Home

Islam äktenskapsbrott

Äktenskapsbrott. Straffet för äktenskapsbrott är offentligt spöstraff för såväl kvinnor som för män, Koranen 24:2. För en rättrogen är giftermål med sådan som begått äktenskapsbrott förbjudet, Koranen 24:3. Se även. Könsroller inom islam; Källo Enkelt uttryckt är äktenskapsbrott det direkta resultatet av att du bryter ett band du skapade i Guds, den Allsmäktiges namn. När du begår äktenskapsbrott trotsar du direkt det löfte du gav i hans namn till din make. Dessutom är familjenheten extremt viktig i islam eftersom den är grunden för ett starkt samhälle Islam ser äkten­skaps­brott som en myck­et all­varlig överträdelse då det under­gräver samhäl­lets mest fun­da­men­ta­la grund­sten - famil­jen. Utomäk­ten­skapli­ga förbindelser desta­bilis­er­ar både famil­jen och samhäl­let Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, OTUKT, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren. Rom 13:12-14 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning

Äktenskap i islam - Wikipedi

Vad är straffet för äktenskapsbrott i islam? Referen

Varför ålägger islam så stränga straff för

 1. Du skall icke begå äktenskapsbrott. (Du ska inte leva lösaktigt eller ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet) Vi skola frukta och älska Gud, så att vi föra ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och en älskar och ärar sin äkta maka. Sjunde budet Du skall icke stjäla
 2. Som gift lyder man sedan under sin mans förmyndarskap och saknar egna rättigheter - allt enligt islams lag. I Saudiarabien är det för kvinnor varken tillåtet att köra bil eller att rösta. I Pakistan tillåter de islamiska lagarna att 2 en kvinna som blivit våldtagen också åtalas för äktenskapsbrott, om hon inte kan få fyra män att vittna till hennes fördel
 3. Meriam, som födde en baby i morse har också en 20 månader gammal son hos sig i fängelset, dömdes för äktenskapsbrott och avfall från islam. Meriams pappa var muslim men övergav familjen när Meriam var sex år och hon betraktas som muslim trots att hon uppfostrats som kristen av sin mamma. 2012 gifte hon sig med en kristen man, och för det har hon nu dömts till 100 piskrapp
 4. Det sanna budskapet - Islam. publicerades av Muslimer.se den 26 mars, 2021. Vidare läsning →. Människan föds under omständigheter som hon själv inte har valt; familjens religion och den ideologi som samhället bygger på ges båda till den nyfödda vid ankomsten till denna värld
 5. Inte undra på alltså, att Europadomstolen för mänskliga rättigheter uttalat, att sharia, dvs. den lag som slaktarna och mördaren på filmerna rättar sig efter, är oförenlig med demokratins grundläggande principer.. Tyvärr är det många rörelser och i vart fall en stat, Iran, som vill att sharia skall påtvingas hela världen i en världsvid gemenskap under islam

Äktenskapsbrott straffas också med döden och kvinnorna får inte resa utan sin mans behov eller pappas tillåtelse och kvinnorna är bara hälften så mycket värda som männen. Det finns religiösa civilpoliser som kollar så att du inte gör bryter mot det som står i koranen Det är tänkt att den stränga varianten av sharia skall börja införas om ett halvår. Strafftillämpningen kommer att omfatta stenande till döds för äktenskapsbrott, amputation av lemmar för tjuvnad samt spöslitning för allt från abort till alkoholkonsumtion. Lagstiftningen skall endast gälla muslimska trosbekännare

Utomäktenskapliga sexuella relationer och otukt i Isla

 1. Islam tar avstånd från det­ta grym­ma för­farande med flicke­barn, något som kom­mer — med Guds välvil­ja och stöd — diskuteras vidare nedan. Islams attityd mot hedersmord Om man läs­er tid­ningar­na och föl­jer debat­ten i media finner man att hed­er­smord och hed­er­sre­lat­er­at våld omfat­tar vis­sa.
 2. Recension av Islam äktenskap Album. Rot Engage 10676. Om den här webbplatsen. Islam äktenskap Artiklar (2021) Ser Islam äktenskap albummen se ocksåIslam äktenskapsbrott tillsammans med äktenskaontrakt Islam. Mer information. Changed. 2021 Feb 01. Sparad av the islam islam islamlog. bild. Sparad av the islam islam islamlog
 3. Inom islam anses homosexualitet, eller närmare bestämt utförande av homosexuella handlingar, vara en synd. Som bekant är de flesta synder inte belagda med dödsstraff, utan straffet får syndaren oftast i nästa liv, om denne inte gjort uppriktig ånger. Detsamma gäller även homosexualitet. Det finns dock fall där den homosexuella kan bli dömd, och under unik
 4. Den somaliska islamiststyrkan Hezb al-Islam har avrättat två män offentligt i distriktet Afgoye nordväst om Mogadishu, uppger ögonvittnen. En 48-årig man som dömts för äktenskapsbrott stenades till döds av tiotals milismän, medan en 61-årig man sköts ihjäl av en anhörig till den person han hade knivhuggit till döds
 5. I flera stora religioner som judendom, kristendom och islam betraktas äktenskapsbrott som en synd mot gudomliga lagar, exempelvis sjätte Guds bud i Mose lag (2 Mos. 20:13). Vidare stadgar (3 Mos. 20:10) att män och kvinnor som begår äktenskapsbrott ska straffas med döden. Islam
 6. What Sharia Prescribes: Same as the Ten Commandments? Gatestone Institute article: It is hard to read Islamic law books without concluding that Islamic values are essentially a rebellion against the Ten Commandments. Jämför: Sharia_Non-Muslim_look_inside med de tio budorden (framförallt de i fetstil, nr. 6. - äktenskapsbrott OK för muslimska män enligt Sharia): Du skall int
 7. - Eller att Islam är inget mer än relationen mellan en muslim och Allah och att den inte skall blandas med några andra aspekter av livet. (b) Att säga att tillämpningen av straffen som Allah har föreskrivit, såsom handhuggning av tjuven eller att stena den som begått äktenskapsbrott inte är lämplig för vår tid
Betraktelser på väg mot världens undergång

Video: Vad säger islam om hedersmord? Fråga imame

Hudud - Wikipedi

 1. Där hittar vi förbuden mot äktenskapsbrott, otukt, incest, våldtäkt, prostitution, homosexualitet, tidelag m.m. Mose lag fördömer sådant (3 Mos 20:10-17) och Paulus tar t.ex. upp homosexualitet som ett typexempel på människans uppror mot Guds ordning (Rom 1:24-27)
 2. äktenskapsbrott koranen, äktenskapsbrott svensk lag, äktenskapsbrott synonym, äktenskapsbrott kristendomen, äktenskapsbrott i sverige, äktenskapsbrott bibeln, äktenskapsbrott islam, äktenskapsbrott straff, äktenskapsbrott straff sverige, äktenskapsbrott korsor
 3. Islam förbjuder blodspillan, stöld och stråtröveri och ändå har alla muslimska samhällen fått sin beskärda del död, stölder och rån. Muslimer, [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål;.
 4. Muhammed gav själv tre orsaker till att avrättaen muslim: mord, äktenskapsbrott och apostasi, det vill säga avfall från islam (Bukhari, volym 9, bok 83, nummer 17). Eftersom Allah har förbjudit avfall i flera koranverser och eftersom profeten Muhammed har påbjudit dödsstraff för apostasi, så är apostasi en del av islamisk lag, sharia
 5. Stening för äktenskapsbrott får i samma grupp stöd av 89 procent i Pakistan, 85 procent i Afghanistan och 84 procent i det palestinska självstyret. Bland dem som önskar sharialagar är stödet till dödsstraff för att lämna islam 86 procent i Egypten, 82 procent i Jordanien och 79 procent i Afghanistan

I flera stora religioner som judendom, kristendom och islam betraktas otrohet som en synd mot gudomliga lagar, exempelvis sjätte Guds bud i Mose lag (2 Mos. 20:13). Tredje Mosebok 20:10 säger Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skall de straffas med döden, både mannen och kvinnan som har begått. 1. Definitionen av otrogen i ett sexuellt samanhang är en person som är gift och begår utanföräktenskapligt sex. Med andra ord han begår äktenskapsbrott. Straffet för detta är stening till döds offentligt enligt Islamisk lag. 2. Utanföräktenskapligt sex när man inte är gift, även kallat fornication på engelska, är straffbart.

enligt lag även utdömas för apostasi (konvertering från islam), trolldom och äktenskapsbrott. Det har inte visats att dödsstraffet tillämpas för dessa brott. Offentliga avrättningar är ovanliga. Enligt . Amnesty International. avrättades minst 154 personer 2016. Motsvarande siffror för 2017 och 2018 var 146 respektive 149 Inom islam finns skilda uppfattningar om hur mycket våld som en man tillåts använda mot sin hustru om hon inte lyder. Ett nutida exempel finns i Sheikh Muhammed Kamal Mustafa, imam i Fuengirola i Spanien, som i sin bok Woman in Islam diskuterar hustruaga enligt islams lagar. På sid 86-87 skriver han Stening är en avrättningsmetod som använts genom hela den kända historien, och innebär att stenar kastas på den dömde tills han eller hon avlider. Bland annat tillämpades stening i Sumer, den äldsta kända kulturen i Mesopotamien.I Bibeln nämns stening på många ställen, och det mest bekanta stället är Apg 7:59 där den förste martyren Stefanos stenas Stening till döds för äktenskapsbrott omstritt. kommentar | ShariaDen frånskilda nigerianska fembarnsmamman Safiya Husaini som skulle ha stenats till döds för att ha fött sitt femte barn utanför äktenskapet har frikänts. Samtidigt kommer uppgifter om att en annan kvinna i Nigeria dömts för att ha fött barn utanför äktenskapet

Koranen är islams heliga skrift och består av Muhammeds uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten.. Koranen är Allahs budskap till människan. Koranen är Allahs ord, lag och vilja i bokstavlig mening. Den innehåller enbart uppenbarelser som enligt islamsk tradition Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel Hudud (arabiska حدود) betyder begränsning och betecknar Guds begränsning för människan. Hudud är fem olika typer av brott som det finns föreskrivna straff för. Det behövs alltså inget beslut eller övervägande om vilket straff brottet ska ha eftersom dessa redan är skrivna i den koraniska Uppenbarelsen och Gud redan har bestämt straffet.. Jag har noterat att en person, Kamal Moubadder, som driver den islamiska friskolan Al-Mustafa-skolan, förespråkar stening av otrogna. Är det något som måste ske enligt Islam? Du skriver: Hur hårt tas ett äktenskapsbrott t ex otrohet? Otrohet är ett av de värsta brotten enligt Islam. Det straffas med döden Med koranen i klassrummet. Av Peter Olofsson 2006-06-12. Mannen kan ha fyra hustrur. Kvinnan måste däremot hålla sig till en man. Ottar har mött Abdirisak Waberi, rektor för den muslimska Römosseskolan i Göteborg. Inför totalt stopp för nya religiösa friskolor skrev folkpartiet på Dagens Nyheters debattsida 31 oktober 2005

Dansk imam uppmanar till stening | SVT NyheterKristendomen högstadiet

Otrohet - Wikipedi

 1. Ung kvinna stenad till döds i Iran. Orsak till detta straff kan vara att man anklagats för att blivit våldtagen, dvs lockat mannen att begå våldtäkt. Om man lockat en annan hustrus man så blir man anklagad för äktenskapsbrott och riskerar stening. Oavsett vad mannen gör så är det kvinnans fel enligt dessa sharialagar
 2. Enligt islam är det inte enkelt att anklaga någon för äktenskapsbrott och ännu svårare är det att straffa någon för det. Den som på falska grunder anklagar någon för äktenskapsbrott kommer att få en hård och laglig bestraffning av spö med en piska eftersom han har gjort sig skyldig till att baktalat en annan person och skadat den anklagades rykte
 3. UnderCover Mosque: The Return är en bra utgångspunkt för att visa att islam i Europa inte på något sätt skulle vara annorlunda och mer liberalt än vad den är i de muslimska länder som helt eller devis tillämpar sharia´n.Om nu någon trodde något annat I förra artikeln med fotosnuttar från ovan nämnda dokumentär behandlades islams syn på apostasi, det vill säga brottet att.
 4. Islam är problemet - inte de som varnar för islam. Blogg i Norrköping på bloggkartan.se! Affes Statistik-blogg. straff för äktenskapsbrott visas också om gärningsmannen själv erkänner att vara skyldig till brottet. Han / hon måste vara klok, mogen.
 5. Inom Islam finns det 5 så kallade pelare, som en troende muslim bör följa. Inte begå äktenskapsbrott, därmed inte vara otrogen. Att man och hustru älskar och hedrar varandra. Inte stjäla andras ägodelar utan hjälpa så det aldrig händer
 6. Expressen-krönikören Bilan Osman vill inte ha ett samtal om stening i islam. Mohamed Omar. I ett inlägg den 21 februari här på Det Goda Samhället berättade jag att Expressen-krönikören Bilan Osman, som är troende sunnimuslim, inte ville fördöma stening. Det var helt rätt
 7. Så om någon inte har samma åsikt om vissa saker inom islam, så blev motståndaren genast anklagad för apostasi. Som man kan se är påståendet att om man lämnar islam så dödas man, eller att straff för apostasi är döden, helt falskt. Det argumentet används idag utav 2 grupper, båda är fiender till islam

Manlig omskärelse i islam - www

 1. Äktenskaontrakt islam. Islam har fastställt flera villkor för att det äktenskapliga kontraktet ska vara giltigt. De är: De villkor som islam föreskriver för hustrun . ty ett äktenskaontrakt är en av de mest betydelsefulla överenskommelserna och skyldigheterna Stipulationer i äktenskaontrakt.Hadith - Abu Dawud och AI-Hakim om myndigheten av Abi hurairah, Sahih Al- Jami AI-Sayhir.
 2. Redaktion Islam.se 29 december, 2011. Kvinna. Omskärelse och könsstympning. Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam. Även om många som utövar detta är muslimer, är majoriteten. Aisha Stacey, B. Sc. 29 december, 2011
 3. Islam är ett komplett system som människor behöver. Sådana svar får man givetvis inte om man är kritisk mot att islam blandar politik och religion - imamerna vet mycket väl att detta inte går hem i Sverige. I alla fall inte ännu. sharia-lagarna har upphävts och otukt/äktenskapsbrott och alkoholdrickande tillåts
 4. Migrationsverkets frågor till den kristna konvertiten. Kristendomen har ju haft en våldsam historia, hur förhåller du dig till den? Det är en av de frågor som konvertiten Fahimeh Jafarour fick under sin asylintervju på Migrationsverket. Världen idag återger här frågorna och svaren, så som de antecknats av Migrationsverket

Islam är inte en fredlig religion, det finns ett gäng trevliga och fredliga idéer i koranen som senare i boken blir ersatta med raka motsatsen. Islam har fler korkade idéer i sin bok än andra religioner så jag har lite svårt att se dem som likvärdiga Ingenting indikerar att islam anser att otillfredsställda kvinnor generellt skulle gå ut och begå äktenskapsbrott. För det andra, om otillfredsställda kvinnor blir en fara för samhällsordningen bara för att de begår äktenskapsbrott, så är detta inte alls begränsat till kvinnor - även otillfredsställda män kan begå äktenskapsbrott Äktenskapsbrott kriminaliseras i vissa länder där den mest dominerande religionen är islam, och vissa ultra-konservativa länder med den islamiska sharialagen i drift kan till och med genomföra stenning som straff för äktenskapsbrott

Likheter mellan islam och judendom - Strikt monoteistisk gudsbild. Gud får inte avbildas. - Jesus var en människa, inte Messias. - Människan föds inte med arvsynd utan är innerst inne god. - Moralkraven: inte ljuga, stjäla, våldta eller begå äktenskapsbrott. Människorna ska visa hjälpsamhet och kärlek mot alla Stening anses i många islamska länder vara ett rättvist straff för äktenskapsbrott. Årligen stenas i hela världen dussintals människor - ofta utan föregående rättegång. Detta arkaiska dödande utövas inte bara av talibanerna i Afghanistan eller den islamistiska al-Shabab-milisen utan ska enligt uppgift vara praktiserad rätt i ungefär tio länder Stening i ovanstående dokumentation [1] är gjord i modern tid inom islamsk kultur med sharialagstiftning. Det är en avrättningsmetod som brukats inom flera kulturer än Islam och som åtminstone i öst finns dokumenterad i den äldsta kända kulturen i Mesopotamien, Sumerna The Prophet ﷺ said: Whoever builds a Mosque for Allah, Allah will build for him a similar house in Jannah. Please donate now & help us establish a Norwegia.. Islam tar inte lättvindigt på anklagelser om äktenskapsbrott och än värre är det att straffa någon för det. Den som på falska grunder anklagar någon för äktenskapsbrott kommer få ett strängt straff där denne piskas för att ha baktalat och fördärvade den andres rykte 1 januari - Lidingö stad blir Sveriges 112:e stad

Äktenskap inom Islam skiljer sig en hel del från de kristna sättet, även om det finns en del likheter. Äktenskapet är en helig plikt för en muslim även om det inte står i Koranen. Det är otänkbart att en kvinna eller man skulle leva ensamma hela livet därför att ett liv utan familj är onaturligt och även tragiskt Islam och politik är förenade. Debatten om islam blir ofta förenklad och missvisande, menar islamologen Göran Larsson. För precis som alla andra religioner är islam inte likadan överallt och i alla tider. Islam lever i symbios med det omgivande samhället, och kan därför inte fångas i en formel

Every Kinda People: oktober 2012

Svar: Islam som religion tillåter inte att man förnedrar eller skäller kvinnor för t ex h*ra. Tittar du i Koranen hittar du inte sådant beteende utan tvärtom finner du att Islam ser mycket allvarligt på något sådant. För vad det är när man kallar någon för h*ra är att det inte något obetydligt, det är en allvarlig. Islamisk fundamentalism är inte som kristen. Miljöpartister uttrycker stolthet över att en salafistisk moské ska byggas i Karlstad. Medan Jesus räddade anklagade kvinnor, befallde Muhammed att de skulle stenas till döds. Islamiska föreningen i Karlstad, en salafistisk förening, ska bygga en ny, stor moské Dansk imam uppmanar till stening. Uppdaterad 29 februari 2016. Publicerad 29 februari 2016. Med dold kamera visar danska TV2 hur en imam vid Grimhøjmoskén i Århus predikar att otrogna muslimska.

Hur gör Kunskapsskolans lärare i de saudiska skolorna när frågor om äktenskapsbrott, homosexualitet, häxeri som alla är belagda med dödstraff diskuteras i Det är omöjligt att förena den statliga wahhabismen i Saudiarabien som står för extrema tolkningar av islam med de värderingar som gäller för. Dödsstraff i Saudiarabien -. Capital punishment in Saudi Arabia. Dödsstraff är ett lagligt straff i Saudiarabien . Landet utförde minst 158 avrättningar 2015, minst 154 år 2016, minst 146 år 2017, 149 avrättningar 2018, 184 avrättningar 2019 och 27 avrättningar 2020, vilket är en drastisk minskning på grund av ett moratorium för.

Världsreligionernas etik - Mikaels Skol

Islam om kärleken, sexualiteten och jämställdhete

Islam är en frivillig relation mellan en individ och hans Skapare. Även om muslimer, Att eliminera allt som är förbjudet från samhället, speciellt det som är stora synder som mord, äktenskapsbrott, otukt, användandet av berusningsmedel och droger, och pornografi. Att olagligt konsumera den sårbares (t ex föräldralösa). Tvärtom samtidigt som islam ger regler för individen att följa i sådana situationer, ser Islam också mycket allvarligt på att dra förhastade slutsatser och föra dem vidare till allmänheten. Det krävs fyra vittnen för att styrka anklagelser för äktenskapsbrott och otukt Vissa påstår att Islam ligger i konflikt med Kristendomen och Judendomen. Detta är helt fel, Islam ser mycket fredligt på dessa två religioner vilka även kallas Bokens Folk enligt Koranen. Denna attityd finner man ända tillbaka till Islams födelse på 600-talet Nyckelord: islam, imam, lag, sharia . årig man i Somalia stenades till döds för äktenskapsbrott. Hans gravida flickvän väntades gå samma öde till mötes efter förlossningen. I samma artikel berättas även om andra fall där människor stenats till döds,.

Khutbah0

Exempel på sharialagar. Artikeln är uppdaterad 2019-11-20 med källhänvisningar efter frågor från våra läsare. Sharia är ett helt system av religiösa lagar och regler. Sharia innehåller både en uppsättning moraliska regler för hur en muslim bör leva och en uppsättning lagar för hur samhället bör styras. Sharia behandlar. Sexualmoral inom Islam Undantaget är hans ceremoni där han fördömer visuell och psykisk äktenskapsbrott (hor) : Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap En man får ha fyra fruar inom islam, betyder det att han i princip inte kan begå äktenskapsbrott? - Utanför stallet är det ett äktenskapsbrott om mannen har en annan kvinna. Men jag förstår inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det inte är tillåtet att ha fyra fruar

Hedersrelaterat våld — Islam

Muslimska ord och begrepp Här är tanken att det ska finnas en lista med ord och begrepp som är (mer eller mindre) viktiga när man söker skaffa kunskap om islam och muslimer. Listan kommer successivt att utökas och uppdateras. Orden är ofta arabiska och hur man stavar dem på svenska är inte alldeles självklart, av den anledningen Fortsätt läsa muslimska ord och begrep Utom äktenskapligt sex inträffar när en gift person bedriver sexuell aktivitet med någon annan än sin make.. Termen kan tillämpas på situationen för en ensamstående som har sex med en gift person. Ur ett religiöst perspektiv kan det referera till sex mellan människor som inte är i ett äktenskapligt förhållande BROTTSLIGHET. Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom och dömer den Sosse-pedofilen Jörgen tio års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande efter att under flera år utnyttjat elva barn. Strandberg ska även betala över en miljon kronor i skadestånd till barnen. Åklagaren ville ha ett längre fängelsestraff Enligt islam är homosexualitet, porr, sex innan äktenskapet och prostitution stängt förbjudet, även om sex före äktenskapet bara är förbjudet för kvinnor. Homosexualitet straffas med döden genom stinging eller prygling då det betraktas som en missgärning mot Allah. Det är svårt att bevisa otrohet då man behöver minst fyra.

Äktenskapsbrott innebär att i handling bryta det äktenskap som har ingåtts, exempelvis genom otrohet. Detta kan utgöra en grund för skilsmässa, men det finns också möjlighet att ett helande av äktenskapet kan ske, även i ett sådant fall I Islam är denna metod absolut förbjuden då donatorn inte är lagligt gift med kvinnan. Då denna metod inte involverar sexuell relation och därför inte kan kategoriseras som äktenskapsbrott - kan många undra hur det kan vara haram? Det Gudomliga påbudet att skydda sina privata delar är inte specificerade i Koranen I islam infördes denna praxis under kalifen Omars tid, som hävdade att versen som beskrev stenregn som ett sätt att bestraffa äktenskapsbrott fortfarande fanns i Koranen, en sådan vers finns inte, därför är denna form av straff har så få följare Islam är en extremt konservativ och gammal sketen religion som inte har att göra i ett Men det gäller inte om makarna träter om vem som ska köra barnen till fotbollsmatchen utan om kvinnan har begått äktenskapsbrott. Och det står slå, inte aga, understryker Abdirisak Waberi. Han säger alltså inte att det är hans åsikt, utan.

Judendomen, Islam och Kristendomen lyder reglerna med att människan har en fri viljan men är ansvarig för sina handlingar. Grundlagarna och budorden går ut på i princip samma sak inom alla tre religionerna, stjäl inte, begå inte äktenskapsbrott, missbruka inte herrens namn, och att man ska tänka på vilodagen Medina-muslimerna betonar Muhammeds tid i Medina som krigsherre och erövrare. Det är den senare gruppen som förespråkar halshuggning av de som lämnar islam och stening av kvinnor som begår äktenskapsbrott. Medina-muslimerna är i minoritet, med det är en väldigt högljudd minoritet. De har dessutom tillgång till väldigt mycket resurser

De tio budorden - Wikipedi

Det finns gott om våldsamma påbud även i den judiska bibeln (Gamla testamentet), men skillnaden gentemot islam är naturligtvis att det var mycket länge sedan de tillämpades. Ingen judisk kvinna stenas längre på grund av äktenskapsbrott och ingen utövande homosexuell avrättas Islam föreskriver att både äktenskapsförbrytaren och äktenskapsförbryterskan ska stenas, men den tillämpar inte sådana straff om det inte gäller gifta personer och avgörande bevis finns genom fyra ögonvittnen, på 2000-talet argumenterar för att avrätta människor för äktenskapsbrott (!). Visst ligger det ett stort värde i kunskap om världsreligioners heliga texter, men varje religion och varje variant av varje religion har utvecklats på sitt eget sätt under de många hundra år som gått sedan texterna skrevs. En sak jag lärt mig genom studiet av Koranen att den inte ensam räcker till som källa för att förstå nutida yttringar av Islam Layla är nu förkrossad och vill begära skilsmässa. Hon börjar även tvivla på om beslutet om att gå ur Islam var rätt och vänder sig nu till koranen för att söka vägledning. Såhär säger koranen om otrohet: Äktenskapsbrott uppfattas som ett mycket allvarligt brott i Sharia

Sanningen om islam - Kvinnans roll i isla

Landet inför på onsdagen dödsstraff genom stening för otrohet och homosexualitet och därför uppmanar nu skådesspelaren George Clooney till bojkott av lyxhotell med kopplingar till Brunei Källkritisk övning Övningen är utvecklad i samverkan mellan religionsämnet och skolbiblioteket men kan enkelt anpassas till lämpliga kursmoment inom andra ämnen. Utgångspunkt i ämnesplanen: I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera 1. Jämförelser mellan kristendomen, islam och hinduismen. Kristendomen, islam och hinduismen, tre av världens största religioner som också är tre väldigt olika religioner. Men några saker har de gemensamt. Både kristendomen och islam tillhör de abrahamitiska religionerna och har i grunden samma moraliska budskap. De tror på en Gud, alltså är det monoteistiska religioner och de.

Dödsdömd kristen kvinna födde barn i muslimskt fängelse

Tredje Mosebok 20:10 säger Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skall de straffas med döden, både mannen och kvinnan som har begått äktenskapsbrottet [3] Islam Och i förhållandet mellan kristendom och islam så är det islam som har problem med bjälken, inte kristendomen. Något det varken gynnar vår västerländska dygd, eller offren för islamiskt förtryck, att vi blundar inför. Ronie Berggren, USA-expert från Örnsköldsvik, leder bloggen och podcasten Amerikanska Nyhetsanalyser (usapol. Islam har många viktiga profeter, Muhammed är kanske den viktigaste och mesta kändaste men Koranen nämner minst 25 stycken vid namn. Muhammed som är den största nämns bara 5 gånger i Koranen (till skillnad från Moses som nämns 136 gånger) men han anses vara den sista profeten och den man kan tacka Islam för. Av: Morgan Mård