Home

Protokoll Disciplinnämnden SKK

Disciplinnämndens uppgift är att behandla frågor avseende brott mot Svenska Kennelklubbens stadgar eller övriga regelverk. En enskild medlem inom organisationen kan bli föremål för Disciplinnämndens prövning efter anmälan från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, styrelse för länsklubb, specialklubb, Sveriges Hundungdom eller från enskild medlem Kommittén för hundars mentalitet, protokoll 3-2021. Kommittén för hundars mentalitet, protokoll 2-2021. Avelskommittén, protokoll 3-2021. Kommittén för uppfödarsamverkan, protokoll 4-2021. Utställningskommittén, protokoll 4-2021. Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, protokoll 4-2021. SKA protokoll 3-2021. SKA protokoll 2-2021 Blankett för att göra en anmälan till Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd

Disciplinnämnden Svenska Kennelklubben - SKK He

Centralstyrelsen - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

Anmälan till Disciplinnämnden Svenska Kennelklubbe

Uppgifterna kontrolleras gentemot gällande bestämmelser. Detta innebär dock inte att du som användare av SKK Avelsdata fråntas ansvaret att kontrollera uppgifternas riktighet. Som medlem i SKK är du alltid skyldig att känna till och följa SKKs Grundregler och gällande registreringsbestämmelser Domarkommittén, protokoll 4-2021; Kommittén för hundars mentalitet, protokoll 3-2021; Kommittén för hundars mentalitet, protokoll 2-2021; Avelskommittén, protokoll 3-2021; Kommittén för uppfödarsamverkan, protokoll 4-2021; Utställningskommittén, protokoll 4-2021; Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, protokoll 4-2021; SKA protokoll 3-202 Disciplinnämnden beslutar att avslå förbundsanmälan med hänvisning till 14 kap. 2 § 7 p. Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Juridiska Kommittén (JK), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Bilsportens Hus, Box 705, 191 27 Sollentuna Aktivera Talande Webb. Meny Toggle navigation. Nyheter 2016-12-1 Är handlingarna från disciplinnämnden offentliga? Enligt svensk lag råder offentlighetsprincipen för nästan alla handlingar, även handlingar som rör disciplinnämnden. Det betyder att vem som helst kan få titta på de handlingar som finns hos universitetets registrator. Där finns protokoll och samtliga handlingar från disciplinnämnden

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DISCIPLINNÄMNDEN Sidan 1 PROTOKOLL DN 01/2021 Datum: 2021-02-15 Plats: Telefonmöte Beslutande: Maria Pedersen, Ordförande Ann Johansson, Ledamot Lars Nilsson, Ledamot Anders Gustafsson, Ledamot Håkan Junfors, Ledamot Övriga: Christer Landén, Utredare § 33, 36 Ärende 2020-20, 23 protokoll. §90. Föredragningslistans godkännande Godkändes förslaget till föredragningslista med tilläggsärenden under övriga frågor. §91. Föregående protokoll Genomgicks föregående protokoll nr 6 2018. Styrelsen beslutar: Att med godkännande lägga protokoll nr 6 2018 till handlingarna. §92. Ekonomisk redovisnin Protokoll digitalt styrelsemöte via Zoom Dvärgschnauzerringen 2021-08-26 Närvarande: 2021-06-29 SSK Beslut från disciplinnämnden. 2021-07-02 SSK Utställning administrativt system. skrivelse till SKK om hur man planerar utställningar med våra fyra färger SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DISCIPLINNÄMNDEN Sidan 1 PROTOKOLL DN 05/2020 Datum: 2020-09-29 Plats: Telefonmöte Beslutande: Maria Pedersen, Ordförande Ann Johansson, Ledamot Lars Nilsson, Ledamot Anders Gustafsson, Ledamot Håkan Junfors, Ledamot Övriga: Christer Landén, Utredare § 19 Ärende 2020-06 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2019-02-06 NASDAQ STOCKHOLM 2019:01 Nasdaq Stockholm fas 2-studie med essentiellt samma protokoll som för den tidigare fas 2-studien

Disciplinnämndens utslag finns ännu inte i något utlagt protokoll, men som det skildras i Eva Schömers debattinlägg framkommer ju inte att de anmälda skulle ha hotat eller förtalat kennelägarna eller farit med osanning om kennelns uppfödning a) Protokoll nr 1/2020 från SKK/CS b) Protokoll nr 2/2020 från SKK/CS c) Protokoll nr 3/2020 från SKK/CS d) Effektuering via protokollsutdrag från SKK/CS avseende upjuten kongress e) Skrivelse från Svenska Nose Work Klubben avseende specialsök f) Inbjudan till Svensk Hundungdoms Representantskapsmöt

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Disciplinnämnden Sidan 1 PROTOKOLL DN 03/2021 Datum: 2021-08-03 Plats: Teamsmöte Beslutande: Förhinder: Övriga: Lars Nilsson, Ordförande Anders Gustafsson, Ledamot Elisabeth Eriksson, Ledamot Ann Johansson, Ledamot Håkan Junfors, Ledamot Christer Landén, Utredare § 15 Ärende 2021-15 - PROTOKOLL DN 08/2018 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DISCIPLINNÄMNDEN Sidan 5 av 6 Disciplinnämnden beslutar att stänga av Sofie Gradin i tjugofyra (24) månader från tävling och uppvisning inom Bilsport från och med 2018-10-08 till och med 2020-10-06, enl. RF 14 kap 2§ 14 p jämfört G 8: 2 och G 14 Disciplinnämnden beslutar att stänga av Patrik Hallberg i sex (6) månader från tävling och uppvisning inom bilsport från och med 2019-07-18 till och med 2020 -01-17 enligt RF 14 kap 2 § 14 p jämfört G:2 och G 14 Där finns protokoll och samtliga handlingar från disciplinnämnden. Enligt högskoleförordningen ska de organ inom universitetet som berörs samt CSN meddelas då beslut om avstängning fattats. Under utredningen tas information in via studievägledare om vilka som behöver få information om en avstängning i det specifika fallet

SKK Disciplinnämnd protokoll 2021 - avelskommittén

Protokoll förbundsstyrelse (FS) 2021. Protokoll 17 FS 2107-02--04 (PDF-dokument, 752 kB) Protokoll 16 FS 210615 per capsulam (PDF-dokument, 283 kB) Protokoll 15 FS 210609 (PDF-dokument, 2,8 MB) Protokoll 14 FS 210519 per capsulam (PDF-dokument, 492 kB) Protokoll 13 FS 210518 per capsulam (PDF-dokument, 587 kB) Protokoll 12 FS 210508 (PDF. SKK HUNDDATA per vecka 2021-42. Antal hundar: 3 276 673: Antal tävlingsresultat 1993-6 528 818: Antal veterinäruppgifter: 1 732 764: Besökare sen 2002-11-18: 77 693 382: Sidan använder sessioncookies. Om du inte accepterar användning, så kan du stänga ner tjänsten Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden. SKK Avelsdata Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata. Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt o

Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén - SKK He

FAQ för studenter. Fråga: När kan en student bli anmäld till disciplinnämnden? Svar: En examinator som misstänker försök till att vilseleda när en studieprestation ska bedömas ska skyndsamt göra en anmälan till disciplinnämnden.Det kan vara efter en rapport efter en händelse i samband med en skriftlig tentamen, efter en kontroll i Urkund eller i samband med att läraren rättar. Protokoll och anteckningar från Svenska Brukshundklubbens utskott för prov och tävling Protokoll fört vid sammanträde med fullmäktiges för Sveriges advokatsamfund valberedning den Val av ledamöter i disciplinnämnden för tiden från och med den 1 juli 2021 I disciplinnämnden löper inga mandattider ut. De offentliga representanterna utses av regeringen

SKK:s disciplinnämnd ska granska påstådda regelbrott vid

 1. Tillstånd (internationella matcher och turneringar) Letter of Clearance (online formulär) Self declaration. Anmälan till bestraffning (Disciplinnämnden) National Team Declaration. Manualer. Digital Scoresheet (Förbundsserier och Div 2) Digitalt protokoll (RM/USM och Distriktserier)- Publiceras under HT
 2. Rektor har 2016-10-13 fattat beslut om Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.5.1-2623-16). Beslutet träder i kraft 2016-10-13 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2014-12-18 (dnr SU FV-1.1.2-3585-14)
 3. Här hittar du de regler och anvisningar som gäller för Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest (MT2017) och exteriörbeskrivning
 4. Intresserad av att köpa schäfer. Innan du köper valp eller vuxen hund finns några grundläggande förutsättningar som du behöver kunna uppfylla. Att skaffa hund innebär mycket glädje men också mycket ansvar. Vi har här samlat ihop information som du behöver för att göra ett bra beslut när det gäller vad du ska tänka på när det.
 5. Hur skriver man ett protokoll?. Av protokollet skall kunna utläsas vad som avhandlades vid sammanträdet och vilka beslut som togs.. Protokollets huvud skall/bör innehålla: - föreningens namn, datum för sammanträdet samt på vilken ort sammanträdet avhölls - närvarande tjänstgörande ordförande, övriga ordinarie ledamöter och suppleante
 6. Protokoll. Protokoll lämplighetstest (PDF-dokument, 150 kB) Gäller fr o m 2019-05-09. SKK:s prov- och tävlingskommitté har beslutat att ge SBK en generell dispens under 2021 avseende MH för patrullhundar och räddningar. MH av tjänstehunda

SKK Avelsdat

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2017-09-21 1 (5) Ärende Åtgärd 1. RKorrigering av tidigare beslutat belopp disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-2010-17). Föredragande: Anna Falk, Avdelningen för planering och ledningsstöd. Läggs till handlingarna Avelskommittén Sammankallande Daniel Strandberg avel@schaferhundklubben.se Mats Höglund Anneli Madsen Magnus Engström Robert Jönsson Lena Sönnerqvist Connie Pilgrim Peter schorling Mikael Lagnevik Schäferhundklubben är en specialklubb under SKK och SBK. Det betyder att vi arbetar aktivt för att få fram hälsosamma och sunda hundar inom aveln. Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete. Nu finns ett nytt protokoll från utskottet för avel och hälsa att läsa här på hemsidan. Här kan du läsa protokollen från utskottet för avel och hälsas sammanträden. E-Posta. Ansvarig för sidan: Svenska Brukshundklubben. Senast uppdaterad: 1 september 2021 Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-09-22 1 (4) Ärende Åtgärd 1. Handläggningsordning för indragning socialt arbete till disciplinnämnden (dnr SU FV-2.5.1-1987-16). Föredragande: Mohima Mumin, Avdelningen för planering och ledningsstöd. Läggs till handlingarna Här offentliggörs beslut från Svensk Travsports ansvars- och disciplinnämnd, besvärsnämnd och överdomstol samt från Svensk Travsport

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2016-10-27 1 (6) Ärende Åtgärd 1. Bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till Meteorologiska institutionen, vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.1.9-3179-16). Föredragande: Anders Jigin, Områdeskansliet för naturvetenskap. Rektor beslutar att godkänna bidraget. 2 Protokoll. Här kan du ta del av styrelse- och årsmötesprotokoll och övriga handlingar från klubben. De är sorterade på årtal. Obs att från och med 17/6 2021 har ändring skett då Cockerklubben fått direktiv från SKK om att protokoll ej ska publiceras på hemsidan. I fall publicering ska ske måste informationen i protokollet. Nämnder, grupper. Högskolans nämnder bereder ärenden för ledning och styrelse, så att de kan fatta de beslut som behövs. Andra grupperingar har uppdrag att bevaka och utveckla olika områden. I samtliga nämnder och grupper, utom personalansvarsnämnden, är studenterna representerade. På KMH finns nämnder för frågor kring utbildning.

DK-protokoll 2020 Svenska Kennelklubben - SKK He

Protokoll nr 4-2013 Xml4Sak. Mötesdokument. Teknikgruppsmöte 2013-02-23. Protokoll Xml4Sak 120223 signed. Xml4sak Sammanställning 120220. Teknikgruppsmöte 2012-01-19. Protokoll Teknikgruppsmöte Xml4Sak 120119. Edward Ashan - Förslag på alternativ för scheman. Teknikgruppsmöte 2011-11-16 CS Protokoll 2020-09-02 Konstituerande möte. CS Protokoll 2020-08-20. CS Protokoll 2020-07-30. CS Protokoll 2020-06-16. CS Protokoll 2020-05-28. CS Protokoll 2020-04-18. CS Protokoll 2020-03-24. CS Protokoll 2020-02-26. CS Protokoll 2020-01-30 ( Bilaga till SKK rörande utbildning av Viltspårsdomare Disciplinnämnden. 190429 . Till dig som blivit anmäld till disciplinnämnden . Anmälan * justerat protokoll från disciplinnämndens möte finns. * Högskoleförordningens 10 kapitel anger regler för disciplinära åtgärder mot studenter vid högskolan Valpar födda 24/9. Gustav Rogstad / FB: Setervollen Kennel. E-mail: Setervollen@icloud.com Telefon: +4790692928. Tikens namn inkl titlar: J Lunnebygdens Krösa-Maja.

Skk Hunddat

 1. Disciplinnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Prövningsavdelning skall föra särskilt protokoll, som justeras av avdelningens ordförande och en ledamot. Beslut (2011:1011). 16 a § Disciplinnämnden beslutar om organisationen av prövningsavdelningarna. Beslut (1997:274)
 2. 2021, träningspass för nybörjare och de som graderat ett streck Under pågående pandemi gäller, inga vuxna förutom instruktör [Öppna inlägget] Friträning vuxna (D) 17:00. Friträning vuxna (D) okt 3 kl. 17:00 - 18:00. Biljetter
 3. Dokument- och filsamling. Här samlar vi viktiga dokument och filer som funktionärer och medlemmar behöver. De finns under varje kategori nedan och - i vissa fall - under respektive aktivitetssidor. Arbetsordning, stadgar mm. Arbetsordning. Ansökan domarauktorisation ifyllbar PDF-fil *NY. Domarutlåtande ifyllbar PDF-fil *NY
 4. Markus - 2 juni, 202127 augusti, 2021. Den 23 augusti startar vi ordinarie träningar i Älvhögsborg igen. Sedan kör vi måndagar och torsdagar 19 - 20. som gemensam träning för alla medlemmar. Uppdelning i grupper och nybörjarkurser sker några veckor senare, se kalender. Inläggsnavigering. Uteträning i juni. Start HT2021
 5. Antal besökare på sidan (sedan 11/3-07) 2220967st. Snitt per dag 416 . Senaste besök var 2021-10-25, 15:34:4
 6. Denna sida driftas på beebyte.se. Smart hosting för affärskritisk drift
 7. Så gamla och nya medlemmar passa på att träffa likasinnade och samtidigt aktivera din hund. OBS!!! Man behöver inte ha några förkunskaper! Vi möts, hjälps åt, aktiverar hunden och trivs. Man anmäler sig till Helen via telefon 0704410536 och får sedan reda på platsen och tiden. Länk till fullständig information

Linnéuniversitetets styrelse. Universitetsstyrelsen är Linnéuniversitetets högsta beslutande organ. Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023 Söker du information om rasen West Highland White Terrier? Då har du hamnat rätt. Här kan du finna all den information du behöver och även kontakter inom klubben, uppfödare och styrelsemedlemmar och mycket mer. Stöd klubben som arbetar för denna ljuvliga ras genom ditt medlemskap

Protokoll; SKK info; Statuter; Stadgar; Konferens; Länkar; Raser; Galleri. Galleri 2019. Åstorp 2019-04-13; Södertälje 2019-05-30; Norje Boke 2019-08-04; Böda 2019-09-07; Moheda 2019-12-26; Galleri 2018. Södertälje 2018-05-10; Special SB 2018-06-09; Borås 2018-06-30; Norje Boke 2018-08-05; Åstorp 2018-09-08; Moheda 2018-12-26; Galleri. Protokoll från klubbmötet 2021 via Teams. Nu har klubbmötet genomförts. Det blev inga förändringar i styrelsen. Endast ett nyval av revisor suppleanter. Martin Eriksson. Nyval till valberedningen. Kristoffer Nyberg. Tack för visat intresse och speciellt tack till Ordförande för mötet Peter Ledin och Sekreterare Roger Nilsso

Detta är en sammanställning av SPK-Mellansvenska Avdelningens utställningar 2021. Mer info och PM kommer att läggas upp senare, klicka på den utställning du är intresserad av nedan för att få mer information. Anmälan görs via SKK internetanmälan om inget annat anges. Med reservation för ev ändringar. Inofficiell Gubbängen 21 augusti Svenska Pudelklubben Mellansvenska [ Vi startar upp HT 2021 med gemensam träning Vid frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK's medlemsavdelning på telefon 08- 795 30 50 eller via mejl på medlem@skk.se För medlemsanmälan klicka på länken nedan och följ instruktionen. Du kan där betala ditt medlemskap och få medlemskortet direkt via e-post. Protokoll: 2020 · Protokoll nr. Föreningsteknik. Lär dig föreningens spelregler, så att du kan delta aktivt i arbetet. Med avstamp i föreningens stadgar redogör boken för alla begrepp du stöter på i föreningslivet; från lagstiftning och praxis till sammanträde, votering, beslut och protokoll plus en ordlista med föreningsspråket. Boken är utformad speciellt.

Ordförande festkommitté, sammanhållning. Annika Höglind. Klubbens stadgar finns hos Ordföranden på begäran. Samtliga tränare deklarerar utdrag ur straffregistret. Strömkarlens karateklubb. Gärdhems-Lunden Kronan. 461 92 TROLLHÄTTAN. Kontakta styrelsen via email: Använd vårt kontaktformulär. Orgnr: 802431 - 6484 Styrelseprotokoll #1 2021-07-15 Extra Styrelseprotokoll #2 2021-08-12 Styrelseprotokoll #3 2021-09-16Read more Protokoll 2020-2021. Styrelseprotokoll #1 2020-07-16. Styrelseprotokoll #2 2020-07-23. Styrelseprotokoll #3 2020-08-20. Styrelseprotokoll #4 2020-09-17. Styrelseprotokoll #5 2020-10-15. Styrelseprotokoll #6 2020-11-01 Konstituerande. Styrelseprotokoll #7 2020-11-05. Styrelseprotokoll #8 2020-11-19 Från 2020-01-01 kommer SKK's hälsoprogram för HD hos Dobermann att ändras från Nivå 3 till Index. Läs mer här>> Protokoll från styrelsemöte 211005>> Omplacering. Friday, September 24, 2021 9:15:00 AM.

2021 protokoll; 2020 protokoll; 2019 protokoll; 2018 protokoll; 2017 protokoll; 2016 protokoll; 2015 protokoll; Graderingsresultat; Skk-Cup resultat; SKK Postadress: Strömkarlens karateklubb Gärdhems-Lunden Kronan 461 92 TROLLHÄTTAN. Klubbtelefon: 070-222 06 44. Kontakta oss via webformuläret CS protokoll - Svenska Bassetklubben. 2019-01-14 Protokoll SBaK CS-6. 2019-02-20 protokoll SBaK CS-7. Per rekommendation från SKK läggs inga protokoll ut ifrån CS möten på hemsidan. De som redan lagts ut blir kvar dock

Disciplinnämnden lnu

Även SKK levererar. Vi är nu tillbaka på ämnet otillåtna dressyrhjälpmedel - läs gärna tidigare inlägg i ämnet. Läs även hur en del domare får bete sig utan minsta påföljd i inlägget The untouchables (eller det handlar inte så mycket om vad du gör utan om vem du är). Det är VÄLDIGT viktigt att domare och funktionärer. SKK bjuder in till klubbmästerskap 28 augusti kl 9.00. Välkomna alla medlemmar! Som vanligt kör vi den klassiska distansen Kungsholmen runt, samt traditionsenligt 500 meter. Dessutom kan ni som är nya medlemmar för i år delta i Långholmen runt - Inte lägga ut hela protokoll på hemsidan. Viktiga punkter från protokoll skall läggas på hemsidan som information. Alla medlemmar har rätt att efterfråga och läsa protokollen och vid efterfrågan skickar sekreteraren ut önskat protokoll/protokollen. Kassör MoK rapporterar att medlemsguiden inte fungerar hos SKK pga att raserna har olik Kenneth Svensson 3 Kyu. Instruktör vuxna nybörjare. 3 kyu brunt bälte 2013. Kenneth började träna i SKK 2006. Kenneth har tagit medalj i flera SKK-Cup (13 guld, 5 silver, 6 brons) och också deltagit på DM Protokoll 7 2020-12-17 Protokoll 6 2020-11-19 Protokoll 5 2020-10-22 Protokoll 4 2020-09-24 Protokoll 3 2020-08-30 Protokoll 2 2020-07-13. Årsmötesprotokoll 2020. Styrelseprotokoll 2019-2020. Protokoll 22 2020-06-23 Protokoll 21 2020-05-20 Protokoll 20 2020-05-06 Protokoll 19 2020-04-22 Protokoll 18_2020-04-08 Protokoll 17 2020-03-25.

Collievänner: december 201

» Protokoll 2021-08-28 → 29 » Protokoll 2021-06-01 » Protokoll 2021-05-18 » Protokoll 2021-04-23 → 25 » Protokoll 2021-03-22 Konstituerande - SKK:s grundregler - Utvärdering avelshundar - GRK:s rasutbildning - Skänk medlemskap - Info om valphänvisningen - Regler för valphänvisnin PROTOKOLL NR 7-2021 _22 juni 2021_utkast Sid 1 (4) PROTOKOLL NR 7-2021, fört vid styrelsesammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben . Tid: Onsdag 22 juni 2021, kl 19.00 Plats: Zoom . Medverkande styrelseledamöter . Karl-Johan Bergmark Urban Nilsson . Matts-Olof Mattsson Leif Lundberg Jan-Anders Thorud Mikael Wallé Mentalbeskrivning omfattar ett 30-tal olika moment, där varje moment bedöms av beskrivaren på en skala mellan 1 och 5, varvid värde 1 avser bland annat inget intresse, ouppmärksam eller ingen aktivitet och värde 5 avser exempelvis överdrivet kontakttagande, fler hotbeteenden eller stor rädsla. En hel genomgång dröjer. Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-08-09. Presentation av er nya ordförande. Domarkonferens 2 september. Utställningen Åseda 21-22 Augusti. Domarkonferens i skogen 2021. Skyttedagen om Stövarbröderna Petterssons vandringspris! Domardag Växjö - Åseda-Lenhovda - Tingsryd. Ringträning i Notteryd 9 Augusti

FAQ för anställda: Disciplinära åtgärder: LiU student

SFK - Södra Fågelhundklubben. Svenska Setterklubben för Engelsk setter. Svenska Irländsk Setterklubben. Svenska Gordonsetterklubben. Norsk Pointerklubb. Dansk Pointerklubb. Finska Pointerklubben. Sv Jägareförbundet. SKK Hunddata Planerade valpar. Mall för hänvisning av planerade valpar. Fyll i formuläret och skicka. Valphänvisaren kommer att lägga upp den planerade kullen skyndsamt, men förbehåller sig rätten att ordna det inom 7 dagar från inkommet formulär. Pinschersektionen hänvisar endast kullar från Svenska uppfödare som registrerar sina valpar i SKK

Brevet från SKK.. - Peppise

2021-08-03 SKK Onlinebokning till KF öppnad 2021-08-04 SKK Info om fakturering av logi — KF 2021-08-08 Skrivelse om kommittéerna & föregående protokoll Sv: Niklas Bohn ordförande svenska Leonbergerklubben 2021-08-11 SKK Föreningskunskap på distans — kursstart 1 september 2021 2021-08-12 Beträffande domarkonferens i februari 202 Procent beräkning av dressyr protokoll. Bara genom att titta på ditt protokoll ser man att de flesta bedömningspunkterna är bedömda med 6.5 eller högre så 62% är omöjligt. 65% utan någon direkt miss är också orimligt med så många höga betyg. Jag får precis som flera resultatet till drygt 67% eftersom koefficienten är 2 på.

Protokoll 171213 SBaK Sy

Nyheter 2021. 2021-07-11. Protokoll upplagda. 2021-06-02. Fler föreläsningar upplagda i kalendern. 2021-05-07. Inbjudan till föreläsningarna den 15 maj och 6 juni upplagda i kalendern. 2021-04-13. Fullmäktigehandlingar 2021 utlagda på hemsidan, dommarlistan för utställningarna 2022 är uppdaterad Annika Höglind 3 Dan. Instruktör vuxna. * Sandan 2015. * Nidan 2010. * Shodan 2004. Annika började 1988 i Strömkarlens karateklubb. Tidigare har Annika tränat karate-stilen Kembukai i Trollhättans karateklubb. På 90-talet instruerade Annika i barngrupper

Nuvarande regelverk i agility gäller från 1 januari 2017 till 31 december 2021. Reglerna är alltså låsta i fem år. Under den perioden ska också en revidering av regelverket genomföras. Ni inbjuds här att delta i den processen. Svenska Agilityklubben (SAgiK), agilitysportens huvudman inom Svenska Kennelklubben (SKK), ansvarar för. Provledare: Derby, Björn Danås, 0707-858 927, amoanda@hotmail.com SM, Jan Andersson, 0723-962 103, jan1968@live.se Kommissarie Jan Andersson, Gamla Minnesbergsvägen 274-21, 231 95 Trelleborg 0723-96 21 03, mail : jan1968@live.se Plats : Skåne [ Adress: SAgiK c/o Lundin Hasselvägen 17 691 44 Karlskoga. Telefon: Ewa Lundin, SAgiKs kansli 073-523 15 11 mån-fre 10-17. E-post: kansli@sagik.s SKK Sandviken Internationell 18/9 2021 Domare Homem De Mello Antal deltagande hundar: 9+17. BIM CERT CACIB Majo's Red Miracle BH-2 R-CACIB DK UCH JWW-14 NORD V-16 SE UCH Matanah's Benjamin BH-3 C.I.B. FI&EE CH LV CH NO VV-21 NORD UCH & SE VCH SE LCCH Dhawati Uday Karam BH-4 R-CERT Famerelle Alvarinho Quinntara BIR BIG-4 CERT CACIB Farzeen Azara BT-2 R-CACIB NORD UCH Sadaqa Moonirah Lul