Home

Renskiljning på samiska

Renskiljning i Sonfjällsbygde

 1. Förra veckan begav sig flera bybor och turister upp till Synderkölen, utanfär Hede för att titta på eller kanske hjälpa till med renskiljningen. Ett mycket spännande inslag i den samiska kulturen. Åldersspannet varierar väldigt mellan dem som är med arbetar. Det kan vara en par generationer som deltar innanför stängslet och i och med det så först traditionen vidare till nästa.
 2. Renskiljning - en dag av elevernas samiska vecka. Anja Frisk från Lillhärdal tyckte att det var en mycket intressant dag i renfållan. På fredag är det samernas nationaldag. Hela den här veckan har eleverna på Furulundskolan i Lillhärdal haft samer som tema på schemat. Under onsdagen fick de vara med om renskiljningen
 3. Lárkav - renskiljning Uddni l lárkav Guorbagin Idag är det renskiljning i Guorbak. Att skilja renar heter lárkket och renhage gärdda. Dáhpa - menföre, tillstånd då isen, skaren inte riktigt bär (vår och höst) Dán vahko l jávrre dáhppagin Denna vecka bär inte sjön (isen) att färdas på Boatsoj ~ räjnna - ren, Rangifer tarandu

Renskiljning - en dag av elevernas samiska veck

Karta över de samiska språkens utbredning, där nordsamiska är #5 på kartan. Mörkare gult markerar kommuner där samiska som språk har officiell status. Nordsamiska (davvisámegiella) är ett finsk-ugriskt språk talat i Norge, Sverige, Finland och mindre delar av nordvästra Kolahalvön i Ryssland. Ny!!: Renskiljning och Nordsamiska. Tämjda renar används numera mest inom turismen eller för renrace. Renskötseln spelar fortfarande stor roll i den samiska kulturen. Den är en traditionsbärare med stort symbolvärde. Att vara renskötare är ett hårt yrke, men det är också en livsstil Samiskt lasso för renskiljning tillverkat i ett plast material. Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edit

Boazu betyder ren på samiska. Renskötseln är starkt sammankopplad med samerna och traditionen går långt tillbaka i tiden. Goathe. Goathe är det samiska ordet för kåta, som är en traditionell samisk bostad. Detta är ett av få samiska lånord i det svenska språket. Jo/Ii. Jo betyder ja på samiska och Ii betyder nej på samiska. Jo uttalas ungefär på samma sätt som på svenska Vi hittade 3 synonymer till renskiljning. Se nedan vad renskiljning betyder och hur det används på svenska. När man skiljer unga renar från flocken för att märka dem. Kallas rarkning, ibland i korsord som rarka renskiljning - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda

Renskötsel är att äga och kontrollera tama eller halvvilda renar och att använda dem för sin försörjning, exempelvis genom att tillvarata mjölk, kött och skinn eller genom att använda renarna som drag- eller lastdjur eller som lockdjur vid vildrensjakt. Renskötsel utövas oftast som en areell näring över stora områden men kan också bedrivas inom inhägnader. Renskötsel har bedrivits i hundratals, kanske tusentals år inom Eurasien och har i sen tid införts även. Planer fi nns också att starta en samisk matakademi för att utveckla det samiska köket och måltiden liksom det småskaliga mathantverket vad gäller smak och kvalitet. Samiska företagare upptäcker idag möjligheterna med att erbjuda upplevelseturism. Klövjerajd, ren-skiljning eller samisk mat har blivit alltmer attraktivt Renskiljningen i Suorva. På samiska. I Rátkin Suorvvas får vi följa med Sirges Sameby under det pulserande arbetet i renskiljningsgärdet. Den stora renhjorden har samlats för vintern till renskiljningsgärdet i Suorva. Renarna ska nu skiljas i mindre vintergrupper och för flytt till vinterbetesland

Svar: Se över lagen för samiska renägare. Publicerad 2020-11-12. Renskiljning i Ammarsnäs i Västerbottensfjällen 2003. Foto: Patrick Trägårdh. SVAR PÅ INSÄNDARE. Skötseln av. På våren, i maj, när vajorna kalvar är det särskilt viktigt att renarna får vara ostörda. Även under andra perioder på året, till exempel vid flyttningar, är renen speciellt känslig för störningar. Det är skygga djur som lätt blir skrämda. Vid en trång passage, som över en väg, kan störningar göra att en hel hjord skingras. Lars pirak oljemålning från alla köp & sälj marknader i Sverige. Hitta billigaste Lars pirak oljemålning hos AllaAnnonse Renskiljning, eller rarkning [1] (samiska: ratket, rar'hket) är proceduren att skilja renarna i en sammanblandad hjord efter de olika ägarna. Den kan vara kombinerad med att ta ut individer till slakt

aktiviteter, där fokus för arbetet var inriktat gentemot genomförandet av det samiska temat. Renskiljning, ripsnarning och snö var exempel på temaarbeten som genomfördes som i förskolan och skolan. Vid dessa temaarbeten utgjordes tolkningsramen av en samisk kulturel Syftet var ända fram till 1880-talet att värna samiska renskötares, fiskares och jägares särskilda rättigheter. De icke bofasta samerna hade till skillnad från nybyggarna rätt att jaga allt och överallt, pälsdjur som varg, björn, lo, järv, mård, utter och hermelin, skinn som var eftertraktade i hela Europa Att vara samisk förvaltningskommun innebär att man har ett särskilt ansvar att skydda samernas språk och kultur och att vårda de samiska språken. Man brukar säga att man revitaliserar språken, det vill säga försöker återuppväcka dem. Kommunen ska erbjuda förskola samt äldreomsorg på samiska. Kommunerna behöver därför se till. - Under studietiden kan eleverna också medverka vid renslakt och renskiljning och besöka olika samiska kulturmiljöer. Publicerad: 2017-06-02 15:57. Ändrad: 2017-06-15 15:10

Idag är Sápmi uppdelat på länderna Sverige, Norge, Finland och Ryssland . Det finns mellan 80 000 - 100 000 samer i Sápmi. Men siffran är en upattning eftersom det inte utförs folkräkningar baserade på etnicitet. Det är därtill osäkert hur många av alla med samiskt påbrå som identifierar sig som samer Familj - Just familjen är otroligt stark i den samiska kulturen och barnen uppfostras i storfamiljer. Trots att man bor långt ifrån varandra så är hela familjen delaktig i att uppfostra barnen. När jag var liten och vi var uppe till fjälls så hjälptes hela byn åt att uppfostra barnen och alla tog hand om allas barn Anpassningen till svenskan från de samiska språken kan se ut på olika sätt: Hela eller delar av namnet anpassas efter svenskan i uttal och stavning. Exempel: Ruten som är en anpassning av sydsamiskans Ruvhte och Årrosjåkk som är en anpassning av nordsamiskans Orusjohka 10. Kartläggning, »mapping«, av samiskt markutnyttjande 90 Äldre kartor 90 Ren 2000 - kartskåp för rennäringen 93 Renbruksplaner 94 Lokala kartläggningsprojekt 94 11. Systematik över samisk traditionell kunskap 97 Det samiska språkets bild av samisk traditionell kunskap 97 Folkminnessamlingar vid Institutet för språk och folkminnen 9

Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet. Samiska / Sámi | SVT Play Gå direkt till samlingssidan Syntolkat Gå direkt till innehållet Gå direkt till sö Samisk förvaltnings­kommun. Östersunds kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det inne­bär bland annat att du som är same har möjlighet att använda samiska i din kontakt med kommunen och att du har rätt till förskoleverksamhet och äldre­omsorg helt eller väsentlig del på samiska

Hennes producent har jobbat med Robyn och Kleerup. Hon skriver gärna texter om storstadsliv och dansgolv. Men Sofia Jannok är inte vilket nytt hipster-pophop.. skapa samisk utemiljö (angelägenhetsgrad beror på var förskolan finns i nuet och placeras i framtiden) • Konkret information om förskolans verksamhet med bilder språk, kulturella uttryck genom jojk, lek, dans, slöjd, samspel människa och natur. Via berättelser, bilder, film. Visa den samiska miljö som förskolan erbjude

Ordbank - Sametinge

 1. I denna lag avses med. 1) samiska enaresamiska, nordsamiska eller skoltsamiska beroende på vilken språkvarietet som används eller den huvudsakliga målgruppen i fråga, 2 punkten har upphävts genom L 29.6.2021/647. (29.6.2021/647) 3) samernas hembygdsområde samernas hembygdsområde enligt 4 § sametingslagen, samt
 2. Den samiska kulturen tar nu mycket större plats än i början av 2000-talet. Tráhppie - det samiska Kulturhuset på Gammlia har blivit en viktig mötesplats och en arena året runt. Samtidigt har andra arrangörer i Umeå börjat lyfta fram samisk kultur i olika sammanhang. Samiska kulturskapare räds inte de svåra frågorna
 3. Samiskt lasso för renskiljning tillverkat i ett plast material Photo: Landin, Mats / Nordiska museet Attribution + NonCommercial + NoDerivatives (BY-NC-ND
 4. st tvåspråkiga. Samiska har under 1900-talet varit ett marginaliserat språk i alla nordiska länder samt Ryssland. Från nationalstaternas sida har man bedrivit en hård försvensknings-/ förnorskningsprocess osv. Det saknas tillförlitlig statistik på hur många som talar de samiska språken

Lär dig ord på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska! Just nu är det den samiska språkveckan. Det vill vi fira! Så fem dagar i rad kommer vi att lägga upp ett ord eller en mening på tre av de språk vi har här på Polarbibblo: nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Det är perfekt för dig som vill börja lära dig språken Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig Samiska. De samiska språken är gränsöverskridande och talas huvudsakligen inom Sápmi. Aktuellt. Lexin är ett nätbaserat lexikon på arton minoritetsspråk samt svenska. Förutom lexikonet hittar du bilder, animationer och dialoger i videoformat. Vastauspankki - Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som talar samiska, men en kvalificerad gissning är att det bara är omkring 20 000 av de cirka 80 000 samer som lever i hela Sápmi som talar något av de samiska språken, säger Mikael Svonni, professor emeritus i samiska vid Tromsö universitet De första böckerna De första böckerna som trycktes på samiska på 1600-talet var skrivna på umesamiska. Det var religiös litteratur som ABC-Book på Lappesko Tungomål som också är en katekes (utkom 1619). Skytteanska skolan eller Lapolan i Lycksele var en skola för samiska barn (pojkar) i Lycksele 1632-1865

Elli-Karin Pavval och Inga Pirak Hedström berättar historier och delar med sig av minnen från barndomen. Delta genom att klicka på denna länk ! Tisdag 26/10 19:00-20:00 digital nordsamisk språkkväll. Kjell Marainen berättar om hans liv och vilka möjligheter det samiska språket har gett honom, vikten av att använda samiska Renskiljning. Posted on 2 februari, 2011 by Jonna. Som jag skrev i ett tidigare inlägg så fick jag följa med på renskiljning idag. Det var en helt fantastisk upplevelse! Så många år jag drömt att få vara med om det och att få träffa samer. Idag blev den drömmen verklighet =

Renskiljning - Unionpedi

Rennäringen i Sverige - Sametinge

Hemligheten bakom det sega samiska tunnbrödet är att ha vatten i stället för mjölk i degen. - Det var viktigt att brödet var segt så att det inte skulle smula sönder i ryggsäcken när man begav sig ut i renskogen, säger Karl-Einar Enarsson på Västerbottens museum till P4 Västerbotten Ett läromedel om de samiska språken som tillhör Sveriges nationella minoritetsspråk. Materialet innehåller information om samiska och samisk kultur. Till texten finns också diskussionsfrågor för lektioner. Läromedlet finns i en version för gymnasiet och en för högstadiet. Materialet är en del av läromedlet Sveriges nationella.

Kringla - vinter, snö, renhage, renskötare, renskiljning

Dessutom avslutas middagen på samiskt vis, med samiskt kaffe. Paketet innehåller: ingredienser, recept på trerättersmenyn, sittplats vid vårt bord, och allt som behövs för att tillaga maten. Bokning sker senast 24 timmar innan. Pris: 595 kr/person. Alla dagar utom onsdagar och fredagar. Samisk fikakor Samiska ortsnamn. De samiska ortnamnen dominerar i den svenska fjällkedjan från Treriksröset och ner till norra Jämtland. Idag ersätts också de försvenskade namnen på fjällkartan med den ursprungliga samiska stavningen. Alla ortnamn har kommit till utifrån en praktisk funktion På 1800-talet fanns det olika skolor där samiska barn gick. 1913 bestämde riksdagen att starta nomadskolor för samebarn. I nomadskolan skulle barnen bo och gå i skola i kåtor. Man trodde att de skulle sluta som renskötare om de bodde och gick i skola i hus. Skolan var bara för renskötande samers barn. Barn till samer som inte var. Stiftelsen Samiska Minnesfonden har under åren stöttat den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra för genomförandet av ungdomsledarutbildningar som har koppling till Minnesfondens verksamhet. I detta avseende har styrelsen utgått ifrån dels fostrande syfte och dels arbete bland ungdomar. På så sätt synliggörs även Minnesfondens verksamhet bland den samiska allmänheten. Share your videos with friends, family, and the worl

Samiskt lasso för renskiljning tillverkat i ett plast

I januari 2022 startar en tvåårig utbildning på halvfart för samiska språk på Göteborgs universitet. Utgivningen av samisk litteratur har ökat de senaste åren och behovet av översättare är stort. Utbildningen kommer att ha plats för sex stycken studenter som läser på halvfart i två år. Det skriver SVT på sin hemsida About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Samiska Ord och Fraser - Stor lista för nybörjar

Smycken, samiskt silver.Silverkrage. Använd i Senjen, Tromsö, Norge vid 1800-talets början. Föremål ur Nordiska museets samlingar invnr.NM.0075647A-B, fotograferat för utställningen Smycken, som öppnades 2012-09-14 För att kunna ge en vård på lika villkor för det samiska folket krävs kunskaper om urfolket samer. (10 minuter) Till kapitel 1. Kapitel 2 Samisk historia. Historiska händelser har betydelse för samer som lever idag. Många av de problem som samer upplever i mötet med vården har sin grund i Sveriges koloniala historia De samiska årstidsveporna som syns på Humanisthusets fasad är del av ett samarbetsprojekt mellan Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, Såhkie Umeå sameförening, Sámiid Riikkasearvi Svenska Samernas Riksförbund och Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet Regeringen vill satsa fem miljoner kronor årligen på samiska språk, rapporterar Sveriges Radio. Pengarna ska gå till det samiska språkarbetet på det nordiska kunskaps- och resurscentret.

Samiska efternamn har relativt tidigt funnits bland samer. En orsak till detta är att efternamnet signalerat ägande och nyttjanderätt kopplat till släkten. [1] Från Kautokeinoområdet är samiska släktnamn kända från skattelängder från och med slutet av 1600-talet.Många gamla släktnamn består fortfarande och några har spritt sig söderut längs Skanderna i och med. Nyheter. Lyssna från tidpunkt: 10 min. -. tis 28 sep kl 06.40. Samiska nyheter på svenska. Lyssna (10 min, MP3) Ladda ner (10 min, MP3) Finns på Min sida Samiska nyheter på svenska. Ladda ner Min sida Finns på Min sida Oddasat . 4:46 min-ons 13 okt kl 06.35. Ladda ner Min sida Finns på Min sida Nyheter . 10 min-tis 12 okt kl 06. Renskiljning på gång! Relaterade videor. 0:52. En helt underbar höstdag! Idag fick Lava (Den kalv Lovis fick förra året) gå på sin premiärvandring i band. Hon tyckte det var superläskigt de första 50 metrarna, sen insåg hon hur härligt det var. 7 km blev det i en av de härligaste skogarna jag vet.. Samiskt samråd. Vård- och omsorgsnämndens samråd med den samiska befolkningen är ett viktigt forum för den samiska befolkningens inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun

Video: Synonym till Renskiljning - TypKansk

Älvdalen flaggar för romer - Siljan News Norra Dalarna

Synonymer till renskiljning - Synonymer

Att vara funktionellt tvåspråkig innebär att eleverna kan använda både samiska och svenska när de kommunicerar med andra. Här hittar du läroplan och kursplan för sameskolan. Samiska barn kan också välja att i stället gå i grundskolan och få en undervisning med samiska inslag genom integrerad samisk undervisning i grundskolan Välkommen till kursen SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter. Den här möjligheten är öppen för alla är som är verksam som är lärare (hel- eller deltid) och har kunskaper i samiska, oavsett vilket ämne du undervisar i På varje kåsa finns en bricka gjord av björknäver där det står Kaksama Art Gallery. En rem av tvinnat renläder med en knapp av renhorn finns på kåsans skaft för upphängning. Här har de samiska kåsorna tillverkats för hand i Inari i finska Lappland. Specifikationer Samisk kåsa: Ursprung: Sameslöjd från byn Inari i norra Lappland.

Renskötsel - Wikipedi

Dragkampen om Sápmi - Ekonomiska intressen går före

Samisk mat - Samer.s

Renskiljningen i Suorva SVT Pla

Rasism mot och förakt för samer har förekommit under lång tid i Sverige. Idag kan detta ta sig i uttryck genom att samer blir utsatta för kränkande behandling, nedlåtande rasistiska kommentarer eller diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Den rasism och det förakt som samer blir utsatta för har kopplingar till rasistiska idéer och koloniala strukturer, me - Det är värre för djuren med kyla för att nu när man håller på med renskiljning så blir beteshagen nertrampad och snön blir hård. Normalt när det är så här kallt så lägger sig. Jag är uppvuxen i Jokkmokk, men kommer närmast från Oslo, där jag arbetat många år som senior rådgivare för den norska staten vid Utdanningsdirektoratet, vilket är Skolverkets motsvarighet. Där har jag haft ansvar för skriftlig examen på gymnasienivå samt utveckling av läro/kursplaner i olika språk, inklusive de samiska språken

Svar på insändare: Se över lagen för samiska renägare

Sametingets ordboksfunktion bygger på: Per-Martin Israelssons sydsamiska ordbok som Sametinget gav ut i reviderad och utökad upplaga 2015, Nils-Olof Sortelius lulesamiska ordbok som publicerades redan år 2005 som en sökbar ordbokstjänst på vår webbplats Samiska blev ett obligatoriskt ämne och fick omfatta högst två veckotimmar. Skolplikten blev nio år för alla. Ett samiskt högstadium inrättades i Gällivare. Det lades ner 83/84. Först 1980 fick samerna själva inflytande över samisk utbildning då riksdagen inrättade en sameskolstyrelse med samer i majoritet Det samiska samhällsprogrammet 15 minuter från Sápmi sänds på lördagar i SVT2 och kan också ses på SVT Play

Rennäring - Samer.s

Renskötsel – Wikipedia

Lars Pirak renskiljning — view renskiljning i fjällandskap

Så arbetar kvinnojouren för att nå samiska kvinnor. Kvinno- och tjejjourer i Norrbotten fick kännedom om att samiska kvinnor inte kontaktar socialtjänsten, polisen eller en kvinnojour när de utsätts för våld i nära relationer. Nu pågår ett arbete för att nå samiska kvinnor och tjejer med information om att de kan söka stöd och. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sábmie som är livsavgörande för överlevnad

Walko

Stein-Erik Anti är prästen som predikar på samiska. Nyligen skrevs det historia i Norska kyrkan. Då vigdes nämligen Stein-Erik Anti till präst. Han är därmed samfundets enda nordsamiska präst med samiska som modersmål. Men det dröjde innan kallet blev tydligt för honom. Stein-Erik Anti är nyanställd sockenpräst i Karasjoks. Samiska namn - en hemlig historia. Enligt gammal samisk tradition gavs barnen ett namn som någon avliden, ofta släkting, burit och som visat sig för modern i drömmen. Det ska ha varit namn på de bästa jägarna, fiskarna och renskötarna som gavs åt pojkar och namn på kvinnor som fött med liten smärta och som varit duktiga på. Information för dig som pratar nordsamiska. Boka samtal på samiska. I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar samiska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar. Diŋgot giellabálvalusa . Besök ett konto Den samiska boomen. Sofia Jannok, Maxida Märak och tv-serien Midnattssol - Sápmi och den samiska kulturen är hetare än någonsin och mycket beror på den positiva exponeringen i media. Kan den ökade uppmärksamheten till och med bidra till en försoningsprocess? Text: forskning.se. Publicerat den 9 februari, 2017 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Publicerad 05 oktober 2021. I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter

Samernas historia: Kampen om lappmarken Popularhistoria

jauratj ingår i namnet på följande insjöar i Sverige som har Wikipedia-artikel: Sjellajauratjah, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland 66.40390°N 16.27301°Ö 66.40390; 16.27301 Rapajauratjärnen, sjö i Arjeplogs kommun och Lappland 66.30672°N 16.66646°Ö 66.30672; 16.66646 Rapajauratjärnen Luoptajauratjah, sjö i Jokkmokks kommun och Lappland 66.30393°N 19.07750°Ö. Saemien gïele - Samiska språket. Samiska språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är inte ett språk, utan kan delas in i tre huvudspråk, dessa kan i sin tur upp i nio samiska språk. Samiskans tre huvudspråk är: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Östsamiska talas på Kolahalvön i Ryssland, centralsamiska talas i. Skyltning på samiska! Tidigare år har Gïelejarnge tagit fram livsmedels-etiketter och ordlista för butiker så att de kan skylta deras varor på samiska under Gïelevåhkoe - Giällavahkkuo - Giellavahkko - Giellavahkko - Giellavahkku. I år har vi utvecklat denna listan med ännu fler ord Vi arbetar för att alla elever ska få undervisning i samiska men stöter på en del problem då anmälningar från skolorna oftast inkommer en bit in på läsåret. Det bästa är att beställningar kommer in i god tid före läsårs start så att vi kan organisera vår undervisning Liet från 13 år. Liet är Europas största sångtävling på minoritetspråk. Här deltar samer, romer, basker och andra språkgrupper av olika etnicitet. Här kan du se och lyssna på bidragen som har sångtexter på bland annat baskiska, samiska, meänkieli, romani, friuliska, gaeliska, oksitanska, manx, galiciska, votiska och frisiska

Samiskt språkpris Gollegiella. Nordiskt samiskt språkpris Gollegiella delas ut nästa gång hösten 2020. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer som har gjort en insats för att främja, utveckla eller bevara det samiska språket i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland .Det beräknas att 20 000 - 30 000 personer talar något av de samiska språken (varieteterna) En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna. Välkommen till en digital workshop i syfte att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och identifiera vägen framåt för fortsatt samarbete. Den nationella livsmedelsstrategin, som gäller fram till år 2030, fokuserar på tre strategiska områden: regler och villkor. Samisk Hälsa på lika villkor. En undersökning om hälsa och livsvillkor bland samer 2021. Undersökningen genomförs av Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Statistikmyndigheten SCB hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Enkäten finns tyvärr bara på svenska, men. Duodji har omisskännliga karaktärsdrag som skiljer samisk slöjd från annan slöjd, och framför allt från exotisk souvenirtillverkning. Ordet Duodji används också som ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk. [2] Utbildning i duodji finns på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk och på Samiska högskolan i Kautokeino Sagostund svenska och samiska. Marja Ek berättar samiska sagor svenska och samiska. Samiska flaggan . Marja Ek berättar samiska sagor om det underjordiska saajvefolket, hur man kan lura den elaka jätten Stallo, om stjärnorna himlen, om djuren och hur en del av dem har fått sina egenskaper