med nu under 2:an. Vi jobbar en del med genrepedagogik men har främst jobbat med 3 genrer hittills och det är de som berörs i PP:n. Det är Narrativ genre (skriva. Bra exempel på lokal pedagogisk planering. I dag tänkte jag presentera en lokal pedagogisk planering som jag tycker stöds i Lgr 11 på alla plan. Den kan också hänvisas till de Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning. Planering är tänkt att genomföras för årskurs 3 elever i teknik-fysik ( elektricitet ) Publicerad fråga om skillnaden mellan kartläggning och pedagogisk utredning på vår webbplats. Skolverket ger stöd för utredning Skolverkets material Stödinsatser i utbildningen har som syfte att vägleda skolor i deras arbete med olika stödinsatser när en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här Pedagogiska planeringar hösten 2019 - för mig som lärare. Åk 4 - Min idol/min förebild. Syftet med arbetsområdet: Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer

Pedagogiska planeringar hösten 2020 . Åk 3 - Första mötet med slöjden. Uppgiftsbeskrivning: Eleverna kommer att få prova på olika tekniker för att träna på motorik och lära sig hur arbetsprocessen i slöjd ser ut. Eleverna kommer bla. att arbeta med skissteknik, textiltryck, makramé, kumohimo, tvinna, väva och tova Pedagogisk planering - Mönster. Publicerad den 17 maj, 2014. av sofie I olsson. Här kommer den som PDF-fil. Här kommer den som word-dok PP Mönster. Gilla. Gilla. Laddar..

2017-jul-13 - Utforska Annika Johnssons anslagstavla Pedagogisk planeringar på Pinterest. Visa fler idéer om matris, delare, fotografi natur Pedagogiska planeringar våren 2020 - för mig som lärare. Åk 3 - Ull, ull och åter ull. I åk 3 kommer vi att fokusera materialet ull, vi skall utforska med hjälp av tovning och formge och framställa tavlor och figurer med inspiration i från pixiböcker

Jag har uppdaterat och gjort nya planeringar. Kvadratisk ljusstake då arbetar arbetar eleverna med matematiska begrepp och att följa beskrivningen. Direktlänk. Serveringsbrickan det är en given beskrivning, men det är ett arbete som eleven har stor frihet att designa och utveckla sina egna idéer. Uppgiften samlar även upp och repeterar arbete med mallar, verktyg och material pedagogiska planeringar. bild. engelsk Nästa inlägg Föreläsning - Pedagogiska planeringar, målmedveten undervisning och elevinflytande. Lämna ett svar Avbryt svar Din e-postadress kommer inte publiceras pedagogisk planering Norden. År 4. pedagogisk planering svenska. pedagogisk planering medeltiden. pedagogisk planering religion. pedagogisk planering vatten och luft. pedagogisk planering samhällskunskap-religion. pedagogisk planering värme och kyla. pedagogisk planering vikingatiden

IMG_0829

En pedagogisk planering - Lektionsbanken

Jag har gått igenom ett antal lokala pedagogiska planeringar som gjorts under det senaste året sedan vi började att arbeta på allvar med Skola 2011. Några generella saker som jag ser som vi behöver utveckla i planeringarna är följande Arbetssätten i planeringarna är för fokuserade på läroböcker ( vilket vi även såg på vår rundres 500 000+ färdiga planeringar. I Unikum kommer du smidigt åt Skolbanken med 500 000+ färdiga planeringar som har skapats av pedagoger runt om i Sverige. Sök på ämne, kurs eller skolform för att hitta pedagogiska planeringar, verksamhetsplaneringar, matriser och underlag för utvecklingssamtal Via knappen; Välj läroplansinnehåll, får du upp förskolans eller för fritids de första kapitlen i Lgr 11, ges möjlighet att kryssa i delar av läroplanen som du vill koppla till din planering. Längst ner på sidan kan du välja om du vill dela med dig av din planeringstext till andra i Vklass. I Vklass planeringsbank delar lärare i. Pedagogisk planering. Mall alignmentplanering. Alignmentplanering. Alignmentsmall.docx. Alignment mall. label . Planeringar > Ke004e > Pedagogik. Mall årsplanering. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering Skolverket tillägger att det inte handlar om att beskriva vad eleverna ska göra. Det ska även tydligt framgå av planeringen hur bedömningen pedagogiska planeringar gjordes ingen särskiljning mellan målformulering, strategi, organisation och/eller hur elever uppnådde lärandemålet. VFU-projekt,.

Genomsnittligt Meritvärde enligt statistik från Skolverket Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret) Registret utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Uppgifterna har samlats in sedan slutet av 1970-talet. Några exempel på lokala pedagogiska planeringar från våra skolor. Publicerat den 19 september, 2011 av Lars Thorin. Det har kommit lite önskemål här på bloggen om att få ta del av lite lokala pedagogiska planeringar som våra lärare gör ute på skolorna. Jag har därför valt ut fyra stycken planeringar som jag tycker uppfyller.

Så utvecklar vi våra lokala pedagogiska planeringar. Publicerat den 25 februari, 2011 av Lars Thorin. I torsdags träffades kursplanepiloterna i kommunen för att fortsätta att göra lokala pedagogiska planeringar tillsammans. Syftet är att höja piloternas kunskapsnivå så att de kan leda arbetet med sina kollegor ute på skolorna Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 2. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Bild. Engelska. Idrott. Matematik. Addition och subtraktion talen 0-100. Talen 0-1000. Mätning Pedagogisk planering - Tabeller och diagram. Publicerad den 9 oktober, 2014. av sofie I olsson. Svara. Här kommer ett förslag på pedagogisk planering till arbetsområde Tabeller och Diagram. PP Tabeller och diagram word-dokument. PP Tabeller och diagram PDF. Publicerat i Bedömning, Pedagogiska planeringar, Sannolikhet och statistik. Inlägg om pedagogisk planering åk 1 skrivna av sofie I olsson. Delad av Jenny Hansson på facebook. Här kommer en bra sammanställning av vad man brukar arbeta med i åk 1 Kommentera gärna våra inlägg. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll. Tycker du att något inlägg är olämpligt eller är du med på en bild som du inte vill vara med på, kontakta oss på skarphagsskolan@edu.norrkoping.se.Eller ring 011-15 31 87

Annan pedagogisk verksamhet. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola på dagtid men finns också på obekväma tider, till exempel på kvällen eller natten. Annan pedagogisk verksamhet är flexibel barnomsorg för barn mellan 1 och 12 år. Det finns fyra olika typer av annan pedagogisk verksamhet. Omsorg när förskola eller. Pedagogiska planeringar för målmedveten undervisning med elevinflytande. Förmågor Stöttning Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising

Dokumentation i förskolan - Skolverke

2017-jul-31 - HEJA! - Skolverkets kunskarav på enklare svensk Pedagogiska planeringar‎ > ‎ Engelska. Engelska åk1. Syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk. Kopplingar till Lgr 11: Kommunikationens innehåll Kunskarav i engelska finns först i åk 6 (se gärna skolverkets hemsida) Rektor: Kristina Söderlund 018 - 727 79 06 kristina.soderlund@uppsala.se Biträdande rektor: Karin Mann 018 - 727 80 03 karin.mann@uppsala.se Biträdande rektor: Anna Kristoffersso

Unikum - Net är en lärportal för förskola, skola, gymnasium och komvux som används i cirka 80 kommuner i Sverige. Webbtjänsten används för att arbeta efter Skolverkets allmänna råd kring exempelvis pedagogisk dokumentation [1], individuella utvecklingsplaner [2], skriftliga omdömen [3], pedagogiska planeringar och stödinsatser [4].. I Skolbanken kan du inspireras av över 600 000 pedagogiska planeringar skapade av pedagoger från hela landet. Du kan kopiera planeringar kopplade till läroplansmål och fokusområden, eller skapa dina egna planeringar från grunden. Besök Skolbanken här. Tydlig överblick av terminens mål och fokusområden med Lärområde Pedagogiska planeringar. Skolan arbetar med att förtydliga kopplingen mellan skolans mål-undervisningen och bedömningen av elevernas kunskaper. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och. arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till. inflytande och påverkan (LGR 11) För att. Skolverket (2012) menar att Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. (s drag och Förskolans pedagogiska uppdrag III har båda genomförts under hösten och vintern 2015/2016. Totalt har 82 förskolor besökts varav 71 med kommunal huvudman och 11 med enskild huvudman. I den första granskningen, Platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag besöktes 42 )

Normkritisk pedagogik handlar om att skapa situationer där vi kan lära om eller lära av för att göra annorlunda. Eva Amundsdotter, genusforskare, berättar va.. 2. Rektorns pedagogiska ledarskap . 3. Lärande i fritidshemmet . 4. Samverkan med hemmet . Varje avsnitt är i sin tur indelat i följande delar: Aktuella bestämmelser . Skolverkets allmänna råd utgår alltid från en eller lera bestäm­ melser. De här allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen och läroplanerna. Elevens planeringar Lärloggsinlägg Du vet att du kan ställa in vilka notiser du vill ha? På sidan 6 i detta dokument hittar du en lathund. Kom ihåg Kom ihåg är påminnelser och har ofta samma innehåll som Meddelanden. Meddelanden och Kom ihåg handlar om det som inte rör den pedagogiska processen. Kom ihåg finns för at

Pedagogisk planering i Skolbanken: ASTRONOMI, universums

I Skolbanken delar lärare, pedagoger och skolor från hela Sverige med sig av sina pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser och underlag för utvecklingssamtal. Här kan du hitta inspiration och få idéer för ditt eget arbete. Som Unikumanvändare kommer du enkelt åt alla 500 000 planeringar för alla skolformer genom verktyget, helt. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå

Favorit matematik 2A - pedagogiska planeringar. Arbetar du och dina elever med läromedlet Favorit matematik? Då passar de här pedagogiska planeringarna till er! ZIP-filen består av en pedagogisk planering till varje kapitel i boken. Ladda ned. Lokala pedagogiska planeringar Åk 1. Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 1. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Bild PEDAGOGISKA PLANERINGAR. Under en del av höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Uttryck - gipsmask i ämnet bild. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om tredimensionell form, gips. Du kommer även att undersöka valfritt tema och diskutera olika begrepp beroende på vad för uttryck du vill förmedla - vad du. Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet

Lokala pedagogiska planeringar. Min erfarenhet är att planeringar förändras, för att uppgiften utvecklas eller för att vi ser andra kvaliteter med uppgiften än vad den syftade till från början. Syftet är att förstå hur trälimmet fungerar. 3or. lpp-medben13-14.pdf. Metalluppgift som kräver god förberedelse. 3or Sveriges största lärportal för alla skolformer. I Unikum kan du skapa och följa upp planeringar, dokumentationer, bedömningar samt hantera det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Du samlar allt på samma ställe och har möjlighet att följa barnets utveckling - hela vägen från förskola till vuxenutbildning Pedagogiska lärmiljöer inomhus och utomhus..11 Lärmiljöer som ska finnas både inomhus och utomhus.12 Miljö för estetiska lärprocesser (Skolverket, 2018. s.4) Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att ut Favorit matematik 3B - pedagogiska planeringar. Talskyltar. Favorit matematik - terminsplanering 3A och 3B. Favorit matematik - terminsplanering 2A och 2B. Favorit matematik - terminsplanering 1A och 1B. Matildas mattegåta. Positionssystemsskyltar. Konturtal 10-20. Spel - Fyll trappan. Halvrutat papper So Historia vikingatiden Geografi Sverige Svenska Hösttermin åk 4 Matematik Engelska Höstterminen åk 4 No Bild Färglära åk

På uppdrag av Skolverket samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om pedagogisk personal. Insamlingen är en del av det nationella uppfölj­nings­systemet. Uppgifterna används för uppföljning och utvärdering, men också som underlag för lärarprognoser.. Nu finns det möjlighet att skapa planeringar och tilldela dem till en grupp. Du kan som lärare i planeringar tilldelade på grupp arbeta med att reflektera och analysera hur arbetet med planeringen har gått och vad du ser framåt. Ett superbra hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan Pedagogiska Planeringar Åk 6 PEDAGOGISKA PLANERINGAR till kurserna i bild åk 6. Kurs: KONST _____ Pedagogisk planering . Detta ska du lära dig och utveckla: Ur läroplanens syfte Genom att arbeta med olika typer av bilder. Våra LPP (lokala pedagogiska planeringar) Pedagogisk planering av området: Världskoll! Bedömningsmatris Världskoll åk 4-6. Förmågan att: Att utveckla. Steg 1. Steg 2. Steg 3. Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker (Ge Kategoriarkiv: Pedagogiska planeringar Blogginlägg, Engelska, Pedagogiska planeringar. ENGELSKA. 9 april, 2016 evalind Lämna en kommentar. Wow, it feels good to speak English! So it's important to learn a lot of words and to put them together and make sentences

Pedagogisk planering i Skolbanken: PP-mall utifrån

Pedagogiska planeringar 56. Under hösten kommer vi att jobba med ämnena biologi, geografi, kemi och samhällskunskap. Under våren jobbar vi med historia, religion, fysik och teknik. Hösten. v33-41 Hållbar utveckling ( geografi och biologi) Pedagogisk planering i Hållbar utveckling: PP hållbarutveckling v 34-41 åk 4-6 Lokala pedagogiska planeringar Åk 3. Här kan du hitta pedagogiska planeringar för åk 3. En pedagogisk planering beskriver vad vi jobbar med, varför vi gör det samt hur det ska bedömas. Bild Pedagogisk grundsyn. Min pedagogiska grundsyn, min syn på kunskap, lärande och undervisning, har utvecklats och blivit mer tydlig och strukturerad genom åren. Min pedagogiska grundsyn består av några centrala delar som genomsyrar mitt pedagogiska arbete. Här beskrivs min grundsyn och hur jag omsätter min grundsyn beskrivs under avsnitten 2

Planeringar. Planering Fritidsgympa åk.1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidig rörelseförmåga och intresse för fysisk aktivitet och att vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra. (Lgr 11, kursplan Idh Pedagogiska planeringar och material 4. Vecka 33-50. Pedagogisk planering Koll på Sverige PP Koll på Sverige åk 4 v33-50. Begreppslista till Koll på Sverige Koll på Sverige begreppslista. Bilder till begreppslistan Koll på Sverige. Länkar till bra filmer på Av media .. De kurs- och ämnesspecifika pedagogiska planeringarna utgår från ämnena svenska och svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium. Men Ett halvt ark papper kan användas i många fler sammanhang. Några förslag: Engelska. Givetvis finns Ett halvt ark papper inläst också på engelska. Här finns möjlighet att arbeta med ord, språk. På Skolverkets uppdrag samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om pedagogisk personal. Uppgifterna ingår i den officiella statistiken som Skolverket ansvarar för och är en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem. Förutom som underlag för uppföljning och utvärdering används uppgifterna som underlag för lärarprognoser, vilk Det tredje kapitlet beskriver vad pedagogisk dokumentation är och vad det kan tillföra verksamheten i förskolan. 4. Pedagogisk dokumentation och arbetssätt - teoretiska utgångspunkter. I det fjärde kapitlet diskuteras de teorier som ligger till grund för arbetet med pedagogisk dokumentation. 5. Praktiska exempel från några.

Pedagogisk planering Skolverket studeren doe je bij nt

Flippa pedagogiska planeringar. 14 maj, 2014. 16 augusti, 2014. thereselinner. I början av året fick jag inspiration att förändra presentationen av de pedagogiska planeringarna. Vilket var väldigt bra eftersom jag tycker att de pedagogiska planeringarna är ett bra redskap för att hjälpa mig att hålla fokus på de mål vi jobbar mot Pedagogiska planeringar. Nu finns en pedagogisk planering för arbetsområdet Europa längst ner på sidan som ett worddokument. Nedan kan du se bedömningsmatrisen. Bedömningsmatris Europa Vt -18 Namn: Nivå 1. Nivå 2. Nivå 3. Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del.

Pedagogisk planering i skola - Vklass kunskapsban

Skolverket har även gjort ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation i förskolan som heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation, detta material kom ut 2012 och finns på skolverkets hemsida Med all pedagogisk dokumentation i Unikum får du mer tid till undervisning och lärande. Unikum är Sveriges största lärportal för mål, planering, uppgifter, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i gymnasiet. I Unikum kan du enkelt skapa och dela planeringar, lämna in uppgifter och prov, följa resultat och kommunicera med. Här är våra pedagogiska planeringar. Varje planering gäller 1 termin och vi har totalt 4 terminer. År 5 https://drive Att ha den pedagogiska planeringen som en röd tråd för hela fritidshemmet stärker likvärdigheten på skolan. Men det kan finnas hinder längs med vägen. Ett sådant är kompetensförsörjningen. Det är ont om utbildad personal och det kan också vara svårt att få rätt förutsättningar för att driva fritidshemsutveckling Redovisningen av pedagogisk personal gäller för mätdatum 15 oktober 2020, eller närliggande vardag. På Skolverkets uppdrag samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om pedagogisk personal. Uppgifterna ingår i den officiella statistiken som Skolverket ansvarar för och är en del av Skolverkets nationella uppföljningssystem

Pedagogisk planering i Skolbanken: Hallen Tussilagon

Pedagogisk planering i Skolbanken: Slöjd LPP-exempel från

LPP Religion. Grundskoleförvaltningen. Kungshögsskolan. PP Pedagogisk planering: Årskurs: 1. Arbetsområde: Religion Ämnen: Religion, svenska, bild. Syfte: (från Lgr 11) · att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. · att stimulera eleverna till att. Klartext. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. - 2012. - ISBN: 9789187115356; Harvard. Uppföljning, utvärdering och. Kommentera gärna våra inlägg. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll. Tycker du att något inlägg är olämpligt eller är du med på en bild som du inte vill vara med på, kontakta oss på silverdansen@edu.norrkoping.se Eller ring 011-15 32 9 Skolverket; Kontakt. Tuna skola. 0174-27 01 08. Tuna 65 747 93 Alunda. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Om kakor och GDPR. Tillgänglighetsredogörelse.

Pedagogisk planering - för vem? - Lektionsbanken

6. 4 (x+2) (8-6)=32. 7. x/2=3-7/8. Vecka 7. Vi tittar på olika mönster, löser dem och hittar på egna. Vi tittar också på gamla uppgifter av mönster från nationella provet, ser hur de har löst dessa uppgifter på olika nivåer. Provet delas tillbaka och en del av er behöver jobba mer med medelvärde, hastighet och median Dnr: LPGF40/20212 Lärarutbildningsnämnden Fysik Litteraturlista Naturvetenskap, teknik, bild och drama Gäller från och med 30 aug 2021 Kurskod: LPGF4 Dnr: LPGF10/20212 Lärarutbildningsnämnden Pedagogiskt arbete Litteraturlista Tema Barn och Barndom Gäller från och med 30 aug 2021 Kurskod: LPGF1 Några uppger att de behöver bli bättre på att involvera barnen i utvärderingen. ( Logga ut / Det inlägget publiceras efter påsken. Pedagogisk planering Slöjd - åk 7-9 In

Pedagogisk planering i Skolbanken: Planering i

Om Skolverket. Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö

Pedagogisk planering i Skolbanken: Grön Flagg - KonsumtionSolBILDEN: LGR 11