Home

Samhällsstrukturer i Sverige

Instuderingsfrågor för delprov i Samhällsstrukturer. Mycket grundläggande kunskaper för hur Sverige styrs och hur demokratin fungerar så att vi inte får en diktatur. Ni har dessa instuderings frågor och Från förslag till lag hur arbetsgången är för motioner och propositioner Samhällsstrukturer I Sverige har vi olika system för olika saker. Dessa fungerar enskilt men med hänger även ihop med varandra. Olika myndigheter samarbetar med varandra. Ett exempel på detta är socialtjänstens samarbete med polisen kring minderåriga. Ett annat exempel är försäkringskassan sama.. samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt

Samhällsstrukturer Lemshag

Om samhällsstrukturer (Svar på en kommentar) maj 20, 2013. juli 4, 2013. ~ Björn Axén. Mitt inlägg Strukturell rasism och rasism har publicerats på Motargument. Sidan har ingen kommentarsfunktion men man kan diskutera på facebook. Där skrev Håkan Berg en lång kritiskt kommentar. Jag har valt att publicera svaret här på bloggen Sverige. Riksdagen och regeringe n och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse samhällsstrukturer.. Förmåga Centralt innehåll Uppgift Elevexempel B Kunskarav Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratisk a värden, principer Sverige Tre nya områden tar plats på polisens uppdaterade lista över utsatta områden. Även parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella. Läget anses. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten Folk i Sverige. Var tionde person som bor i Sverige idag är född i ett annat land eller har åtminstone en förälder som är född utomlands. Många som bor här talar andra språk än bara svenska och har andra vanor. De äter annan mat och lyssnar på annan musik än den som oftast spelas i svensk radio och tv. Att lämna sitt land kan.

Efter en längre period med en minskande trend började det dödliga skjutvapenvåldet öka vid mitten av 00-talet i Sverige, och har fortsatt så sedan dess. Från och med 2013 tilltog ökningen och återspeglas då även i det dödliga våldet generellt. I många andra länder i Europa har det dödliga våldet, både generellt och med skjutvapen, fortsatt att minska 1. Samhällets normer och dess konsekvenser. 2. Antisemitism och antiziganism. 4. Mod att säga ifrån. Normer beskrivs vanligtvis som samhällets oskrivna lagar. Ibland påverkar även våra normer de skrivna lagarna. Normer är enkelt uttryckt det vi tycker är okej och inte okej, och det förändras i såväl tid som rum Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Några olika stats- och styrelseskick i världen. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen

Samhällsstrukturer - Google Doc

  1. ella. Äldrenämnden i göteborg beslutade nyligen att stoppa allt ensamarbete inom hemtjänsten i utsatta områden i staden
  2. Polisens uppdaterade lista över utsatta områden kommer att innefatta tre nya områden, medan två andra områden lämnar listan, rapporterar Sveriges Radio Ekot
  3. Sverige . Båstad . Fjällen . Höllviken och Ljunghusen . Österlen . - Det kan också handla om samhällsstrukturer, kontexten du växer upp i, vilka som finns runt omkring dig
  4. Vi är sverige - På olika sätt. Vi är Sverige är en ideell organisation som arbetar för att fler nyanlända ska inkluderas. Genom ett 6-stegs program på bla SFI, folkhögskola och språk-intro på gymnasiet. Läs mer. MÅL

Om samhällsstrukturer (Svar på en kommentar) Björn Axé

Sveriges historia är beskrivningen av Sverige i det förflutna, och av det som innan statsbildningen på medeltiden skulle komma att bli Sverige. Det område som i dag utgör södra Sverige var sannolikt bebott i de perioder under senaste istiden när landisen inte täckte hela området. Historiska kronologier inleds dock vanligen med bosättningen av Skandinavien när isen drog sig tillbaka. Sveriges grundlagar. Sh 7-9. Några olika stats- och styrelseskick i världen. Sh 7-9. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärnings­personer blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare Det finns 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta både för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. Av dessa områden är 15 att anse som särskilt utsatta. Brottsligheten i områdena kan yttra sig genom våldshandlingar, 4.3 Förekomst av parallella samhällsstrukturer.

- Vi har enormt stora problem i Sverige med parallella samhällsstrukturer och segregation. Vi har så klart en frihet att organisera sig i föreningar,. Publicerad: 10 Juni 2020. Både internationellt och i Sverige har Amnesty i allt högre utsträckning börjat uppmärksamma frågor som rör diskriminerande samhällsstrukturer och rasism. Sedan 2018 har detta även inkluderat ett arbete med jämlikhet inom Amnesty Sveriges organisation. Utgångspunkten har alltid varit att skapa en jämlik. Att vägra prata om integration är idiotiskt. Sverige kan lösa problemen men de måste vi börja tala klarspråk och börja agera med handlingskraft. Gäng och fundamentalister. I Sverige lever ca 19 000 unga vuxna i ett särskilt utsatt område. Dessa områden kännetecknas av att kriminella gäng och fundamentalister är lokala maktfaktorer I Sverige, där det råder demokrati, jämställdhet och frihet mellan man och kvinna, kan det upplevas som att de här sakerna tas bort från en - som man. Demokrati: Folkstyre, all makt utgår.

Sverige.1 Vi har formulerat uppgiften mot bakgrund av det forsknings-projekt, som de flesta av oss annars arbetar inom och som särskilt undersöker kvinnors och mäns möjligheter att nå maktpositioner.2 Det projektet fokuserar på kön men ger också möjligheter att studera vissa aspekter av etnicitet i makteliten Att hela Sverige utvecklas. Att det råder likartade förhållanden vad beträffar skola, barnomsorg, åldringsvård, kommunikationer som telefon, bredband, vägnät, försvar. Det som våra gemensamma skattepengar mäktar med, utan att det leder till att befolkningen klumpar sig samman i större och större tätorter - städer

Arbetet med hur Sverige styrs syftar till att utveckla dina förmågor att. analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv I Sveriges riksdag finns det just nu 8 partier. beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt Är du intresserad av ekonomi och/eller samhällsstrukturer? Då har du hittat helt rätt. På den här hemsidan kan du läsa mer om den ekonomiska situationen i Sverige idag. Oavsett om du är intresserad av att läsa mer om hur du bäst ska tänka kring ditt eget sparande eller om du hellre läser om det sociala [ Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige. Här undersöks policy och praktik riktad mot särskilt utsatta områden i Sverige. Syftet är att ge ökad kunskap om hur trygghet och tillit kan understödjas och uppkomsten av alternativa samhällsstrukturer motverkas samhällsstrukturer. Centralt innehåll i kurs 1a1 och 1b: Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och bety-delse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. Övningarn

belastningen på alla samhällsstrukturer. I Sverige har vi också tydligt sett detta då professionsorganisationerna med Läkare-sällskapet i spetsen har tagit ett tydligt steg framåt för att snabbt utvärdera all ny kunskap och presentera rekommendatio-ner kring hanteringen av pandemin. Här har våra ARG också bidragit på ett I DETTA NUMME Rikspolischefen Anders Thornberg väljer nu att slå larm om de kriminella släktbaserade nätverken i Sverige - och varnar för att de kan utgöra ett hot mot samhället i framtiden. - Det är viktigt att vi inte får grupper som ställer sig utanför samhället med egen rättskipning och parallella samhällsstrukturer, säger Anders Thornberg till Dagens Nyheter, DN Utsatt område är ett begrepp som polisen i Sverige sedan 2015 använder för att beskriva ett geografiskt avgränsat område eller stadsdel med låg socioekonomisk status och med kriminell påverkan på lokalsamhället. [1] [2] [3] [4]Områdena delas upp i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden.Totalt var dessa områden 60 i juni 2019 (varav 28 enbart utsatta) Ytterligare satsningar för ett tryggare Sverige. Publicerad 11 september 2020. Att öka tryggheten i samhället är en av regeringens viktigaste prioriteringar. I budgetpropositionen för 2021 fortsätter regeringen arbetet med att stärka rättskedjan genom viktiga satsningar på bland annat Polismyndigheten och Kriminalvården

FILMHANDLEDNING SVERIGE - Geografi & Historia samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 Samhällskunska Sverige. Hela listan över alla utsatta områden. 14 oktober 2021 09:15. Även parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella. Läget anses akut Regeringen försöker nu styra mainstreammedier - tyst från opinionen till vänster. Augusti 30, 2021 9:12 am. Häpnadsväckande och olustigt. Samt ännu ett slag mot den svenska yttrande- och pressfriheten. Så kan man sammanfatta den politiska maktens senaste försök att strypa och kontrollera medierna. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Inlägg om samhällsstrukturer skrivna av Per Pettersson. I Sverige har vi hittills valt att inte lagstifta om kvotering i bolagsstyrelserna.Trots det visar det sig att vi klarar oss nästan lika bra som Norge på den fronten, samtidigt som vi faktiskt har större andel kvinnor på VD-positioner och andra exekutiva uppdrag Helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer . Ett centralt syfte med undervisningen i samhällskunskap är att eleverna ska utveckla en . Till de strukturerna räknas till exempel Sveriges politiska system och rätts-väsendet med lagar och domstolar. Andra strukturer är inte lika greppbara, till exempe beskriver då enkla/förhållandevis komplexa/komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskriv-ningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Sveriges domstolar har rättssäkerheten som övergripande mål. De är självständiga gentemot riksdag och regering. Opar

Spela spel, ta en quiz och öva samhällskunskap. Välj bland 38 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan samhällsstrukturer och ett uthålligt lokalt arbete präg Sveriges Stadsmissioner är en del av den internationella rörelsen av stadsmissioner och ser sig som en del av den världsvida kyrkans diakonala uppdrag. Stadsmissionen verkar i ekumenisk anda tillsamman FILMHANDLEDNING SVERIGE - Politik & Ekonomi samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala. Ur det centrala innehållet för årskurs 4-6 Samhällskunska Minoriteter i Sverige Jämlikhet och jämställdhet. År 8. Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter Stats- och styrelseskick Sveriges politiska system Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön Samhällsstrukturer) Eleven har [...] kunskaper om olika samhällsstrukturer

Vi är sverige - På olika sätt

Annual Report | Sweden. GENERAL REPORT. Välkommen till vår Annual Report - ett år på 10 minuter! Under dessa minuter vill vi visa och lyfta fram vad som har hänt inom några olika områden i vår kyrka under det senaste året. Vi är så tacksamma till Gud för att Han har lett oss genom ännu ett år - ett väldigt speciellt år. Utgångspunkten i Sverige är, och har länge varit, vänster. För tio år sedan ansågs det fortfarande kontroversiellt (alltså i ordets felaktiga bemärkelse) att lyfta frågor om sådant som.

Familjen håller förorten i skräck. Att återta utsatta områden kommer att bli svårt. Henrik Hall beskriver en problembild med parallella samhällsstrukturer som helt eller delvis dominerar flera platser i Sverige. Henrik Hall. 23 juni 2020 I denna allmänbildande och breda inriktning lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder. På programmet lär du dig om hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör. UPPDATERAT Vår migrationsminister ville inte träffa Norges migrationsminister när hon besöker Rinkeby och Sverige. Det är snart val i Norge och besöket i Rinkeby är en del i valkampanjen anser Hélene Fritzon (s), som är migrationsminister i Sverige och som säger att det är nonsens att det finns 60 no-go-zoner i Sverige Så här fungerar det i Sverige. Så här gör svenskar. För att väcka insikter om våra normer, vår kultur och vår unconscious bias vore det istället effektivare om vi började med att beskriva hur vi ser på de nyanländas olika kulturer, samhällsstrukturer etc. Detta synsätt känns först en smula märkligt, och förmätet analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Centralt innehåll. Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Bedömnin

Hela listan över alla utsatta områden G

Fatta Sveriges demokrati - om serien Två unga, nyfikna programledare, Leila och Noah, får i uppdrag att lära sig och tittarna mer om hur Sverige styrs. inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda be-grepp och modeller på ett i huvudsak/rela-tivt väl/väl fungerande sätt. (Lgr11 På samma sätt som vi får en uppfattning av andra länder - får andra länder även en uppfattning om Sverige via media. I dagens globaliserade värld konkurrerar alla länder om att synas och att få inflytande. Det kan gälla ekonomi där länder konkurrerar om konsumenter, studenter och turister Enköpingsbaserade IT-konsulten Syscore, som är specialiserad på bland annat informationssäkerhet, går in i CGI Sverige AB. CGI är ett av världens största affärs- och IT-tjänsteföretag med verksamhet i 40 länder. I Sverige finns CGI på över 30 platser med bland annat kontor, utveckling och flera datacenter. Genom Syscore får CGI för första gången egen närvaro i Enköping 2021 firades 100-årsjubileet av det första valet där såväl män som kvinnor fick rösta. Fortfarande efter 100 år är Sverige inte jämställt. Orsaken till det är samhällsstrukturer som vi i många fall inte ens ser. Med 24 år som riksdagsledamot och aktiv kommunpolitiker, samt erfarenhet från ordförandeskap i nationella organisationer såsom UN Women Sverige, NTF [ Det svenska spelundret är en SVT-serie som skildrar hur Sverige blev en stormakt i spelvärlden.. Tittarna får följa hjärnorna bakom spelsuccéer som Minecraft, Candycrush och Battlefield.

Sverige har arbetat länge med barnskyddsfrågor, och det finns skäl att anta att vi har lyckats med att bygga upp ett system som kan stå sig väl i kris. Framsynta extrasatsningar kan också ha haft effekt. Våld mot barn förekommer även i dag och systemets motståndskraft ska inte tas för given.Tvärtom Språkaktivism bedrivs underifrån i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer. I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. Under denna period har kvinnorörelsen,. Augustprisnominerade 2021. Stort grattis till Anneli Rogeman, Johan Rundberg, Anders Cullhed, Sara Martinsson och Carl Henrik Carlsson, vars böcker har blivit nominerade till Augustpriset 2021. Carl Henrik Carlsson s Judarnas historia i Sverige, Anneli Rogeman s Mönstersamhället, Anders Cullhed s Dante - den förste författaren och Sara. So/Sv - Att leva och bo i Sverige Projekt under v.2-8. Ansvarig: Ayla Lannestedt . Syftet med arbetet Att bo i Sverige är att få mer kunskaper om hur människor bor och lever i vårt avlånga land samt en förståelse för Sveriges natur, infrasturkur och samhällen.Eleverna ska få utgå från sig själva och där de bor samt platser de har besökt

Amnesty Sverige kommer även att göra en översyn av ledningens sammansättning för att se hur den bättre kan spegla olika perspektiv och erfarenheter inom organisationen. Internationellt har Amnesty i allt högre utsträckning börjat uppmärksamma frågor som rör diskriminerande samhällsstrukturer och rasism Lag & rätt i Sverige Syfte Du kommer att lära dig om hur rättssystemet fungerar i Sverige. I fokus står att lära sig begrepp som används inom området. Du kommer också lära dig om vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare i en demokrati. Centralt innehåll • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet Tillbaka till Sverige. Efter en rad bakslag för islamisterna i Sverige, speciellt efter beslutet att utvisa sex av de mest tongivande islamisterna (de flesta imamer) år 2019, hade dessa ett stort behov av att revanschera sig. Tillfället kom på grund av den idiotiska bränningen av Koranen som en annan splittrare av samhället genomförde i Rosengård Vi jobbar på och vi kan se att det går åt rätt håll, men fortfarande är vi inte nöjda med de händelser som sker på Bäckby, säger Staffan Jansson (S) olika samhällsstrukturer avgörs alltså av komplexiteten i de samband som eleven beskriver. samt hur väl eleven använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Det är därför. I Sverige fick vi allmän rösträtt 1921, då var rösträttsåldern 21 år

Samhällskunskap SO-rumme

Pedagogisk planering i Skolbanken: Folk i Sverig

RECENSION. Den organiserade brottsligheten i Sverige har genomgått en dramatisk förändringsprocess under de senaste decennierna. Kriminella gatugäng och mc-klubbar har byggt upp alternativa samhällsstrukturer med egna lagar, straffskalor och beskattningssystem. Numera kan svenska ungdomar på glid, för första gången, ansluta sig till en multikriminell organ.. - det finns parallella samhällsstrukturer-i nvånarna är obenägna att deltaga i rättsprocessen - det förekommer våldsbejakande religiös extremism. Begreppet är dock omdiskuterat och det finns de som menar att det inte existerar något som en no go-zon i Sverige Idag kanske det råkar vara du själv som kan dra nytta av sådana samhällsstrukturer men imorgon kanske det är du som blir lidande av just sådana negativa strukturer du har varit med och befäst. En annan internationell rapport, Global Corruption Barometer Europe Union 2021, visar att nästan var tredje svensk anser att korruptionen ökar i Sverige På bara ett par decennier har Sverige gått från att vara ett av världens mest homogena länder där välstånd och trygghet rådde, till ett land där 30 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och våldtäkter, barnrån och brutal gängkriminalitet hör till vardagen. Hur nära är vi ett statsförfall - när kommer Sverige att räknas som en kollapsad stat Polisen har sammanställt en lista över de mest utsatta områden i Sverige. På platserna ska polisen arbeta för ökad trygghet. Läs mer här

Utsatta områden polisen — polisen nya lista på utsatta

Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige, men inte i

1. Samhällets normer och dess konsekvenser Forum för ..

eventuella parallella samhällsstrukturer extremism, främst den våldsbejakande islamistiska extremismen De områden som uppfyller alla uppsatta kriterier har bedömts vara särskilt utsatta. Informationen Bild 1 Karta över utsatta områden i Sverige Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Den innehåller runt 130 000 poster med termer från olika ämnesområden och organisationer. Anledningen var den stegvisa övergången till ändrade arbetsmetoder och samhällsstrukturer i samband med digitaliseringen av information Skriv en egen krönika om hur ni vill att en kritisk granskare ska agera. Använd de argument ni fått fram i klassen, egna idéer samt sidor om kritiskt granskande på internet. Här är ett par länkar som kan ge inspiration: Mediekompass, lektionstips Dag 1: Granska din tidning. Mediekompass, Skrivarskola Krönika

Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen

Utsatta Områden Sverige - Tecken i text korsord, bild

SVERIGE Tre nya områden tillkommer i polisens lista över utsatta områden, rapporterar Ekot. Samtidigt stryks två områden från listan som i och med det innehåller 61 stycken - ett område fler än i den tidigare lägesbilden. Områdena som adderas till listan ligger alla i Stockholms län. Det rör sig om Grantorp/Visättra i. Kriminella startar allt oftare företag för att utnyttja Sveriges välfärdssystem, Det handlar bland annat om utbyggnaden av parallella samhällsstrukturer som utmanar staten med legala företag som används i kriminella syften, säger hon Ett förändrat klimat i Sverige. Sveriges klimat har blivit både varmare och mer nederbördsrikt. Effekter så som stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendrag, värmeböljor, längre växtsäsong samt fler extrema väderhändelser ökar risken för översvämning, torka och skogsbrand, ras, skred och erosion Sverige har kommit att bli världens mest moderna land och har rört sig längst bort ifrån traditionella samhällsstrukturer. Detta gäller inte minst inom skolan och familjen där omfattande förändringar skett som saknar motstycke i andra länder och kulturer analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, − Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. Vallaskolan . Samhällskunskap Åk6 2 (3

JIHAD I MALMÖ: Listorna polisen inte vill visa digGottsunda fortsatt särskilt utsatt område | SVT NyheterPedagogisk planering i Skolbanken: SH Identitet och befolkningAnställningsbarhet skärskådas i antologi - LinköpingsThe Swedish Theory of Love | Film och SkolaDirektsändning från Hammarkullen: Hur ska vi få ett tryggtSamhällsvetenskap - Furulundsskolan

samhällsstrukturer Söka information och kritiskt granska den Beskriva samband och inom och mellan samhällsstrukturer Undersöka samhällsfrågor och beskriva samband Vi kommer ha ett prov på den del av arbetsområdet som handlar om hur Sverige styrs (sidorna 8-27), medan övriga delar (EU sidorna 33-40 samt Medie Debatten om det går att jämföra Sverige med de nordiska grannländerna har varit intensiv. Life Science Sweden frågade Jonas Björk, professor i epidemiologi i Lund, om vilka jämförelser som är rimliga att göra död i Sverige, och det höga saltintaget är det som bidrar mest följt av lågt intag av grönsaker, frukt och fullkorn (7, 8). Matvanor och fysisk aktivitet är relaterade till hälften av de tio största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död, främst hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer (7) Patriarkala samhällsstrukturer s. 3 2.3. Delade uppfattningar om hederskultur i Sverige s. 3 2.4. Hederskulturens offer s. 4 3. Tidigare forskning och teoretisk anknytning s. 5 3.1. Tre olika perspektiv på hedersrelaterad problematik i Sverige s. 5 3.2. Skolans. Situation Sverige. En alltför snabb uppväxt. Eller som Marco från Gävle-förorten Sätra formulerar det: Det är för många som blir en man över en natt, här i min trakt. När han var barn råkade mamma Carmen ut för en allvarlig olycka och Marcos uppväxt blev tuff. Men Marco har hittat sin egen väg bort från den kriminalitet och. Situationell brottsprevention Av docent J OHANNES K NUTSSON. Artikeln redogör för en ny inriktning inom brottspreventionen; den situa tionella ansatsen. Utgångspunkten är att brott kan förebyggas genom att möjligheterna till att begå brott begränsas genom att exempelvis försvåra genomförandet eller öka riskerna. Brottsförebyggande rådet har haft en central roll i Sverige och.