Home

Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritik - umu

Informationssökning och källkritik - Säters bibliote

I den här kollegiala utbildningen får ni kunskap om olika aspekter av digital informationssökning, källkritik och sökkritik. Stöd i arbetet Guide för källkritik för lärar huvudansvaret för att lära ut informationssökning i olika källor och att betoningen på källkritik ligger hos SO- och NO-ämnena (Skolverket, 2011a, s. 8 & 22). Enligt Skolverket är alltså informationssökning och källkritik två olika begrepp. Enochsson (2007) menar däremot att källkritik är en del av informationssökning

Källkritik - umu.s

Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö informationssökning och källkritik. Syftet med vår uppsats var att få insikt om elevers informationssökningsvanor samt att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. Våra frågeställningar löd som följande: 1 • Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Pedagogiska frågor, IT, medier och digital kompetens Källkritik Lajkande och delande är en stor del av vår vardag Källkritik handlar om att kritiskt undersöka information och fakta - för att avgöra vad som är sanningar, överdrifter eller till och med lögner. Information finns precis överallt. Från sekunden då du slår upp ögonen på morgonen tills du sluter dem på natten

Alla källor kan användas för att hämta information men vilken som är bäst beror på sammanhanget och vad informationen ska användas till. Med ett källkritiskt tänk är en primärkälla mer tillförlitlig då det är själva ursprunget som informationen är hämtad från och inte är beroende av andra källor Här hittar du alla lektionsförslag som tränar eleverna i informationssökning och källkritik, svenska, åk 7-9. Hur vet vi det vi vet om historia? Uppgiften ger eleven förutsättningar att utveckla muntlig och skriftlig kommunikation , informationssökning och källkritik och att läsa och analysera text , i det här fallet en bild Information, media, Informationssökning och källkritik. Källkritik och digitalisering. Information och media, Informationssökning och källkritik kommer belysas inom detta arbetsområde som sträcker sig över terminen. Temat ingår i skolans årsplan för digitalisering

Orka plugga - Källkritik. Orka plugga om filterbubblor och nyhetsvärdering. • Grundskola 7-9. • Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor Fundera över saker som antal träffar, databaser, källors trovärdighet och så vidare. Publicerat i Källkritik | Märkt IK, informationskompetens, informationssökning, källkritik, Test | Lämna en kommentar

Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.s 1. Vem som helst kan publicera på webben och det är inte alltid så lätt att veta vem som publicerat någon webbsajt. 2. Titta på header och footer-delarna på sidan och sök efter namn på författare, organisation, kontaktuppgifter. Även om författaren/ägaren namnges, betyder det inte att informationen är pålitlig. 3 Resultaten synliggör tre olika typer av undervisning om informationssökning och källkritik i skolan: 1) informationssökning och källkritik som isolerat kunskapsinnehåll, 2) informationssökning och källkritik som integrerat kunskapsinnehåll, samt 3) informationssökning och källkritik som aspekt på kunskapsinnehåll Informationssökning, källhänvisningar och källkritik. Kristianstads stadsbibliotek ligger precis i anslutning till våra lokaler på Götgatan. SNOKA bibliotek är deras webbsida. Där kan du söka och låna på alla bibliotek i Skåne Nordost. SNOKA - det digitala biblioteket Informationssökning och källkritik för F-klass och åk 1 kopplat till solrosor. Uppstart tema rymden skolbibliotek och klasslärare tillsammans, högläsning och berättande, skapelsemyter och informationssökning. Koppling av källkritik och källor till tema rymden för åk 3. Leta fakta i en bild kopplat till tema rymden för åk 2. Informationssökning och skriva faktatext kopplat till tema rymden för åk 1 och

deck

 1. Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen. Modulen består av följande delar: 1. Informationssökning på nätet 2. Sökkritik och algoritmers betydelse 3. Källkritik på nätet 4
 2. Både när det gäller informationssökning och källkritik saknas till stor del en infrastrukturell förståelse. De viktigaste slutsatserna från studien kan sammanfattas med fem punkter: Undervisning i källkritik har betydelse för elevernas skolgång och för hur de interagerar med information på fritiden
 3. här upplysningar kan vi ha som hjälp för värderingar och val vid informationssökning. Mot ett vidare sammanhang handlar källkritik om sammansatta värderingar. Utöver tillförlitligheten hos uppgifter ställer källkritik även frågor om den eller de bakom källan samt i vilket samanhang det hela kan ges en rimlig tolkning
 4. Informationssökning och källkritik Under menyn överst på sidan kan du välja om du vill läsa mer om informationssökning, källkritik, källförteckning eller upphovsrätten. Text och foto: Therese Allé
 5. informationssökning och källkritik. Jag gör det genom att kortfattat presentera några vetenskapliga teorier som har varit och är viktiga för biblioteks- och informationsvetenskapen samt genom att hänvisa till den amerikanska forskaren Carol Kuhlthaus idéer om bibliotekariers olika nivåer av pedagogisk verksamhet
 6. Informationssökning och källkritik åk 7 2019 https: //start Att vara källkritisk och på ett effektivt sätt kunna söka och sammanställa information är innehållet i vår första kurs och något du kommer att behöva för dina studier i alla skolans ämnen
 7. Ta gärna hjälp av kommunens skolbibliotekarier för att få tips/genomgång av informationssökning och -sammanställning. Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket, menar i artikeln Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker i Skolvärlden (publicerad 2018-03-29, hämtad 2018-04-03) att skolbibliotekarier har en god kunskap om källkritik och medier som är användbar i.

Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt. informationssökning och källkritik. Syftet med vår uppsats var att få insikt om elevers informationssökningsvanor samt att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. Våra frågeställningar löd som följande: 1 Källkritik och informationssökning. Skolbiblioteket är en viktig resurs i undervisningen om källkritik och informationssökning. Du som elev får del av genomgångar i klass men också enskilt. Det kan se olika ut för olika program men det första gymnasieåret har alla klasser biblioteksintroduktioner. De tar upp bibliotekets olika. Och hur tar man upp och undervisar om källkritik och informationssökning med de allra yngsta barnen i skolan? Bibliotekarien Marika Alneng, en av författarna till läromedlet ZickZack F-3 Sökrummet, ger i det här samtalet sina bästa tips till lärare hur de kan ta sig an dessa frågor i klassrummet, till exempel att arbeta med. Informationssökning och källkritik. Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Centralt innehåll samhällsorienterande ämnen (årskurs 1-3) Att undersöka verklighete

TY - BOOK. T1 - Sök- och källkritik i grundskolan. T2 - En forskningsrapport. AU - Carlsson, Hanna. AU - Sundin, Olof. PY - 2018. Y1 - 2018. KW - informationssökning Informationssökning, Gymnasiearbete. Se särskilda rubriker för Källförteckning, Källhänvisningar, Källkritik. Tänk efter före: Läs mer under rubriken Källkritik! Analys och Diskussion. Du ska planera så att du har tid att jämföra olika källor, att ställa källorna mot varandra Informationssökning och källkritik • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt.

Avsnitt 6 - Informationssökning och källkritik i

Informationssökning och källkritik. Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. Dela lektionen. Spara som PDF Ladda ner PDF. Google Classroom informationssökning och källkritik; läsa och analysera text; muntlig och skriftlig kommunikation; Lärarhandledning. Den här uppgiften tränar i första hand eleverna i källkritik. Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att.

Video: Handleda elever i informationssökning - Skolverke

På svenska Fakta om informationssökning Lär dig hitta information Guide till akademisk informationssökning Google - avancerad sökning Fakta om källkritik Lathund i källkritik Trovärdiga sidor - källkritik Källkritik på Internet Lathund för faktaskrivning Suomeksi Mediakasvatus - tiedonhaku Tiedonhaun välineet Tehoa tiedonhakuun - tiedonhakupaikan valinta Google - tarkennettu haku. källkritiskt förhållningssätt omfattar förmågorna informationssökning och källkritik. I undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digitala och andra källor finns utma-ningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och vär-dera information

Informationshantering (informationssökning, källkritik, fake news och källkritik 2.0) Välkommen › Forum › Informationshantering (informationssökning, källkritik, fake news och källkritik 2.0) Detta forum är tomt. Typiskt! Inga ämnen hittades här. Du måste vara inloggad för att skapa nya ämnen. Logga in Inlägg om Informationssökning och källkritik skrivna av anna0516. Hur hittar man bilder på internet som man får lov att använda? Instruktionen visar hur man kan söka efter bilder i Google och välja att visa bilder som får användas t ex i ditt skolarbete

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

Informationssökning och källkritik • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. • Hur man citerar och gör källhänvisningar. • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt Källkritik på internet. Tryckta texter har oftast granskats av förlagen (editorial boards) och experter kontrollerar vetenskapliga artiklar innan de publiceras (peer-review). På webben däremot är få texter granskade. Vem som helst kan lägga ut en text i vilket syfte som helst, vilket innebär att kvalitén blir mycket skiftande

Föräldramöte vt 2020 - Marks kommun

Källkritik UR Pla

Informationssökning och källkritik Läroplanens centrala innehåll i årskurs 1-3 (Lgr22) Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt Informationssökning och källkritik. Att leta fakta på nätet är en utmaning. Det finns otroligt mycket information på mängder av olika sidor och det gäller att veta var och hur man ska leta, hur man sållar bort brus och framför allt vad som egentligen är trovärdigt. Här kommer det finnas tips och tricks att tänka på och använda.

Informationssökning och källkritik. Lämna ett svar. I flera av skolans ämnen ska eleven visa att han/hon kan söka information om ämnet och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Som med all informationssökning är det viktigt att ha källkritik i åtanke och värdera trovärdigheten av informationen du hittar. Tänk på att särskilda intressegrupper eller privatpersoner människor aktiva inom en särskild fråga kan ha mycket ensidiga argument - just för att de endast är intresserade av att få fram sin åsikt som den rätta Start studying Informationssökning och källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Formuleringar tagna ur lagtexten om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning har inte heller räknats med. Begreppet digital kompetens som begrepp är i denna kartläggning att betrakta som för vagt för att utgå från att källkritik, informationssökning och de bredare MIK-kompetenserna ingår

Källkritik trovärdighet och relevans | ett sätt är att

I Skolverkets lärportal finns den nya utbildningen Kritisk användning av nätet . Den berör frågor om informationssökning och källkritik och riktar sig till alla lärare. Filterbubblor och lögner. Från Vetandets värld, SR: Idag finns en möjlighet att bara följa de medier som speglar din egen världsbild Kategoriarkiv: Informationssökning och källkritik. Källkritikens dag. Publicerat den 13 mars, 2017 av Bokmikk. Idag uppmärksammar vi källkritik. Alla lärare/klasser har material att arbeta utifrån. Vi har satt posters på våra entréer Här hittar du länkar till informationssökning, källkritik och källhänvisningar, samt bibliotekets tips vid informationssökning. Börja med att söka i bibliotekskatalogen och i våra bibliotekslänkar. Länkar om informationssökning och källkritik Infokoll.se Självstudieguide i källkritik Skolverket källkritik Skrivguiden.se Webbplats som hjälper studenter att skriva akademiska. Källkritik på internet. Publikation från Internetstiftelsen i Sverige. Så söker du information - checklista. Skolverket ger handfasta tips i informationssökning. Faktaansvarig: katedralskolan@lund.se. Böcker. Digitala tjänster. Tidskrifter och dagstidningar. FN-rollspel - Informationssökning och källkritik. - Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. - Hur man citerar och gör källhänvisningar. - Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Vad är en god källa? Här hittar du tips kring källkritik och sökkritik. Ta gärna kontakt med mig på skolbiblioteket om du önskar stöd i att söka efter information till något skolarbete eller till ett ämnesområde du är intresserad av. Eller om du har några kommentarer eller tankar om detta ämne som du funderar över Informationssökning, källhänvisningar och källkritik. Kristianstads stadsbibliotek ligger precis i anslutning till våra lokaler på Götgatan. SNOKA bibliotek är deras webbsida. Där kan du söka och låna på alla bibliotek i Skåne Nordost Bilder som får användas (obs! För att veta i vilka sammanhang de får användas - se creative commons-symbol) https://www.flickr.com/creativecommonshttp://comm.. Informationssökning och Källkritik, Uppgift 1 Jag har nu gått igenom materialet om informationssökning som KTH:s bibliotek skapat. För mig som bibliotekarie så fick jag veta att jag har bra koll på hur man gör och vad man ska tänka på vid informationssökning

Genom undervisningen i svenska ska eleverna få kunskaper om hur man söker och kritiskt granskar information från olika källor. Men hur gör man i praktiken? S.. Del 1 Informationssökning och källkritik: - informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet - hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt - texter i digitala miljöer, till exempel texter.

Källkritik och informationssökning. Att tänka på vid KÄLLKRITIK. Idag är det inte svårt att hitta information, men hur vet vi att det är korrekt information. Vi måste vara kritiska mot allt som man läser, ser eller hör. Det är här källkritiken kommer in Sök & Finn 1 - elevbok: informationssökning och källkritik på nätet (Häftad) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker Länkskafferiet är ett utmärkt redskap när du vill undervisa i informationssökning och källkritik och hitta digitala lärresurser för elevers skolarbete och material för din egen lektionsplanering. Innehållet på de webbplatser du finner i Länkskafferiet kan användas av barn och elever mellan 5 och 18 år

källkritik, samarbete lärare-bibliotekarie. Förra läsåret genomfördes ett arbetsområde i kemi i de flesta klasser i år 8. Eleverna skulle skriva en argumenterande text kring något som rörde matens kemi. I år ville den kemilärare som var med då upprepa arbetet, och en annan lärare ville vara med också Bibliotekets undervisning tar upp områden som informationssökning, källkritik, vetenskaplig publicering, referenshantering och antiplagiering/akademisk hederlighet. I nära samarbete med kursansvariga lärare vid LiU bidrar bibliotekets undervisare till att förbereda studenter för att de krav som ställs på dem både i samband med deras utbildning liksom i kommande yrkesliv

Informationssökning. Guide för skolarbeten. Våra bibliotek. Välkommen till ditt bibliotek. På våra bibliotek får du personlig och skräddarsydd service av utbildad personal. Tillsammans med lärarna arbetar vi bibliotekarier aktivt med informationssökning och källkritik. Behöver du hjälp att hitta rätt bok för dig Glöm inte källhänvisningar och källkritik! BEDÖMNING Centralt innehåll så 7-9 Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor och verktyg som finns tillgängliga på Internet,. Gymnasiearbetet Informationssökning Källkritik. Genetik och källkritik. Genetik och källkritik. 2014/03/28 2014/03/28 av Sollgybibblan ♥ 0 Lämna en kommentar. Genetics Exhibit, Lite mer om 'bok-källkritik' och hur man hittar bra källor i böcker och tidningar.. - förtrogenhet med tryckta och elektroniska informationskällor Genomförande • Arbetet påbörjas i åk. 1 och pågår från v. 45 till mitten av vårterminen. Bibliotekarier och lärare samarbetar kring genomförandet av informationssökning 1 och 2 samt utbildning om filterbubblor, sökkritik och källkritik på internet

Informationssökning och källkritik - Svenska som andrasprå

 1. Biblioteket är med och inleder med en lektion i informationssökning & källkritik. Vi kommer att googla tillsammans och diskutera olika typer av källor ur ett källkritiskt perspektiv. Vi kommer också att titta på skolans artikeldatabaser och några sökvägar för vetenskaplig information
 2. Källkritik gällande internet och sociala medier finns bland annat beskrivet i Alexanderson, Kristina (2012). Källkritik på Internet. (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Läs exempelvis mer om den källkritiska metoden på sida 9. Även Skolverket har information om källkritik och sociala medier. I Friberg, Febe (red.) (2017)
 3. Informationssökning, källkritik, upphovsrätt och bilder. Välkommen till Det flippade skolbiblioteket I den här bloggen hittar du länkar till filmer, pdf:er och webbsidor om informationssökning, källkritik, upphovsrätt och bilder. Tanken är att du själv kan lära dig när du har tid och behov. T ex inför rapportskrivning eller uppsatsskrivning
 4. Skolinspektionen har granskat 30 skolor i årskurs 7-9 om hur undervisningen i källkritik, med ett särskilt fokus på digitala källor, fungerar i ämnena svenska och samhällskunskap. Resultaten visar bland annat att en tredjedel av de undersökta skolorna brister när det kommer till undervisning om informationssökning och sökmotorer
 5. Källkritik! Postat October 19, 2012 av Biblioteksbloggen. Idag, fredag (2012-10-18), publicerade SVD några artiklar om fusk inom forskningsvärlden. Den här nyheten handlar om en japan som har förfalskat resultat, ljugit om sina resultat, utnyttjat sina kollegor och universitet för sin egen karriär

Clio Svenska Mellanstadiet. Meny. Startsida; Planerin informationssökning, informationsbehov, sökteknik, sökstrategier, sökkritik, algoritmer och kritisk granskning. I kursen behandlas hur undervisning som inkluderar aktiviteterna och fenomenen kan planeras. Deltagarnas erfarenheter och problemställningar kring informationssökning kommer att forma en del av kursens innehåll. Må

Källkritik äkthet - bokus - köp böckerna billigare - låga

Hur du guidar och stöttar dina elever att bli bra på informationssökning och källkritik; Hur du kan resonera kring källkritik av annat än texter, exempelvis av bilder och filmer; Var du kan hitta länkar till fördjupad information och lektionsförslag; Länkar och lästips för dig som vill veta mer Informationssökning och källkritik - Undersökning. Eleverna känner sig som sagt trygga beträffande sin egen förmåga att hitta information på Internet och att hitta rätt information, även om de medger att det blev mycket lättare och smidigare med hjälp av bibliotekarie och lärare

Lär dig söka - en guide till effektiv informationssöknin

 1. Informationssökning, exempelvis : Vi hoppas att den här sidan ska kunna användas som ett hjälpmedel för er lärare när ni vill undervisa i informationssökning och källkritik. Den är tänkt att kunna användas som ett komplement till undervisningen samt för att visa vad vi har att erbjuda
 2. SA19C: Informationssökning och källkritik 2020-04-14 Vi pratade om informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Detta är sådant du kommer att ha nytta av i uppgiften på historian nu, men också inom andra ämnen när du behöver söka information
 3. Vilka källkritiska metoder använder de i samband med informationssökning på Internet?3. Upplever eleverna att de får tillräcklig undervisning i källkritik och informationssökning?4. Skiljer sig informationssökningsvanor och källkritiska metoder åt mellan könen?5
 4. Det här kallas källkritik, och är en viktig metod inom forskning och studier. Källkritik är lika viktigt i vardagen, för att vi inte ska råka sprida vidare saker som inte stämmer. Det är ett sätt att ta ansvar för att inte sprida lögner och rykten. Research och arbetsmetoder. Informationssökning Källkritik.
 5. Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet
 6. » Böcker och e-medier 18960; Tidningar och tidskrifter 30004; Alternativa verktyg 2477 » Informationssökning 2480; Källkritik och upphovsrätt 10481; Läs på många språk 10488; Behov av extra stöd 2479 » Kunskaällan 248
 7. I måndags hade skolbibliotekarierna en workshop om källkritik, upphovsrätt och informationssökning. Under tre timmar pratade vi om hur vi arbetar med informationskompetens i Ekerö skolor. Mål Vi ventilerade vad eleverna ska lära sig, vilka mål som finns och vad det står i Lgr11 om källkritik och informationssökning och jämförde med vår befintliga lärgång i informationsfärdigheter
Play / Speja på reklamnykopingSkolrestaurang - UllvigymnasietSeniorsurfarna säsong 2 | Se hela serien här! | UR PlaySkriva - annikas-svsite

Titanic - informationssökning & källkritik. Var det ett annat skepp som sjönk egentligen? Det finns inte så många konspirationsteorier om Titanic men de som finns är väldigt ihärdiga. En del hävdar att Titanic inte alls sjönk genom att kollidera med ett isberg utan att det sänktes av en tysk ubåt. Anhängarna till denna teori. KÄLLKRITIK PÅ INTERNET. Källkritiskt tänkande är särskilt viktigt när du tänker använda material som du funnit på internet. Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet utan någon som helst kvalitetskontroll! Var därför extra försiktig och kontrollera webbplatsens tillförlitlighet innan du använder. Jag kommer också att låta eleverna fördjupa sig i Creative Commons och ta hjälp av läroboken Metafor 1 där kapitlet Att läsa, granska och ta ställning - nätetik och källkritik tar upp detta. Jag ska också ta hjälp av skolans bibliotekarie då jag vet att hon har bra koll på informationssökning Informationssökning och källkritik • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier []. • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt