Home

Gul heldragen linje köra över

Vad gäller vid en vägren med heldragen linje? Trafik

 1. Är vägrenen avgränsad med en heldragen linje (heldragen kantlinje) ska den användas av gående, cyklister, mopedister eller LGF-fordon. Till skillnad från en vägren med streckad linje får en vägren med heldragen linje inte användas för att underlätta omkörning. Den senaste körkortsteorin från 2021
 2. Heldragen linje / spärrlinje Anger gräns mellan körfält med trafik i samma riktning eller mellan olika körbanor. Det är förbjudet att köra över linjen med något av fordonets hjul. Om särskild försiktighet iakttas är det tillåtet att korsa spärrlinjen om: - Det behövs för att köra till eller från en fastighet
 3. Denna visar att det är förbjudet för trafikanter i den ena körriktningen att med något hjul köra över på andra sidan om denna linje En trasig gula linjen visar att du kan klara med hjälp av den motsatta körfältet för trafik, medan en heldragen gul linje anger ingen passerar
 4. Om du kör över en heldragen linje så kan du dömas till böter, det krävs inte att du med avsikt gör en dålig omkörning utan det räcker att du har kört över den heldragna linjen av oaktsamhet. Eftersom du är skyldig att iaktta försiktighet och omsorg i trafiken så innebär det att du är oaktsam när du passerar en heldragen linje (14 kap 3§ Trafikförordning)
 5. Så här säger trafikförordningen som att köra över heldragna linjer i ett dylikt fall: 11 § Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje. Här kan vi se att det är tillåtet att bryta heldragna linjer om det finns ett hinder att passera
 6. I följande fall får du med stor försiktighet korsa en heldragen linje eller ett spärrområde: Om det behövs för att du ska kunna passera ett hinder på vägen. Om utrymmet i en korsning annars inte är tillräckligt för din bil. Om det behövs för att komma till eller från en fastighet eller motsvarande. Om det i din färdriktning löper en streckad linje.

Vägmarkeringar - Vad betyder de olika markeringarna i väge

 1. Heldragen linje = Förbud att köra över den. Observera att den heldragna linjen inte är en varningslinje för att man inte bör köra om på platsen. Heldragen linje är till för att det medför stor risk att köra om på platsen och att det verkligen är förbjudet att köra över linjen. man får inte ens köra över linjen för att köra om en traktor eller annat.
 2. Blev stoppad av civilarn efter att jag enligt honom kört över heldragen linje vid omkörning på TILLBAKAvägen efter omkörning. Jag påbörjade alltså omkörningen innan det blev heldraget. Jag är däremot helt säker på att jag hann in innan det heldragna så jag nekade mot det. Enligt honom missade jag med ca 7,8m som han sa
 3. Alltså inte köra tokfort köra eller köra över någon med mening . Överskrida heldragen linje ger endast en bot på 1500kr, inget körkortsingripande från transportstyrelsen eller ens rapport till transportstyrelsen från polisman. I övrigt så omhändertar polisen körkort på plats i dessa fall: Kört rattfull, Kört mot rött lju
 4. Man får köra över streckad kantlinje för att till exempel underlätta en omkörning. Heldragen kantlinje används där det bedöms som olämpligt att köra på vägrenen. Körfältsbyte [ redigera | redigera wikitext
 5. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning. M3. Varningslinje. M3. Denna linje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Den ersätter mittlinje och heldragen linje på vägar som är smalare än 7 meter
 6. Ja. Vanligtvis får heldragen mittlinje inte överskridas eller korsas, men det finns undantag: Om det finns ett hinder i en korsning och det inte finns tillräckligt med utrymme. När det finns en streckad linje på höger sida om den heldragna linjen. Vid färd till eller från en fastighet..
 7. Heldragen linje. M8. Heldragen linje. Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje skall förare följa den eller de riktningar dom pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutningen till korsningen färdas in eller från ett reserverat körfält. markeringen anger också att fordon inte får föras i motsatt riktning Detta är en heldragen linje för trafikanter i den ena körriktningen. Denna visar att det är förbjudet för trafikanter i den ena körriktningen (i exemplet fordon på den undre körbanan) att med något hjul köra över på andra sidan om denna linje. För trafikanter i den andra körriktningen är detta tillåtet men detta rekommenderas inte

En heldragen linje innebär att det är förbjudet för alla trafikanter att köra på eller över linjen med något hjul. Heldragna linjer används när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motsatt körfält, byta körfält eller färdas ut på vägrenen När får man korsa en heldragen linje? När ska man inte köra om en annan bil? Kan det vara halt på hösten? Nytt avsnitt av 10 körkortsfrågor. Spellistan:https.. Markering som är gul och är heldragen innebär att det är förbjudet att både stanna och parkera. 010-199 43 79 Att jag får stanna endast för på och avstigning

Heldragen linje. Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje En heldragen gul linje, får man köra över den? Den frågan har förbryllat många bropendlare under veckans första dagar. Du får köra över en heldragen linje om du måste passera ett hinder på vägen, utrymmet i vägkorsningen inte är tillräckligt för fordonet eller om du behöver korsa för färd till och från en fastighet eller motsvarande. Köp alla 1100 körkortsfrågor

Vägmarkeringar – Wikipedia

Gul heldragen linje — får jag köra över den gula linjen på

 1. Jag passerade en heldragen linje, Jag har en fråga, jag har svängt höger vid trafikljus men jag var i körfältet som åker raktfram så jag passerade över heldragna linjen men ingen polis har stoppat mig. Om du inte var vårdslös på annat sätt genom din körning,.
 2. Heldragen linje. En heldragen linje innebär att det är förbjudet för alla trafikanter att köra på eller över linjen med något hjul. Heldragna linjer används när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motsatt körfält, byta körfält eller färdas ut på vägrenen
 3. NEJ, det är EJ tillåtet att framföra ett fordon över en heldragen linje (utan streckad linje på fordonets sida av linjen). Att köra om en cyklist eller mopedist är alltså tillåtet ENDAST inom det egna körfältet, liksom, en heldragen linje (eller spärrlinje som det också kallas) är ju i normalfallet avsedd att förbjuda körning i körfältet för mötande trafik eftersom det.
 4. Gul streckad linje. Längs en gul streckad linje på trottoaren. Nära ett annat fordon/hindrande. Så nära ett annat fordon att föraren eller dess passagerare inte kan komma in eller ut ur fordonet. Dessutom får du inte parkera så att du hindrar någon att köra ut ifrån sin parkeringsruta eller liknande. Utanför parkeringsruta

Man får väl inte köra över heldragen linje. Så här ser korsningspunkten över Färjeleden i Visby ut för cyklister som kommer söderifrån och ska vidare mot hamnen. Det är varken cykelpassage eller cykelöverfart och det är den cykelväg som är anvisad. Observera den heldragna linjen Det finns ju vägar där vägrenen utgör cykelbana och det är då heldragen linje mot körbanan. Kommer man då till ett ställe med omkörningsförbud och tilläggstavlan traktor får omköras blir det ju lite fånigt. Traktorföraren får inte köra över den heldragna linjen till cykelbanan och bilföraren får inte köra över mittlinjen

Är det omkörningsförbud över en heldragen linje? - Trafik

 1. - Jag trodde att en heldragen gul linje betydde spärrlinje, men hur ska vi göra här, undrar Rune Sundberg. Enligt Trafikverkets pressjour är den gula linjen en del av förberedelserna inför ett vägarbete. - Det ska påbörjas ett beläggningsarbete och fräsning mellan Solbacken och Byske, det är nog inte värre än så
 2. Detta är en heldragen linje. Denna markering talar om att det är förbjudet för trafikanter att med något hjul köra över på andra sidan om denna linje. I Sverige används de inte som mittlinje (i stället används någon av de tre följande linjekombinationerna), däremot som körfältslinjer som skiljer filer i samma riktning
 3. Heldragen linje förekommer normalt på vägar med två körfält i varje riktning. Man får köra över streckad kantlinje för att till exempel underlätta en omkörning. En gul streckad linje längs vägkanten upplyser om parkeringsförbud eller en busshållplats..
 4. Att köra mot rött i Norge kostar 5.200 nok och att köra över heldragen linje kostar 4.200 nok. 2018-09-16 Transportstyrelsen beslutar om indraget körkort. Trafik och körkort
 5. Förbud att köra över heldragen linje gäller nämligen bara den som har den på sin sida av mittlinjen. Om man ser varningslinje målad på sin sida av mittlinjen är det en förvarning om att heldragen linje snart börjar. Bo Göingberg, Transportstyrelsen
 6. Får man parkera eller stanna vid en gul heldragen linje, Vad betyder en vit heldragen mittlinje? Kan det vara halt en varm sommardag? Lär det det och massa andra frågor i avsnitt 29 av 10 körkortsfrågor
 7. De vanligaste vägmarkeringarna är: mittlinje, varningslinje och heldragen grön och gul signal. Men med tanke på de potentiella riskerna bör du undvika sådana. Får jag köra över den gula linjen på E18? Göran Perman undrar över de gula spärrlinjerna som har använts vid vägarbetet på E18, mellan Bäckby och Vallby

Gul linje trafik. Detta är en heldragen linje för trafikanter i den ena körriktningen. Denna visar att det är förbjudet för trafikanter i den ena körriktningen att med något hjul köra över på andra sidan om denna linje Re: Får man köra om riktigt långsam traktor över helspärrat? #1118638. Enda gången du får korsa heldraget är om du ska svänga för att komma till en fastighet eller om det finns ett hinder på vägen (träd, bil som blivit stillastående etc.) som hindrar dig från att fortsätta på vägen trafiken ledas med tillfällig vägmarkering i gul färg eller med X3 Mark-eringsskärm för sidohinder, farthinder m m Får jag köra över den gula linjen på E18? Göran Perman undrar över de gula spärrlinjerna som har använts vid vägarbetet på E18, mellan Bäckby. Premark rulle gul 100x5000 mm Premark linjer på rulle Visserligen var de gula tröjorna fyllda med argentinska spelare, men i alla fall Vid gul heldragen linje. I spärrområde. I korsning mellan bilväg och järnväg eller spårväg. På gång- och cykelbana Förbud att köra över heldragen linje gäller nämligen bara den som har den på sin sida av mittlinjen

Är det ok att köra på heldragen linje vid omkörning av

 1. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning. Kantlinje. Vid vägomläggningar i samband med vägarbeten används ofta gul vägmarkering. Dess markeringar gäller istället för andra markeringar. Gul vägmarkering
 2. M8 - Heldragen linje. Heldragen linje. Heldragen linje anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen mittlinje förekommer såväl enkel som dubblerad
 3. Skip to content. Home; Author; Contact; Blog; köra över heldragen linje undanta
 4. Får Man Köra över Gula Heldragna Linjer. Får Jag Köra över En Gul Heldragen Linje. Hilda Season 2
 5. köra om cyklist heldragen linje. köra om cyklist heldragen linje
 6. Skip to content. Home; Author; Contact; Blog; köra om cyklist heldragen linje
 7. En bilist i Polen försöker att köra om en väg med dubbel heldragen linje, varvid omkörning är förbjuden. Tyvärr för' Detta, en polisbil direkt framför ; dre än 3 meter. 6. Längs en gul heldragen linje på väg- eller trottoarkant. 7. I cykelfält. 8. I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m f

Har en regelfråga vad gäller körning på bana. Får man skära (korsa) den heldragna linjen som markerar utfart från bandepån? Jag är helt klar när det gäller att köra ut på banan. Men hur är det när jag kört ett eller flera varv? Någon sa att man ska betrakta linjen som en betongmur. Ett exempel.. Göran Perman undrar över de gula spärrlinjerna som har använts vid vägarbetet på E18, mellan Bäckby och Vallby Köra traktor eller Det är även tillåtet att med stor försiktighet korsa en heldragen linje eller ett ut på vägrenen för att underlätta en omkörning Heldragna linjer och en lastbil som kommer i fart hindrade (En A-traktor får inte gå Vansinnig omkörning - heldragen.

Du befinner dig i en tunnel, rondell, på en motorväg / trafikled, kollektivkörfält, spärrområde, vid gul heldragen linje (eller vit heldragen linje på din sida vägen, om avståndet mellan dig och linjen är mindre än 3 meter) Du befinner dig inom 10 meter framför ett övergångsställe, cykelbana eller korsning M7 Gula Vägmarkeringar Grunge - Fototapet. Välj Tapet: Välj storlek: 382,00 SEK 449,00. Antal. Köp. Finns i lager Lev. 5-7 dagars. Anger gräns mellan körfält med trafik i samma riktning eller mellan olika körbanor. Det är förbjudet att köra över linjen med något av fordonets hjul köra över heldragen linje undantag. köra över heldragen linje undanta Denna visar att det visserligen är tillåtet för trafikanter att köra över på andra sidan om denna linje men att detta inte rekommenderas. Heldragen kantlinje är vanligast på motorväg och på 2+1-vägar. Busshållplatser markeras med gul linje. Detta betyder att trafikanterna inte får parkera vid denna

Vägmarkeringar ger dig rätt information. För den som inte har körkort kan vägmarkeringar se lite udda ut och vara ganska obegripliga ibland. Men ganska snabbt lär man sig att en heldragen linje är något man inte ska köra över alls, eller som man måste stanna först vid innan man passerar Straffet för att köra förbi en stillastående skolbuss är mycket kännbart. U-svängar: I USA gör man U-svängar betydligt oftare än i Sverige, framförallt vid trafikljus. Du får dock inte göra en U-sväng över en heldragen linje. Trafikljus: Trafikljusen i USA är sällan styrda beroende på om det kommer bilar eller inte M2. Kantlinje. M2. Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Du får köra över en streckad kantlinje när du exempelvis underlättar en omkörning. M3. Varningslinje. M3. Denna linje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena Inte så vanligt med heldragen/streckad gul linje.

När får man korsa en heldragen linje? iKörkort

Heldragen linje är till för att det medför stor risk att köra om på platsen och att det verkligen är förbjudet att köra över linjen. När man skall köra om en cyklist eller en grupp av cyklister så skall det vara ett minimiavstånd på 1,5 meter till cyklisterna Start studying Körkort. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vid en heldragen gul linje. På väg med heldragen linje på din sida, i de fall då det är mindre än 3 meter från din bil till linjen. I korsning mellan bilväg och spårvagn/järnväg. När det är förbjudet att stanna är det per automatik förbjudet att parkera. Detta kallas för Stoppförbud. Att parker En hel gul linje med en streckad gul linje indikerar att personen som kör på sidan av den streckade linjen kan köra över andra fordon medan personen som kör på sidan av den fasta gula linjen inte kan köra. Så det här är skillnaderna mellan olika typer av väglinjer. Sammanfattningsvis! Skärmdump från Inshorts ! Sva

Det kan ju innebära att man måste köra över en heldragen linje (spärrlinje) eller köra förbi en refug på fel sida om trafiksituationen kräver det eller helt enkelt stunta i högerregeln för att den inte går att tillämpa just nu (brukar kunna inträffa i samband med stora fordon som bussar och lastbilar) Med enbart heldragen linje innebär det inte något förbud mot uppställning varför vi har kompletterat med stoppförbudsmärken (C39). Syftet med att avgränsa utrymmet för cykel med en heldragen linje är att det ska vara mer fredat från rörlig biltrafik då fordon inte får passera över heldragen linje vilket är möjligt om cykelfältslinje används vilken endast hindrar fordon att. Man får endast passera heldragen linje då det finns någon typ av hinder i bussfilen. Det är då extra noga med uppmärksamhet på övrig trafik som inte förväntar sig att det kommer trafik ur bussfilen. Motorcyklister är inte ensamma om att ha rätt att köra i kollektivkörfältet

Att köra bil i USA är egentligen inte mer komplicerat än att köra bil i motorvägar sammanstrålar ofta i stora komplex med doserade av- och påfarter som går under och över varandra. En vit linje mellan två körfält Det är helt förbjudet att passera en dubbel heldragen gul linje. I många. Husets läge på kartan. Blå pil: Huset ligger i Granfjällsbyn i högt soligt läge med fantastiskutsikt över skidbackarna. Blå heldragen linje visar skidvägen ner till Soltorget och 6-stolsliften. Gul heldragen linje är hur du åker skidor tillbaka till huset Heldragen grön linje är bilvägen till huset. Den streckade gröna är väg. SV: Rikstretton: Gula streck i Ers (a)trakter. Gula mittlinjer kan även skymtas på gamla E3, f.d Riksväg 6 norr om Mariestad mellan Lyrestad och Hova och även norr därom vid länsgränsen R- / T-län där gamla Riksväg 6 långa sträckor går i ett något östligare läge än dagens 2+1 13-metersväg från tidigt 60-tal Testa ett teoriprov på KÖRKORTONLINE.SE Många undrar över hur man ska utföra en sväng på landsväg. Jag ska redogöra för detta i det här inlägget. Följer du mina råd och övar efter dem kommer du aldrig ha några problem att svänga vare sig vänster eller höger på landsväg. Vänstersväng: För att klara av en vänstersväng p Provkörde gula-slingan i Rinkebyskogen och tycker att den är riktigt fin, men det finns ett hinder som jag är osäker på hur det skall passeras, nämligen ett ca 2 meter djupt och 2 meter brett dike i lätt uppförslut. Jag stiger av cykeln och släpar cykeln över diket, men det kanske finns någon..

Sotaren: Heldragen linje = Förbud att köra över den

Korsa Den Heldragna Linjen Galleri Anmeldelse Korsa Den Heldragna Linjen gallerieller søg efter Emelie Uggla & Gerontofilia Tratamient heldragen gul linje på trottoaren. heldragen gul linje på trottoare Men är det så att heldragen linje nuförtiden bara är en designfråga ? Jag ser varje dag i Stockholmstrafiken bilister som kör över heldragen linje. Ingen tycks bry sig. Jag trodde i mitt stilla sinne att heldragen linje betyder att man INTE frå köra över den. Och att det troligen också finns någon mening med denna heldragna linje kan jag köra in på gatan. Ja, det är ett fordonstrafik förbjuden-märke och inga fordon får köra in på gatan. Fråga 27 Du kommer in i centrum på en stad med din moped och hittar ett tomt ställe att parkera på. Då du ser att det är en heldragen gul linje på trottoaren. Får du parkera där

Körde över heldragen linje, vilka regler gäller? - Sidan 1

Vad för löjliga saker kan man bli av med körkortet under

Björn Ranelid anklagas för att kört över heldragen spärrlinje innan han körde på en mötande bilist. Och att han inte kunde köra in i kollektivfältet på grund av en heldragen linje. Töpelsgatan som sträcker sig från Delsjövägen i en kraftig backe och kurva upp till Delsjökolonierna har tidigare varit föredömligt målad med vit heldragen linje för att avskilja cyklister från. Lätt hänt att man kan köra på heldragen linje vid vissa tillfällen, speciellt om man inte känner till hur vägen ser ut längre fram - något som kommer med erfarenheten. Sen rent formellt får du inte köra över heldraget, så vi en uppkörning hade de säkert kuggat dig för det Gul heldragen linje, får man parkera? När får man korsa en heldragen linje? När ska man inte köra om en annan bil? Kan det vara halt på hösten? hur många över 60 år som har synfel, när man måste måste märka ut en bogserlina och mycket mer. 5

Vägmarkeringar i Sverige – Wikipedia

Vägmarkeringar i Sverige - Wikipedi

Vägmarkeringar - Vad är det? Vägmarkeringar är som namnet antyder de olika mönster som du ser på bilvägar och bestäms av trafikverket. De kan förekomma i kombination med vägskyltar och syftar till en säkrare och mer organiserad trafik Filmen visar hur busschauffören kör om över heldragen linje och är nära att frontalkrocka med en mötande bil på E22. Lastbilschauffören Freddie Lennartsson blev vittne till händelsen. - Det är en helt livsfarlig omkörning - han utsatte både bilisten och passagerarna för fara, säger han Lär dig definitionen av 'heldragen linje'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'heldragen linje' i det stora svenska korpus Kört motordrivet fordon mot rött ljus $70. Vilka fordon får man köra om man har B-körkort? Burnout på av avskild plats $30. Tobias Grahn korsade heldragen linje inför ögonen på en polispatrull. En bekants far stoppades häromveckan för att ha kört för fort, kört om över heldragen linje och talat i telefon (hands-free är påbjudet)

Vägmarkeringar Vägmärke

Med bil, kör mot Värmdö, sväng av mot Skuru. Bäst är att köra som heldragen linje. Vägen förbi lilla sjön regleras med trafikljus där man kan få vänta ganska länge, enfilig sträcka. Parkera i första hand på Rudsjövägen. På helger bör man även kunna stå på förskolans parkering på Rudsjövägen, närmare Skurusundet Detta är en klassisk fråga många svarar fel på. För att en tung buss får max köra 90 km/h. Men även 100 km/h. Eftersom om en buss har bilbälten för alla passagerare så får en tung buss köra max 100 km/h på motorväg och motortrafikled.Hastigheten på olika fordon är en asoekt du behöver memorera för att inte kugga på teoriprovet på simpla saker

Finns det undantag för att korsa heldragen linje? Trafik

Resten av dagen förflöt betydligt bättre, även om jag såg en till buss köra tvärs över heldragen linje på ett annat ställe. Jag har visserligen inget körkort för buss, men jag har bestämt för mig att trafikregler gäller även bussar, till och med de i linjetrafik Med hjälp av informationen i kameran 1 utlöser funktionen korrigerande åtgärder på bilens styrsystem när en heldragen eller streckad linje korsas eller när bilen närmar sig vägrenen (vägdelning, hinder, trottoar, vägbank osv.) utan att färdriktningsvisaren har aktiverats. Obs! Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.) Med hjälp av kameran 1, utlöser funktionen korrigerande åtgärder på styrningen om en heldragen eller streckad linje passeras utan att färdriktningsvisarna har aktiverats.Obs! Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.). Du kan när som helst återta kontrollen över bilen genom att röra på ratten Det är långt ifrån klart och det görs hela tiden nya förbättringar. Om ett övertagande av socialistiska partier ska ske nästa höst så kommer dom att ändra på allt detta som borgarna nu byggt upp, med katastrofala följder. Så hjälp till att bekämpa socialismen nu, rösta borgerligt till hösten. borgare lön skatt skatten skatter.

Heldragen linje - Transportstyrelse

Han såg att det hade bildats en långsam kö en bit fram och bestämde sig för att köra om några bilar. Mannen har hela tiden hävdat att han avslutade sin omkörning strax innan det blev heldragen linje. Men när han svängde in i en lucka mellan två bilar visste han inte att bilen bakom honom var en civil polisbil Ni körde över en heldragen linje. Sie sind über die Linie gefahren. opensubtitles2. Figur 4: Genomsnittliga priser i euro/kg på honung som importerats till (blå, heldragen linje) och exporterats från (röd, streckad linje) EU under 2009-2018

Vägmarkeringar - Sveriges alla vägmarkeringar - trafiksakerhe

Körkortsteori Landsväg • Ett quiz hos Mixquiz. 80. 0 / 48. 2. Totalt. 8 0. poäng. Du svarade rätt på 0 /48 frågor. I highscorelistan hamnade du på plats 0 / X Vi går igenom körbana, körfält samt vägren och hur ska de användas. Vi går även igenom vad som gäller vid heldragen linje och när det är tillåtet att korsa e..