Home

Jordbruksverket Skåne

Kontakta våra regionala kontor. Postadress. Jordbruksverket, Box 83, 268 22 Svalöv. Godsleverans. Jordbruksverket, Onsjövägen, 268 31 Svalöv. Stora leveranser (pallar) Jordbruksverket, Järnvägsgatan 1, 268 31 Svalöv. Ring alltid till oss innan du skickar en pall. 070‑676 14 09 I Skåne är nästan 45 % av landarealen jordbruksmark medan det är mindre än 5 % i Dalarna och norröver. Karta A visar hur stor andel av landarealen i respektive kommun som används till jordbruksmark. Landarealen består av minst 40 % jordbruksmark i 38 av Sveriges 290 kommuner. 23 av dem finns i Skåne och 7 i Västra Götalands län Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Under programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Mellan år 2019 och 2020 steg priset med 2 %. En hektar jordbruksmark kostar i genomsnitt 1 811 kr/ha per år i Sverige att arrendera och en hektar åkermark kostar 1 945 kr/ha. Priset för att arrendera en hektar betesmark var 547 kr 2020. Sedan 2011 har genomsnittet för betesmark varit i intervallet 525-600 kr/ha Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige. Under programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Vi erbjuder digitala utbildningar via Skype och under förutsättning att vi kan träffas även några fysiska utbildningar på plats på ett antal orter runt om i Skåne. Du kan se planerade kurser här på webbsidan under respektive inriktning. Anmälan sker via Jordbruksverkets kurskatalog. Länk till annan webbplats Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden för varroakvalster. Beslut om smittförklarade områden varroakvalster (31 maj 2021) Bilaga 1: Restriktionszoner med smittförklaring för förekomst av varroakvalster läns- och kommunvi TUVA-databasen innehåller resultatet från ängs- och betesmarksinventeringen som har pågått sedan 2002 och omfattar knappt 335 000 hektar ängs- och betesmarker. I databasen kan du söka på arter, marktyper, kulturlämningar och mycket mer. Du kan också söka direkt i kartan för att se var det finns ängar och betesmarker i din närmiljö

Verksamhetsområdet är Blekinge, Skåne och Hallands län. Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund. 046‑16 04 00; malmo-lund@rdn.jordbruksverket.s Jordbruksverket. Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Under programperioden ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige Skåne, Halland, Blekinge, Småland. 0761-630 321, info@vetcare.se, www.vetcare.se. Växa Sverige. Lantbrukare: hela Sverige Veterinärer: Stockholm. asa.lundberg@vxa.se, 010-471 06 47 anna.ohlson@vxa.se, 010-471 06 53 www.vxa.se. Tibro Nya Veterinärstation, Åsa Bergström tibrovet@gmail.com, 070-220 37 31. Ylva Righar I dag har Jordbruksverket verksamhet på tre orter i Skåne; Svalöv, Alnarp och Helsingborg. Nu är det klart att verksamheten flyttar till gemensamma lokaler i Landskrona under 2022. Det kommer att stärka verksamhetens attraktivitet och effektivitet, minska sårbarheten samtidigt som medarbetarna får en bättre arbetsmiljö I Skåne har de största dikningsföretagen genomförts för att vinna ny jordbruksmark. Det var Lantbruksnämnderna som bistod med utredningar och förmedlade bidrag. För dikning i skogen hade Skogsvårdsstyrelserna en liknande roll. Lantbruksnämndernas arkiv flyttades till Länsstyrelsen, när nämnderna lades ner

Jordbruksverket samlar krafterna i Skåne. I Skåne har Jordbruksverket i dag verksamheter i Svalöv, Alnarp och Helsingborg. Men nu har myndigheten beslutat att alla verksamheter ska flytta till gemensamma lokaler i Landskrona under år 2022. År 2022 kommer alla Jordbruksverkets verksamheter i Skåne samlas i Landskrona Annelövs boställe i Skåne. Högåsa gård i Östergötland. Högåsa gård ligger på östgötaslätten strax väster Vreta Kloster. Magnus Börjesson driver gården med ekologiska odlingar på 170 ha. Magnus är en engagerad bonde som gillar utmaningar. Förutom fröodling och ekologiska grisar har han även odling av sparris på en annan gård Under Mer information hittar du vilka veterinärer som har förordnats av Jordbruksverket som officiell veterinär och godkänt att det publiceras på Jordbruksverkets webbplats. Om du undrar över någon veterinär som inte finns med på listan mejlar du till Jordbruksverket eller ringer Kundtjänst 0771-223 223 Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om registreringen: Jordbruksverkets kundtjänst Länk till annan webbplats. Telefonnummer: 0771-223 22

Kontakta oss - Jordbruksverket

 1. Djuravdelningen, Jordbruksverket Telefon: 036-15 61 15 E-post: katharina.gielen@jordbruksverket.se. Malin Grant, epidemiolog Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll, SVA Telefon: 018-67.
 2. En kartläggning på uppdrag av Jordbruksverket. HIR Skåne har på uppdrag av Jordbruksverket kartlagt den svenska bevattningsmarknaden och sammanställt detta i en rapport. Kartläggningen ger en bild av nuläget (2017-2020) för bevattningsmarknaden i Sverige
 3. Senast den 1 oktober 2021 ska du som ansvarar för en anläggning med djur, du som hanterar avelsmaterial och du som transporterar vissa djur mellan länder ha registrerat din verksamhet hos Jordbruksverket
 4. Jordbruksverket samgrupperar i Skåne. okt 03, 2020 skribent Anders Niléhn kategori Animalieproduktion. I dag har Jordbruksverket verksamhet på tre orter i Skåne; Svalöv, Alnarp och Helsingborg. Nu är det klart att verksamheten flyttar till gemensamma lokaler i Landskrona under 2022. Det kommer att stärka verksamhetens attraktivitet och.
 5. EU och Jordbruksverket. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020, som är EU:s 10-årsstrategi för tillväxt, jobb och välstånd i Europa. Ledorden är smart och hållbar tillväxt för alla.. EU 2020 har fem överordnade mål för sysselsättning, energi och klimat, innovation.
 6. Skåne är och har varit en stark region för jordbruksföretagande. Förutsättningarna i Skåne är goda. En stor del av Sveriges bästa åkermarker finns i Skåne. Antalet jordbruksföretag var runt 8 800 år 2013. Basfakta om jordbruket i Skåne län visar att 13 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 17 % av landets åkermark och 13
 7. Jordbruksverket i Skåne flyttar till Landskrona. Landskrona blir ny hemvist för Jordbruksverket i Skåne. Här skapas 75 arbetstillfällen i Landskrona i och med att verksamheter flyttas från.

Läs mer om projekt. Ung Kraft och Vilja 2 beviljade projekt, kreativt lärande, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, smart resursförsörjning. Läs mer om projekt Arrendepriser för jordbruksmark. Nästa publicering: Ingen planerad. Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde. För den här statistiken ansvarar Flera bestämmelser om rastgårdar hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Boxar I hundstall eller liknande ska väggarna mellan boxarna ha sikt-barriärer minst halva mellanväggens längd. Siktbarriären ger hun-darna möjlighet till avskildhet från andra hundar. Boxkonstruk-tionen bör även tillåta en viss synkontakt mellan hundarna Nya trycksaker. Nya trycksaker. Här finns våra senaste rapporter och broschyrer. Du kan välja att läsa på skärmen eller ladda ner för att spara eller skriva ut. Namn A-Ö Publiceringsdatum Artikelnummer Artikelnummer fallande Normal Lista

Jordbruksverket tog 2013 fram en metod för att kvantifiera exploatering av . jordbruksmark. Metoden presenterades i rapporten -Exploatering av . jordbruksmark 2006 - 2010, Skåne vilket omfattar cirka 25 procent av den totala exploateringen av järnväg. 11. Figur 6

Jordbruksverket Kvalitetsdeklaration jo0103_kd_2021. Fotnoter. Fotnoter Mellan 1981 och 1999 baseras 12 Skåne län Uppgifter redovisas från 1997. 11 f.d. Kristianstads län Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län 122 f.d. Jordbruksverket Kvalitetsdeklaration jo0601_kd_2020. Fotnoter. Fotnoter Län 11 f.d. Kristianstads län Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län. 12 Skåne län Uppgifter redovisas från 1997. 122 f.d. Malmöhus län Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår. En levande organisation som aldrig sover och med hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärernas arbete pågår dygnet runt, året om. Inte bara hos djuren ute på fält utan också bakom kulisserna. Veterinären tipsar>

Ytterligare en gård i Skåne drabbad av fågelinfluensan. En kalkonbesättning i Skivarp, utanför Skurup, har visat sig ha fågelinfluensan. 2 200 kalkoner är nu avlivade på den akutella. Efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar kommer Jordbruksverket som förebyggande åtgärd att höja skyddsnivån för fjäderfä i Sverige Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor. Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka till en växande befolkning samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska. Mellangrödor är ett viktigt verktyg i detta arbete och kan öka kolinlagringen.

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Nu kan du lämna synpunkter på första delen av den lokala utvecklingsstrategin för det nya leaderområdet Leader Östra Skåne. Under våren 2021 har de tre leaderområdena i östra Skåne, Leader LAG PH, Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne, arbetat sig samman för att kunna leverera en gemensam utvecklingsstrategi till Jordbruksverket den 15 oktober 2021 Lena Andersson, Jordbruksverket, Jönköping TEXTER Thilda Håkansson, HIR Skåne Sanja Manduric, Växtskyddscentralen Alnarp Birgitta Svensson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) FOTO BSgitta Svensson, SLU Bir CW Christina Winter, Växtskyddscentralen Uppsala KFB Karl-Fredrik Berggren, SLU KJ Kirsten Jensen, Länsstyrelsen Västra Götalan

Jordbruksmarkens användning 2020 - Jordbruksverket

EU och Jordbruksverket - Skånes Es

Arrendepriser på jordbruksmark 2020 - Jordbruksverket

 1. Nordvästra Skåne med Öresund är föregångaren att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara
 2. Välkommen till LRF Skåne. Skåne har alltid varit en stark region för lantbruksföretag, och är så än idag. Av LRFs cirka 140 000 medlemmar kommer cirka 16 500 från Skåne
 3. Coompanion Skåne och Region Skåne genomför ett gemensamt projekt, Integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete, där två skånska orter ingår som pilot. Mitt uppdrag är att i nära samverkan med ortens invånare arbeta fram prioriteringar och handlingsplan i en av orterna, samt hitta en metod för liknande arbete på andra orter
 4. Fortsatt risk för koloradoskalbaggar i Skåne. Potatisfält i Skåne. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT. Man har fortfarande inte blivit av med den skadegörande koloradoskaIbaggen i Skåne.
 5. dre gård med hobbyhöns i Skåne
 6. Smaka Sverige är Jordbruksverkets satsning på kunskap om svensk mat och dryck. Här samlar vi forskning och upplevelser för att skapa ett hållbart och innovativt Matsverige

EU och Jordbruksverket - Leader Skån

Våren blir gul – rapsen ökar - P4 Kristianstad | Sveriges

Totalt fick jordbruken i bördiga Skåne dela på över 82 miljoner kronor under 2015. Det framgår av Jordbruksverkets sammanställning över utbetalningarna av EU:s jordbruksstöd. De tre. Landskrona blir ny hemvist för Jordbruksverket i Skåne. Här skapas 75 arbetstillfällen i Landskrona i och med att verksamheter flyttas från Alnarp, Helsingborg, och Svalöv • Använd menyn till höger för att navigera på Skåne distriktets sidor (ser du detta på en mobil hittar du menyn längst ner på sidan). • Den övre menyn tar dig till Riksförbundets sida. • På sidan Föreningar i Skåne finns kontaktuppgifter, samt länkar till lokalföreningarnas hemsidor. Där finns mycket trevligt och nyttigt att läsa

Växtnäring och växtskydd Länsstyrelsen Skån

Malin Wildt-Persson - ledamot. Suttit i Jordbruksverkets insynsråd och har bland annat varit lantbruksdirektör i Skåne. Elisabeth Gauffin - Ledamot. Lantbrukare och entreprenör, styrelseerfarenhet från Almi företagspartner och KRAV. Christina Nordin - ledamot. Generaldirektör Jordbruksverket. Carolina Wahlberg. Tel: 019-16 61 35 Jordbruksverkets växtskyddscentraler. Växtskyddscentraler är av Jordbruksverket organiserade rådgivningsorgan beträffande jordbrukodlingar. Det finns fem centraler enligt nedan: Växtskyddscentralerna utger under odlingssäsongen ett antal nyhetsbrev. Dessa är anpassade till respektive centrals regionala ansvarsområde Jordbruksverket har i sin konsekvensanalys tittat på fem exempelgårdar i Skåne, Västerbotten, Småland och Östergötland, och dragit slutsatsen att dieselutsläppen skulle öka med 15-30.

Skånes Ess. Kommuner: Bromölla, Osby, Kristianstad, Östra Göinge. Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom LEADER Sydöstra Skåne) Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. Fem övergripande mål: Stärkt identitetsskapande profil Skåne Insamling genomförs två dagar under perioden maj - augusti, varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet. På svepretur hittar du information om insamling av lantbruksplast. Här kan du läsa om insamlingen för Skåne. När du har öppnat insamlingsinformationen, ha då för vana att klicka på tangent F5, sidan kommer då.

Leader LAG PH är år 2020 ett föregångsområde där hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla Rödbetor odlas i Skåne. Publicerat den 23 september, 2012 av jordbruketisiffror. Vi får inte glömma rödbets-odlingen mitt bland alla morötter och palsternackor. Skörden av rödbetor var drygt 10 000 ton år 2011. 10 000 ton innebär lite drygt 1 kg per person i Sverige. Rödbetor odlades för övrigt av 166 odlare på en areal av 331 hektar Jordbruksverket gör också en årlig inventering i Halland, Skåne, Blekinge, Öland och på Gotland där koloradoskalbaggen riskerar att kunna etablera sig om den påträffas. - Resultaten av den uppföljande inventeringen av det konstaterade fallet tillsammans med den årliga inventeringen gör att vi vågar säga att detta fall var isolerat, säger Zorica Söderberg, växtregelenheten Under sommaren har jag presenterat jordbruksstatistik efter landskap. Inläggen har byggt på nygjorda specialbearbetningar av det statistiska Lantbruksregister som Jordbruksverket för. Den administrativa indelningen i 3 landsdelar (Norrland, Svealand och Götaland), landskap och distrikt infördes i januari 2016. Distrikten motsvarar de äldre församlingarna så som indelningen såg ut i. Larver av koloradoskalbagge upptäcktes i juli i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Angreppet har bekämpats av lantbrukaren. I uppföljande inventeringar har Jordbruksverket hittat enstaka fullvuxna individer av skadegöraren i det angripna fältet

Grekiska Landsköldpaddor, Testudo Hermanni

Aktuella restriktioner för bin och humlor - Jordbruksverket

Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensam webbplats med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Gå till. Leader i Skåne En kalkonbesättning i Skåne har smittats av fågelinfluensa och vi vill påminna om att det är viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att noga hålla koll på sina tamfåglar. Skyddsnivå 2 gäller i..

Aktiv förvaltning och underhåll av diken - SVFågelinfluensa-larm: Skånska kalkoner avlivas | Fria Tider

Databasen TUVA - Jordbruksverket

Fågelinfluensa har konstaterats på en stor kläckäggsanläggning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras. Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna. Fågelinfluensa har konstaterats hos en kalkonbesättning i Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionsområden runt den smittade besättningen.Myndigheten har även beslutat om spärrförklaring i den smittade besättningen, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården FÄLTVANDRING I KLIMATSMARTA MELLANGRÖDOR: Under fältvandringen kommer flera föredragshållare, bl. a. forskare, rådgivare, företag och myndigheter att presentera sin syn på hur mellangrödor kan användas klimatsmart i växtföljden Skåne är indelat i sju leaderområden, som har en egen utvecklingsstrategi, ett eget verksamhetskontor och ett eget LAG (den lokala aktionsgruppen). Projektidéer måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin, vara förutsättningsskapande och till nytta för flera för att kunna få stöd Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne. Telefon. 010-122 95 60. Öppettider idag. 08.00 - 16.00 Stängt 12.00 - 13.00. Veterinär finns i beredskap - dygnet runt, året om! 

Din veterinär i Nordvästra Skåne - dygnet runt, året om! Till Distriktsveterinärernas mottagning belägen centralt i Klippan är du alltid välkommen med din hund, katt eller andra smådjur. Kontakta oss> Ännu ett utbrott av fågelinfluensa i Skåne. På den skånska gården har 2200 kalkoner avlivats. (Arkivbild.) En gård i Skåne har avlivat 2 200 kalkoner efter ett nytt utbrott av fågelinfluensan. Det är den andra skånska gården som drabbas på kort tid Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, odling av grödor med mera. Jordbruket i Sverige har genomgått ett skifte de senaste 50 åren, där antalet jordbruksföretag har halverats från 1970 till 2016, men där mängden jordbruksareal som varje företag brukar har fördubblats

Skåne län står för hela 60 % (Jordbruksverket, 2018b). Detta medför att det finns ett allmänintresse på nationell, regional och lokal nivå, men även ett intresse från näringslivet och privata aktörer som jordbrukare för återanvändning av avloppsvatten för bevattningsändamål inom jordbruket En ovanlig typ av salmonella, Salmonella Choleraesuis, har nyligen konstaterats i en grisbesättning i Skåne. Det är en salmonella som främst drabbar grisar och kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella som påvisats hos grisar i Sverige de senaste åren

Försöksdjur - Jordbruksverket

EU & Jordbruksverket - Leader Nordvästra Skåne med Öresun

LRF Skåne vill se bättre regelverk, villkor och handläggningstid i framtida Cap. Jordbruksmark måste ses som en mer värdefull resurs när klimatföränd - ringar minskar tillgången i många länder. Ändå exploateras åker - mark - inte minst i Skåne. En rapport som nyligen kom från Jordbruksverket visar att en stor del åkermark be. Jordbruksverkets rapporter. E-postmeddelandet har skickats! Något gick fel, v.g. försök igen senare. Jordbruksverket har mycket bra information på sin hemsida som riktar sig till både jordbrukare och tjänstepersoner med flera. I deras webbutik finns rapporter för nedladdning som pdf Jordbruksverket: Väsentligt samhällsintresse Markhushållning i planeringen - Jordbruksmarken i Skåne Jordbruksverkets rapporter Stadsodling ur ett kommunalt perspektiv - examensarbete SLU Rapporter om pollinering Information om pollinerin Om Jordbruksverket anser att en utbetalning skulle strida mot EU:s regelverk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut upphör att gälla

Skåne. Svamp hotar skörden i södra Sverige. Lyssna från tidpunkt: nu varnar Jordbruksverket Sveriges bönder för den ökade risken att svampar ska angripa årets spannmålsskörd Jordbruksverket arbetar bland annat med hållbar utveckling, djurskydd samt livsmedelsproduktion. Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara : Svalöv, Skåne län. Randstad.är det dig vi söker!ansvarsområde.Till Jordbruksverket i Svalöv söker nu utsädestekniker.

Utbildning - Jordbruksverke

Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten, Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län och ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra eventuella åtgärder för att minska risken för att. Upptäck Skånes gröna hjärta. Detta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt mellan aktörer inom besöksnäringen och Östra Göinge kommun. Projektet ska synliggöra och framhålla bygdens omgivningar som en styrka och potential för tillväxt genom den natur- och upplevelseturism som erbjuds. Projektets syfte är att stärka. Jordbruksverket - Sida 1 - Norrköpings Tidningar. Lokalt Senaste nytt Mina nyheter Affärsliv Sport Kultur & Nöje Åsikter Sverige & Världen Familj Bloggar Bostad Korsord E-tidning Shop. Våra reseledare, Johan Ascard (i keps), Jordbruksverket och Henrik Stridh, Kiviks Musteri, Äppelriket Österlen. Daniel Berlin krog, Skåne Tranås, var tidigare den berömda Brummers krog. Vi serverades en buffé bestående av potatissallad, rökt lax, kött, sallad, sockerärtor, bröd Leonor Lavröd Sologuren | Ystad, Skåne, Sverige | Marine Science Education på Ystad - Ystads kommun | Looking for new job opportunities within the field of Biology. | 149 kontakter | Se hela Leonors profil på LinkedIn och skapa kontak

Jordbruksverket samgrupperar i Skåne - Lantbruksnyt

Klinikchef till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne - Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna - Klippa

Markavvattning Länsstyrelsen Skån

 1. Jordbruksverket samlar krafterna i Skåne - Jordbruksaktuell
 2. Gårdsexempel - Jordbruksverke
 3. Officiell veterinär - Jordbruksverke
Sprida gödsel - JordbruksverketDestination Torna Hällestad - Leader SkåneVält 2122 - Föreningen Nordsvenska Hästen