Home

Spe betydelse

Spe — Synonymer, betydelse och användning - TypKansk

Yumi spelhall, köp yumis merch på: http://wwwKlimattvivel är en sjukdom enligt statsfeminismen!

Vi hittade 2 synonymer till spott och spe. Se nedan vad spott och spe betyder och hur det används på svenska. Spott Och Spe betyder ungefär detsamma som drift skam, skymf, förödmjukelse, nesa, spe, hån, vanheder, bitter förolämpning, förfördelande, förlöjligande, förorättande, skymfning; Användarnas bidrag. nid, förak Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Där utsattes de för misshandel och hån och hotades till livet.; En sådan utgång vore ett hån mot demokratin.; Magnitskijs efterlevande kallar åtalet en hån mot rättvisan och menar att det har politiska bevekelsegrunder.; På twitter kom några kommentarer om att jag jämställde hot med. SPE = Särskilda ändamål enhet Letar du efter allmän definition av SPE? SPE betyder Särskilda ändamål enhet. Vi är stolta över att lista förkortningen av SPE i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för SPE på engelska: Särskilda ändamål enhet Exempel på hur man använder ordet spe i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns

Synonymer till spe - Synonymer, motsatsord, betydelser

  1. Vad betyder SPE? SPE står för Fast fas extraktion. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Fast fas extraktion, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Fast fas extraktion på engelska språket
  2. Make in spe. Vi hittade 1 synonymer till make in spe. Se nedan vad make in spe betyder och hur det används på svenska. Make In Spe betyder ungefär detsamma som blivande make. Se alla synonymer nedan
  3. Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal
  4. Vad betyder SPE? SPE står för Semiconductor produktionsutrustning. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Semiconductor produktionsutrustning, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Semiconductor produktionsutrustning på engelska språket
  5. Vi hittade 1 synonymer till maka in spe. Se nedan vad maka in spe betyder och hur det används på svenska. Maka In Spe betyder ungefär detsamma som blivande make

Synonymer till SPE - SPE synomym eller ett annat ord för SPE och dess synonymer? SynonymOrdlistan.se älskar SPE synonymer och har många andra ord till SPE med håb om at blive; fremtidig. Ord i nærheden forestående bebudet forventet ventet 2 vordende i svøbvis mere. Ord i nærhedenvis mindre. Læs mere om Den Danske Begrebsordbog. Der stod ikke direktør in spe på ryggen af den unge Ole Andersen, da han forlod skolebænken for cirka 35 år siden BerlT1990 Berlingske Tidende (avis), 1990

Synonymer till spe - Synonymerna

Tränings- och tävlingsmiljöernas betydelse för prestationsutveckling. Riskanalyser av tränings- och tävlingsmiljöer och deras betydelse för prestationsutveckling. Vanligt förekommande skador inom specifik idrott och omhändertagande vid akut skada. Idrottsrörelsens organisation och verksamheter. Ledarskaps- och organisationsteorier Spe på litauiska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » litauisk Spe på finska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » finsk Spe på ryska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » rysk

Spe på turkiska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » turkisk Vad betyder SPE? SPE står för Society of Petroleum Engineers. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Society of Petroleum Engineers, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Society of Petroleum Engineers på engelska språket formulera hypoteser utifrån specifika data, och deduktion som betyder att man drar spe­ cifika slutsatser utifrån hypoteser. Det är viktigt att minimera inflytandet från befintliga teorier och forskarens förutfattade meningar. Det ska finnas en öppenhet för vad som finns att upptäcka inom området, både vid insamling och vid analys av.

Spe på lettiska. Översättning - Ordbok: dictionaries24.com. Språkordbok: svenska » lettisk Sociala nätverk får allt större betydelse när människor inte fångas upp av det sociala skyddsnätet. Då tvingas i stället familj, vänner och be-kanta att rycka in. Det sociala nätverket och dess kvalitet får också stor betydelse för införskaffning av information om till exempel vård, bo-ende och jobb Gymnasieskola Specialidrott. Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom den valda idrotten. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Idrottspecialisering 1 är en kurs som ingår i din NIU-utbildning som du läser i årskurs 1 Spe c ialister p å Vattenk r aft. Vilken och fler exempel på hur aktörer runt om i världen förändrar sitt sätt att arbeta med energikällan och hur dess betydelse ökar, då mer och mer intermittent kraftproduktion tillförs elsystemet. I denna förändring är intelligent styrning och övervakning ännu viktigare än tidigare

Vad är en svåger in spe? - DN

Passande synonymer för spe 62 hittade synonymer 8 olika betydelser Liknande och närliggande ord för spe Vad är det rätta ordet? Överblick över alla synonymer SV Synonymer för in spe. Hittade 31 synonymer i 4 grupper. 1. Betydelse: i vardande. under utveckling under utformning begynnande in spe i skapelseprocessen inkoativ vardande. 2. Betydelse: förmodad. blivande tänkbar potentiell antaglig sannolik förutsedd. förutsatt tilltänkt in spe närmast i tur presumtiv Svenska ord .nu, synonym/synonymer betydelse och förklaring av ordet spe! SvenskaOrd.nu är en sida som ger dig ett annat ord eller ett alternativord så kallat synonym.Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Svenska ord .nu hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra din vardag enklare Av betydelse för denna prediktion är föräldrarnas livslängd, socioekonomisk status, intelligens, aktivitet, hälsa, taget kan man alltså konstatera att psykologiska faktorer spe-lar en inte helt obetydlig roll för såväl livslängd som livskva-litet och funktionella åldrandeskillnader. Vilka är då dess

Vad betyder in spe. Sett till sin synonym betyder in spe ungefär blivande, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till in spe. Vår databas innehåller även information kring ordets popularitet på internet A special purpose vehicle (SPV), also called a special purpose entity (SPE), is a subsidiary created by a parent company to isolate its financial risks Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt Språket är det viktigaste verktyg människan har för att hantera sin yttre verklighet och orden spe-lar här en avgörande roll. Ordförrådet har mycket stor betydelse för hela den språkliga kompeten-sen och därför är det viktigt för alla människor att ha tillgång till ett stort och varierat ordförråd Syrianskt uttryck, typ Naknemo Språk. Bara knulla mamma afaik. För att det ska bli -din- mamma behövs det ett ch på slutet av emo, eller babo, eller aino (mamma, pappa, öga), eller vad du nu känner för att svära i/över

Negativ scanner test 2021 - här är bästa skannern - 6

In spe — Synonymer, betydelse och användning - TypKansk

Vad betyder SPE? SPE står för Society of Plastics Engineers, Inc.. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Society of Plastics Engineers, Inc., Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Society of Plastics Engineers, Inc. på engelska språket Betydelsen av olika strukturer och funktioner kan variera mellan olika objekt och vid bevarandearbetet måste det enskilda objektets förutsättningar beaktas. Det kan även finnas ytterligare strukturer och funktioner förutom de ovan nämnda som har betydelse i enskilda fall. Typiska och karakteristiska arter . Vad betyder hån. Sett till sina synonymer betyder hån ungefär missaktning eller åtlöje, men är även synonymt med exempelvis förnedring och spe.Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till hån. Vår databas innehåller även tre böjningar av hån samt information kring ordets popularitet på internet Betydningen af udtrykket in spe Spørgsmål. Vi er et par venner som har diskuteret hvad udtrykket in spe helt præcist betyder. Kan I komme med en forklaring? Svar. Politikens Nudansk Ordbog med etymologi forklarer udtrykket således: in spe = på vej til at blive noget f.eks. : min svigermor in spe Följ standarder för tillgänglighet. Digital service ska vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. I offentlig sektor kräver DOS-lagen att webbplatser och appar är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta

Specialidrott. Ämneskod: SPE. Ämnet specialidrott möjliggör en hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier samt praktiskt utövande av specifik idrott mot elitnivå. Ämnet specialidrott får bara anordnas på idrottsutbildningar vid riksidrottsgymnasium eller nationellt. I denna artikel synliggör vi vardagens betydelse på två sätt: dels empiriskt då vi under - söker hur människor i samtal skapar mening runt ett vardagsliv i krisen, dels teoretiskt då vi fokuserar på (om)skapandet av social ordning som något människor gör i sitt vardagsliv Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori publicerad [1] [2] 1905 av Albert Einstein.Den beskriver rummets och tidens egenskaper när man kan bortse från tyngdkraftens - gravitationens - inverkan. En mycket omtalad ekvation som utgör en hörnsten i teorin är E = mc², där E är energi, m är massa och c² ljushastigheten i vakuum i kvadrat Engelska. Ta bort. Annons. Få fri talsyntes. Fler fördelar med plusmedlemskap. Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet

ringsbeslut i situationer där kostnadseffektivitet spe-lar roll vid läkemedelsanvändning (1). Syftet är att beskriva användningen av hälsoekonomiska analy-ser av läkemedel med avseende på kostnadseffekti-vitet på olika beslutsnivåer i dagens hälso- och sjuk-vård samt att belysa dess relativa betydelse med av Arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag I denna studie kartläggs svenska företag som rekryterat arbetskraftsinvandrare betraktas som ett av de mest liberala inom OECD. 2 Inga krav ställs på spe - cifika färdigheter och det finns inte heller några kvoter av individer med särskilda yrkeskompetenser som kan fyllas

1(5) INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK SPE102, Specialpedagogik - lärande i ett samhällsperspektiv, 15 högskolepoäng Special Needs Education in a Societal Context, 15 credit I rapportens läggs stor betydelse vid att tydlighet skapas kring användningen av begreppet. Därför analyseras hur inkluderingsbegreppet ris- hur ett nytt begrepp gör entré i relation till framförallt spe-cialpedagogiska frågor, hur det tas emot och vad vi kan förvänta oss sk

Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation, till exempel livsstil och stödjande nätverk. Metoder för skadeförebyggande träning och vanliga rehabiliteringsprogram. Sociala medier, till exempel hantering av sociala medier i tränings- och tävlingssammanhang samt medieträning Att få grepp om betydelse vad gester avslöjar om språk och språkinlärning As the tongue speaketh to the ear so the gesture speaketh to the eye. Sir Francis Bacon, Of the proficience and advancement of learning, divine and human, (IX.2) 1605 pråkbruk är en kroppslig företeelse. När vi talar, gestikulerar vi oftast också Worttrennung: spe·la förs·ta fiol. Aussprache: IPA: [ Hörbeispiele: — Bedeutungen: [1] Nebenform von: spela första fiolen Beispiele: [1] Det krävs mer än en lyckad match för att få spela första fiol. Es braucht schon mehr als ein geglücktes Match, um die erste Geige spielen zu dürfen Under senare år har intresset för fönster och dagsljus ökat markant, spe­ ciellt ur energisynpunkt och mycket har skrivits om fönsters energibalans. Även dagsljusets miljöskapande egenskaper och fönsterutformningens betydelse har behandlats i några rapporter, främst från Tekniska högsko­ lan i Stockholm FÖRDJUPNING - Kronans betydelse för inflationen Förändringar i kronkursen kan påverka både inflationen och realekonomin. För en centralbank med inflationsmål, som Riksbanken, är effekterna på inflationen särskilt viktiga att följa. I denna fördjupning be

Scooby doo swesub, streama scooby-doo på viaplay

Synonymer till in spe - Synonymer

Idrottsspecialisering 1. Kurskod: SPEIDS31. Poäng: 100. Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1-5 och 7-8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper inom specifik idrott. Regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling. Den specifika idrottens utveckling nationellt och. kapitel 4 litteratursökning 25 4 Litteratursökning reviderad 2017 Introduktion I Kapitel 1 av SBU:s metodbok beskrivs de särskilda principer som känneteck­ nar arbetet med den systematiska översikten och som syftar till att minimer Relationens och samspelets betydelse för en positiv identitetsutveckling belyses och problematiseras i relation till olika inkluderande och exkluderande processer. Behovet av samverkan, såväl inom pedagogiska verksamheter som med andra professioner, myndigheter, verksamheter och organisationer, problematiseras Vantör socialpsykiatriska enhet (SPE), Farsta-Skarpnäck SPE, Södermalm-Gamla Stan SPE samt Ytterö behandlingsenhet. Nästan alla intervjuade har erfarenhet av att ha jobbat i både öppen och sluten vård, och åldersspannet sträcker sig från 29 till 59 år. Personal på enheterna fick information om studien på arbetsplatsmöte

Ljus Soja Ica - Valaisimet LedVår rättmätiga plats : om kvinnornas kamp för rösträtt

Spott och spe — Synonymer, betydelse och - TypKansk

inkluderande pedagogiska verksamheter och betydelsen av strukturella och organisatoriska betingelser, vilka kan utgöra såväl hinder som möjligheter för barns, elevers och vuxnas lärande och utveckling. I kursens fjärde och€avslutande tema ges en introduktion och översiktlig bild över olika perspektiv på begreppe (Text av betydelse för EES) (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1054 av den 15 juli 2020 L 249 1 31.7.2020 02014R0165 — SV — 20.08.2020 — 001.001 — In spe, (lat. i håbet), fremtidig; som har udsigt til i fremtiden at blive. Artikelinfo Skrevet af: Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen (red), Dansk Fremmedordbog, 2. udg., Gyldendal 1999; Senest opdateret: 31. januar 2009, se alle ændringer begrænset. I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi tera specialpedagogikens roll och betydelse i förhållande till sam - hället och skolan. Att temat är både svårfångat och mångfacetterat hoppas vi står bortom all tvivel. Avsikten är att med hjälp av anto - s samlade texter, bekräfta, utmana och ifrågasätta vedertagen kunskap om genus och specialpedagogik, vilket i sin tur kan.

Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken - En deltagarorienterad studie. (Doktorsavhandling) Universitetsservice US-AB. (kapitel i urval, ca 100 sid.) Socialstyrelsen. (2021). Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). (sid 9-23 Ämne - Specialpedagogik. Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället

kunnig, sakkunnig inom ekonomiförvaltning, se kreterare för internationella ärenden, spe-cialsakkunnig, specialsakkunnig i EU-ärenden, utbildningsexpert, utbildningskoordina- av utlåtanden, om inte ärendet på grund av sin betydelse ska avgöras av ministern. 26. Warehouse Management System är det vi på svenska benämner lagerhanteringssystem. Ett WMS är ett IT-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett WMS stödjer således det dagliga arbetet på ett lager. WMS kan användas som det är eller som en integrerad del av ett affärssystem, det vill säga ett Enterprise. Tränings- och tävlingslära 1. Kurskod: SPETRA31. Poäng: 100. Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2-5 och 7-8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Kunskarav 15. Undervisningen i kursen ska behandla.

Synonymer till smälek - Synonymer

Hållbart fångad. Miljömärket visar att fisken kommer från ett yrkesfiske som klarat MSC:s miljöstandard. Oberoende experter har kontrollerat att fisket sker på ett livskraftigt bestånd och fångats med minimal påverkan på havsmiljön. Alla certifierade fisken kontrolleras årligen. Certifieringen vilar på en vetenskaplig grund fråga om ombildning från en rättslig enhet till ett SPE-bolag som avses. Likaså bör, vad gäller punkt b, det nya bolaget vid fusion utgöras av ett SPE-bolag. Det är olyckligt, menar Bolagsverket, om termen privat aktiebolag används i betydelsen SPE-bolag i den n

Synonymer till hån - Synonymer

Svenska spelsidor. I och med att spelandet idag har flyttat ut på nätet, så har också önskan om att spela på trygga spelsajter med både säkra spel och transaktioner tillkommit. Här har det nya kravet på att spelsidor i Sverige måste ha en svensk licens för att få lov att bedriva sin verksamhet, haft en avgörande roll egentlig betydelse. • Tränarbyte inverkar negativt på lagets prestationsfömåga. • Tränarbyte under säsong inverkar mer negativt på lagets prestations-fömåga. • Tränarbyte när laget ligger dåligt till i serien inverkar särskilt nega-tivt. Vi som har gjort studien Vi som har gjort studien är Khalik Salman, som är docent i. Spey. / 57.66703; -3.09879. River Spey ( engelska) eller Uisge Spè ( skotsk gäliska) är en flod i nordöstra Skottland, öster och söder om Inverness, och är den näst längsta och snabbast strömmande floden i Skottland. Den är av betydelse för laxfiske och whiskyproduktion Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter Mer spe - cifikt visar en frekvensanalys att bland män förekommer klimatförnekare mer än dubbelt så ofta som bland kvinnor, 9 mot fyra procent. Även bland lågutbildade, skäl att även studera vilken betydelse som klimatoro, förtroende för politiker och partier samt nöjdhet med demokrati har för klimatförnekandet

SPE definition: Särskilda ändamål enhet - Special Purpose

logisk forskning av betydelse för vår för-ståelse av matematiklärandets problem (se tex Deloche & Seron, 1987). Det finns anledning att framöver i stör-re utsträckning än vad som varit fallet upp-märksamma didaktiska faktorer, dvs sådant som har att göra med själva undervisning-ens organisering, planering och genomför-ande lig betydelse fr konstruktionen, 11. är andra anordningar än enkla tryckkärl som är avsedda fr fordons funktion och som definieras i Europaparlamentets och rådets direk-tiv 2007/46/EG. 2. samt frordning 167/2013. 3. och 168/2013. 4, eller 12. ingår i elektrisk apparat fr elproduktion eller eldistribution. 6 Klinisk betydelse av ACPA Vid sidan av rollen vid patogenesen av RA är ACPA utan tvivel kliniskt betydelsefulla på flera andra sätt. Detta beskrivs mer i detalj i det följande. Först och främst gör den höga specifi-citeten ACPA till ett viktigt diagnostiskt verktyg. Hos ungefär 70 procent av RA-patienterna utgör ACPA en mycket spe

spe i en mening - exempelmeninga

7.3 Vilken betydelse har de svenska kulturtraditionerna inom friluftsutbildningen enligt i övriga världen ofta bygger på den kultur och de traditioner som finns av friluftsliv i det spe-cifika landet. Detta samtidigt som ländernas politiska och filosofiska idéer kan spela en avgö SPC är en förkortning för: Summary of Product Characteristics - produktresumé (läkemedelsbeskrivning) Statistisk processkontroll - metod inom kvalitetsteknik. Scandic persondatorer - en svensk leverantör av PC-datorer. SPC-system - Datorstyrda telefonstationer (Stored Program Control exchange) Det här är en förgreningssida, som består. Olympiska spelen (OS) är idrottstävlingar som hålls vart fjärde år och är uppdelade i sommarspel och vinterspel.Sommar- och vinterspel hålls dock inte längre under samma år utan sedan 1994 med två års mellanrum (se listor nedan). Sommar-OS är i dag det näst största återkommande idrottsevenemanget i världen efter O-Ringen, räknat efter antalet aktiva idrottare, vinter-OS är. Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. Ekologi: Läran om sam­spe­let mellan alla or­ganis­mer i na­tu­ren, och mellan or­ganis­mer­na och deras miljö. Ett eko­system är alla le­van­de va­rel­ser som finns inom ett visst om­rå­de samt deras abi­o­tiska mil­jö SvJT 2018 Självkostnadsprincipen enligt AB 04 543 nämligen också ofta vid reglering av ändrings- och tilläggsarbeten samt avgående arbeten (ÄTA-arbeten) och är primärt utformad för att tillämpas på sådana arbeten. 4 Värdet av ÄTA-arbeten är inte sällan betydande. I entreprenadprojekt finns i regel en strävan efter att träffa sär skilda överenskommelser om fast.

Föremålets betydelse för mottagaren..... 13 Föremålets betydelse i museets samling koppla exempelvis ett forntida föremål till en spe - cifik nation. Det är tänkbart att flera olika länder och folkgrupper kan ställa motiverade anspråk på samma föremål Avatar kan syfta på: . Avatar - inom mytologi, ett gudaväsens inkarnation i en människo- eller djurkropp; Avatar (ikon) - bild som representerar en användare på internet, exempelvis på webbforum Avatar (spelarfigur) - en elektronisk representation eller visualisering av en person eller spelare inom datorspel och liknande Avatar Studios - inspelningsstudio i New York, US Den som före den 3 juli 2018 har påbörjat en utbildning för att få en spe-ciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, visa kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska. svårigheter, oc betydelse vid näringsberäkningen för skolbarn. Den ungefärliga mängden enkelomättat fett framgår av an-budet. Avsaknaden av en uttrycklig specificering av mängden enkelomättat fett kan betraktas som en oväsentlig brist i samman-hanget. Det är därför oproportionerligt att förkasta anbudet p Följaktligen har administreringssättet stor betydelse för utveckling av drogberoende. Oralt eller intravenöst intag av Elvanse ger likvärdiga effekter. Den långsamma bild-ningen av dextroamfetamin i kroppen utesluter en snabb ruseffekt och därmed minskar beroende. Risken för miss-bruk av lisdexamfetamin anses därför liten [1]